vše, úplný, celý, všechno, celkově (all)

Počet slovíček: 11
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116
大流行 だいりゅうこう hodně oblíbený, hodně rozšířenýmix
幸運 こううん hodně štěstíkaiwa
多幸 たこう hodně štěstí (arch.)mix
多く おおく hodně, mnohojlpt3
大して たいして hodně, mocmix
大変に たいへん に hodně, příšernějlpt3
沢山 たくさん hodně, spoustamix
くらい hodnostcounter
あたい hodnotamath
血糖値 けっとうち hodnota krevního cukrumix
あたい hodnota, cenamix
価値 かち hodnota, význam, cenamix
価値観 かちかん hodnoty (např. morální, smysl pro hodnotu)mix
御馳走 ごちそう hody, pozvat někdo na jídlo, hostinajlpt3, jlpt4, ryouri
豊か ゆたか hojnost, bohatstvíjlpt3
豊かな ゆたかな hojný, bohatý, vydatnýadj, jlpt3
北海道 ほっかいどう Hokkaidóleda1, namae
女の赤ん坊 おんあのあかんぼう holčičkahito
向こうずね むこうずね holeňhito
すね holeňhito
床屋 とこや holičstvímise
理髪店 りはつてん holičstvímise
正則関数 せいそくかんすう holomorfní funkcemath
はと holub, holubicedoubutsu
無毛 むもう holý, bez chlupůmix
同性愛者 どうせいあいしゃ homosexuálmix
同性愛 どうせいあい homosexuální láskaai
香港 ほんこん Hongkongmix
追い掛ける おいかける honit, bežet za, pronásledovatichidan, verb, vtrans
本州 ほんしゅう Honšúmix
ぴょんぴょん hop, hop, skákáníonoma
やま horajlpt5, shizen
富士山 ふじさん hora Fudžinamae
水平 すいへい horizontleda1
水平線 すいへいせん horizont (na moři)mix
地平線 ちへいせん horizont (na zemi)mix
横に よこに horizontálněmix
熱血 ねっけつ horká krev, vášeň, nadšeníleda1
熱い あつい horký (na dotek)adj, jlpt5
暑い あつい horký (počasí)adj, jlpt5, tenki
上体 じょうたい horní část tělamix
上手 かみて horní část, horní tokleda1
上顎 うわあご horní čelisthito
上限 じょうげん horní mez, maximummath
参議院 さんぎいん horní sněmovnaseiji
川上 かわかみ horní tok řekyleda1, shizen
上歯 うわば horní zubyhito, leda1
鉱山労働者 こうざんろうどうしゃ horníkshigoto
登山 とざん horolezectví, horská turistikaleda1, sport
山道 やまみち horská cestaleda1, ryokou, shizen
山里 やまざと horská vesniceleda1
山村 さんそん horská vesnice, horská vískaleda1
山系 さんけい horské pásmoshizen
山寺 やまでら horský chrámkami, leda1
山林 さんりん horský les, zalesněné úbočíleda1, shizen
紫陽花 あじさい hortenzieshokubutsu
山々 やまやま horyshizen
山海 さんかい hory a mořeshizen
山川 さんせん; やまかわ; やまがわ hory a řekymix
火口 ひぐち hořákleda1
辛子 からし hořčice ryouri
燃える もえる hořetichidan, jlpt3, verb, vintrans
燃焼 ねんしょう hořetsuru
苦汁 くじゅう hořká tekutina, trpká zkušenostmix
苦味 にがみ hořkost, hořká chuť, hořkomix
苦い にがい hořkýjlpt4, ryouri
苦笑 くしょう hořký úsměvsuru
入院する にゅういんする hospitalizovat sebyouki, jlpt4, suru, verb
居酒屋 いざかや hospoda, tradiční japonská hospůdka, krčmamise
主婦 しゅふ hospodyňka, žena v domácnostishigoto
来客 らいきゃく host, návštěva, společnostleda1
きゃく  host, zákazníkjlpt4
宿す やどす hostit; otěhotnět; přenášet virusgodan, verb, vtrans
布袋 ほてい Hotei, božstvo spokojenosti a hojnostikami
旅館 りょかん hotel (japonský styl)jlpt4
エノキタケ houba enoki (Flammulina velutipes)ryouri, shokubutsu
海豹の群れ あざらしのむれ houf tuleňůdoubutsu
揺らす ゆらす houpat (něčím), třást (něčím)godan, jlpt3, verb, vtrans
芋虫 いもむし housenka (bez chlupů)doubutsu
毛虫 けむし housenka (chlupatá)doubutsu
雑木林 ぞうきばやし houštinaleda1
牛肉 ぎゅうにく hovězí masoadj, jlpt5, leda1, ryouri
肉汁 にくじゅう hovězí vývarmix
うんち hovínko, exkrement (dětská řeč)suru
うんこ hovínko, exkrement (hovorově)suru
通話 つうわ hovor, volánísuru
俗語 ぞくご hovorový jazykbunpou
論語 ろんご hovory Konfuciovymix
芝居 しばい hra, dramamix
試合 しあい hra, zápasjlpt4, sport
熊手 くまで hrábě, bambusové hráběmix
笛吹き ふえふき hráč na flétněongaku
玩具屋 おもちゃや hračkářstvímise
城主 じょうしゅ hradní pánmix
はし hranamath
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116