vše, úplný, celý, všechno, celkově (all)

Počet slovíček: 11
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116
注文 ちゅうもん požadavek, objednávka, žádost, příkazjlpt3
祝福 しゅくふく požehnánísuru
恵み めぐみ požehnání, darmix
働き はたらき prácejlpt3
勤労 きんろう práce, námahasuru
仕事 しごと práce, zaměstnání, podnikáníjlpt5, leda1, shigoto, suru
洗剤 せんざい prací prostředekjlpt3
洗濯粉 せんたくこ prací prostředekmix
力作 りきさく pracně vytvořené díloleda1
働く はたらく pracovatgodan, jlpt5, verb, vintrans
務める つとめる pracovatichidan, verb, vtrans
勤務 きんむ pracovatsuru
職場 しょくば pracovištěmix
出張 しゅっちょう pracovní cestashigoto
平日 へいじつ pracovní denjlpt3, leda1, shigoto, toki
出勤日 しゅっきんび pracovní denmix
営業日 えいぎょうび pracovní denshigoto
労働条件 ろうどうじょうけん pracovní podmínkyshigoto
労働許可証 ろうどうきょかしょう pracovní povoleníshigoto
ワーホリ pracovní prázdninymix
下書き したがき pracovní verze, nanečistomix
洗濯機 せんたくき pračkadenki, uchi
ランジェリー prádélko, dámské spodní prádlofuku
洗濯 せんたく prádlofuku, jlpt5
洗濯物 せんたくもの prádlo (na praní)mix
ほこり prachmix
ごみ prach, špínamix
雑巾 ぞうきん prachovkauchi
実地試験 じっちしけん praktická zkouškamix
実学 じつがく praktické vědymix
原生林 げんせいりん pralesmix
零細 れいさい pramálo, pramalýmix
いずみ pramenshizen
水源 すいげん pramen vodymix
ぶた prasedoubutsu
亀裂 きれつ prasklina, trhlinamix
粉末 ふんまつ prášek, pudrmix
抹茶 まっちゃ práškový zelený čajmix
睡眠薬 すいみんやく prášky na spaníall, byouki
やく prašníkshokubutsu
大叔母 おおおば pratetamix
右手 みぎて pravá rukahito, leda1
右側 みぎがわ pravá stranaleda1
みぎ pravá strana, vpravojlpt5, mix
本当 ほんと pravdamix
真実 しんじつ pravdamix
本当 ほんとう pravda, skutečnostleda1
確率 かくりつ pravděpodobnostmath
実説 じっせつ pravdivý příběhmix
実話 じつわ pravdivý příběhmix
途端 とたん právě (teď)mix
たった právě, jen, pouzejlpt3
右翼 うよく pravice (politika)mix
定期的 ていきてき pravidelnostmix
常連 じょうれん pravidelný zákazníkmix
常連客 じょうれんきゃく pravidelný zákazník, štamgastmix
ルール pravidlojlpt3
左手の法則 ひだりてのほうそく pravidlo levé rukymix
右手の法則 みぎてのほうそく pravidlo pravé rukymix
規制 きせい pravidlo, omezitsuru
定規 じょうぎ pravítkogakkou
弁護士 べんごし právníkjlpt3, shigoto
法律家 ほうりつか právníkmix
権利 けんり právo, privilegiaseiji
右岸 うがん pravý břehleda1, shizen
真髄 しんずい pravý význam, tajemství (za něčím), podstata, základ, jádro mix
真の しんの pravý, opravdový, skutečnýmix
実践 じっせん praxesuru
実行 じっこう praxe, provedeníjlpt3, leda1
空箱 からばこ prázdná krabicemix
空き箱 あきばこ prázdná krabicemix
空き缶 あきかん prázdná plechovkaleda1
余白 よはく prázdné místo (dokumentu)mix
空っぽ からっぽ prázdnýleda1
白紙 はくし prázdný, nepopsaný papírmix
的確 てきかく preciznímix
けん prefekturamix
愛知県 あいちけん prefektura Aičinamae
秋田県 あきたけん prefektura Akitanamae
青森県 あおもりけん prefektura Aomorinamae
千葉県 ちばけん prefektura Čibanamae
愛媛県 えひめけん prefektura Ehimenamae
福井県 ふくいけん prefektura Fukuinamae
福岡県 ふくおかけん prefektura Fukuokanamae
福島県 ふくしまけん prefektura Fukušimanamae
岐阜県 ぎふけん prefektura Gifunamae
群馬県 ぐんまけん prefektura Gunmanamae
広島県 ひろしまけん prefektura Hirošimanamae
兵庫県 ひょうごけん prefektura Hjógonamae
茨城県 いばらきけん prefektura Ibarakinamae
石川県 いしかわけん prefektura Išikawanamae
岩手県 いわてけん prefektura Iwatenamae
山形県 やまがたけん prefektura Jamagatanamae
山口県 やまぐちけん prefektura Jamagučinamae
山梨県 やまなしけん prefektura Jamanašinamae
香川県 かがわけん prefektura Kagawanamae
鹿児島県 かごしまけん prefektura Kagošimanamae
神奈川県 かながわけん prefektura Kanagawanamae
京都府 きょうとふ prefektura Kjótonamae
高知県 こうちけん prefektura Kóčinamae
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116