vše, úplný, celý, všechno, celkově (all)

Počet slovíček: 11
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116
自己愛 じこあい narcismusmix
国民 こくみん národ (lidé)leda1
民族 みんぞく národ, etnikum, lidmix
生まれる うまれる narodit seichidan, jlpt3, jlpt5, verb, vintrans
生誕 せいたん narodit sesuru
降誕 こうたん narodit se (svatý, král)suru
国立銀行 こくりつぎんこう národní bankamix
お国自慢 おくにじまん národní hrdostleda1
鎖国 さこく národní izolacesuru
国語 こくご národní jazykgakkou, leda1
国文学 こくぶんがく národní literaturaleda1
国立公園 こくりつこうえん národní parkmix
国技 こくぎ národní sport (specifický pro daný stát)mix
国籍 こくせき národnost, občanstvíjlpt3
誕生 たんじょう narození, zrod, strvořeníjlpt3
誕生日会 たんじょうびかい narozeninová párty, narozeninová oslavamix
誕生日 たんじょうび narozeninyjlpt5, leda1
町角 まちかど nárožíleda1
抱え かかえ náruč, zaměstnanecmix
入営 にゅうえい narukovatsuru
用具 ようぐ nářadímix
器具 きぐ nářadí, přístrojuchi
決まり きまり nařížení, pravidlo, řádjlpt3
集まる あつまる nasbírat, shromáždit segodan, jlpt4, verb, vintrans
集る あつまる nasbírat, shromáždit segodan, jlpt4, verb, vintrans
暴力 ぼうりょく násilímix
激しい はげしい násilný, prudký, úpornýadj, jlpt3
追随 ついずい následovatsuru
追う おう následovat, vyhnatgodan, verb, vtrans
明くる日 あくるひ následující denleda1, toki
翌年 よくとし; よくねん následující rokmix
翌週 よくしゅう následující týdenmix
連休 れんきゅう nasledující, po sobě jdoucí prázdninymix
聞き取り ききとり náslech, poslechleda1
立ち聞きする たちぎきする naslouchat, vyslechnoutleda1
向ける むける nasměrovat, mířit (k), zaměřit se (na)ichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
因数 いんすう násobekmath
掛算 かけざん násobenímath
掛け算 かけざん násobenímath
乗法 じょうほう násobenímath
九九表 くくひょう násobilkamath
掛け算表 かけざんひょう násobilkamath
九九 くく násobilkaleda1, math
倍数 ばいすう násobkymath
ばい násobný (v objemu)jlpt3
始動 しどう nastartování, aktivace, zapnutísuru
設定 せってい nastavení (na PC), konfigurace; založení, vytvořenísuru
セット nastavit, sada, menu (jídlo)jlpt3, suru
告知板 こくちばん nástěnkamix
確立 かくりつ nastolení, vytvořenísuru
進学 しんがく nastoupení do vyššího stupně školy (např. na univerzitu)jlpt3, suru
入学する にゅうがくする nastoupit do školyjlpt4, suru, verb
電車に乗る でんしゃにのる nastoupit do vlaku, jet vlakemgodan, verb
乗る のる nastoupit, jet (něčím)godan, jlpt3, jlpt5, verb, vintrans
道具 どうぐ nástroj, nářadí, náčiníjlpt4, leda1
入社 にゅうしゃ nástup do firmy, získání místa ve firměleda1, shigoto
入院 にゅういん nástup do nemocnice, hospitalizacebyouki, jlpt4, leda1
入学 にゅうがく nástup do školy, imatrikulacegakkou, jlpt4, leda1
後任 こうにん nástupcemix
ホーム nástupištějlpt3, ryokou
西暦 せいれき našeho letopočtumix
地雷 じらい nášlapná minasensou
怒った おこった naštvanýadj, emo
差す さす natáhnout ruce, otevřít deštník, aplikovat (oční kapky)godan, jlpt3, jlpt5, verb, vintrans
無理 むり nátlak, nucení, nemožnost, nerozumnostjlpt3, jlpt4
納豆 なっとう nattó, fermentované sójové bobyleda1, ryouri
帰化 きか naturalizacesuru
暗記する あんきする naučit se zpamětisuru, verb
会得 えとく naučit se, pochopit (podstatu)suru
耳飾り みみかざり náušnicefuku
イヤリング náušnicemix
誘導 ゆうどう navádět, indukcesuru
混雑 こんざつ nával, zahlcení, davjlpt3, suru
更に さらに navícmix
使い方 つかいかた návod (na užívání), použitímix
帰り かえり návratjlpt3, jlpt4
再入国 さいにゅうこく návrat (opětovný vstup) do zeměmix
帰国 きこく návrat do vlastní zemějlpt3
帰省 きせい návrat domůjlpt3
帰宅 きたく návrat domůjlpt3, suru, verb
王の帰還 おう の きかん Návrat Králenamae
復活 ふっかつ návrat, obnovení, znovuzrozenísuru
戻り もどり návrat, reakcejlpt3
提案書 ていあんしょ návrh (dokument)gakkou
提案 ていあん návrh, nabídkajlpt3, suru
訪問 ほうもん návštěvaleda1, suru
お客さん おきゃくさん návštěvník, zákazníkshigoto
訪ねる たずねる návštívitichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
来訪 らいほう navštívitsuru
渡米 とべい navštívit USAsuru
寄る よる navštívit, stavit se na návštěvugodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
伺う うかがう navštívít, zeptat segodan, jlpt4, verb, vtrans
つい navzdory sobě, proti své vůli, nechtěnějlpt3
にも関らず にもかかわらず navzdory, přestože, nicméněmix
年号 ねんごう název éryleda1
商品名 しょうひんめい název značky, značkamix
名称 めいしょう název, jménomix
タイトル název, nadpisjlpt3
題名 だいめい název, tituljlpt3, leda1
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116