nepravidelné sloveso (irregular)

Počet slovíček: 8
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
有る aru být, mít (věc)irregular, jlpt5, verb, vintrans
する suru dělatirregular, jlpt5, verb
為さる nasaru dělat (zdvořile)irregular, jlpt4, verb, vtrans
いらっしゃる irassharu přijít, jít, býtirregular, jlpt4, verb, vintrans
来る kuru přijít, přijetirregular, jlpt5, leda1, verb, vintrans
もらって来る morattekuru přinéstirregular, verb
仰しゃる ossharu říci (zdvořile)irregular, jlpt4, verb, vtrans