vše, úplný, celý, všechno, celkově (all)

Počet slovíček: 11
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116
かま kotlíkmix
足首 あしくび kotníkhito, leda1
足関節 あしかんせつ kotníkhito
紅葉狩 もみじがり koukání na barevné podzimní listíshizen
花見 はなみ koukání na kvetoucí sakuryjlpt4
見物 けんぶつ koukání na památkyjlpt4
観光 かんこう koukání po památkáchjlpt3
金玉 きんたま koule (slang)mix
たま koule, míč, klenotleda1
雪合戦 ゆきがっせん koulovačkamix
浴びる あびる koupat se, sprchovatichidan, verb, vtrans
あびる koupat, osprchovat, vyhřívat na sluncijlpt5
浴場 よくじょう koupel (vana, plovárna)mix
入浴 にゅうよく koupel, koupánísuru
風呂 ふろ koupel, vanajlpt3, jlpt5, uchi
お風呂 おふろ koupel, vanajlpt5, uchi
風呂屋 ふろや koupele, veřejná koupelnamix
風呂場 ふろば koupelnajlpt3, uchi
浴室 よくしつ koupelnauchi
買う かう koupitgodan, jlpt5, verb, vtrans
けぶり kouř, dýmjlpt3
吸う すう kouřitgodan, jlpt5, verb, vtrans
噛む かむ kousnoutgodan, verb, vtrans
すみ kout, rohjlpt4, uchi
打ち出の小槌 うちでのこづち kouzelná hůlka (zlatá rybka, Aladinova lampa...)mix
手品 てじな kouzelnický trikmix
魔法の絨毯 まほうのじゅうたん kouzelný koberec, létající koberecmix
呪い のろい kouzlo, prokletí, kletbamix
金物 かなもの kovkagaku, leda1
金属 きんぞく kovmix
鉄敷き かなしき kovadlinamix
山羊 やぎ kozadoubutsu
毛皮 けがわ kožešinamix
かに krabdoubutsu
はこ krabicejlpt5
お弁当 おべんとう krabice s jídlem (obentó)jlpt5, ryouri
予算削減 よさんさくげん krácení rozpočtu, snížení rozpočtusuru
暇潰し ひまつぶし krácení volné chvílemix
窃取 せっしゅ krádežsuru
窃盗 せっとう krádežsuru
角切り かくぎり krájet na kostičky (větší)mix
風景 ふうけい krajinaleda1
極左 きょくさ krajní levice (politika)mix
烏鳴き からすなき krákorání vránymix
王將 おうしょう KrálShogi
玉將 たま しょう Král (Vyzyvatel)Shogi
王様 おうさま král (zdvořile)leda1
国王 こくおう král, monarchaleda1
おう král, vládceleda1
王者 おうじゃ král, vládceleda1
うさぎ králíkdoubutsu
女王 じょおう královnaleda1
王家 おうけ královská rodinaall, seiji
王室 おうしつ královská rodinamix
王国 おうこく královstvíleda1
美しさ うつくしさ krásamix
美男 びなん krasavecleda1
美少年 びしょうねん krasavechito
美少女 びしょうじょ kráskahito
美しい うつくしい krásnýadj, jlpt4
美人 びじん krásný člověk, kráskahito
盗む ぬすむ krástgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
掛ける かける krát, násobitichidan, jlpt3, math, verb, vtrans
火口 かこう kráterleda1, shizen
半ズボン はんズボン krátké kalhoty, třičtvrťákyfuku
近眼 きんがん; ちかめ krátkozrakostmix
短い みじかい krátkýadj, jlpt5
脇差 わきざし krátký meč (30-60cm)sensou
短刀 たんとう krátký meč (do 30cm), dýkaleda1, sensou
小刀 こがたな krátký meč, kudla, dýkaleda1, sensou
一休み ひとやすみ krátký odpočinekleda1
低い ひくい krátký, nízký, pokornýadj, jlpt5
近道 ちかみち kratší cesta, zkratkajlpt3, leda1
短針 たんしん kratší ručička hodinmix
短命 たんめい kratší život, krátký životmix
うし krávadoubutsu
雌牛 めうし krávadoubutsu
暖炉 だんろ krbuchi
krb, ohniště, pecmix
踞る うずくまる krčit se, choulit se, dřepětgodan, verb, vintrans
戸棚 とだな kredencuchi
食器棚 しょっきだな kredencryouri, uchi
洋服屋 ようふくや krejčí, krejčířstvímise
図画 ずが kresbaadj, leda1
図工 ずこう kreslení a ruční práceleda1
漫画家 まんがか kreslíř komiksůshigoto
krevhito, jlpt4, leda1
血液 けつえき krevhito, jlpt3
えび krevetadoubutsu
海老 えび krevetadoubutsu
血液銀行 けつえきぎんこう krevní bankamix
血管 けっかん krevní cévahito
血糖 けっとう krevní cukrbyouki
血行 けっこう krevní oběhleda1
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116