vše, úplný, celý, všechno, celkově (all)

Počet slovíček: 11
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116
一切 いっさい vše, celekleda1
食べ放題 たべほうだい vše, co snítemix
全部 ぜんぶ vše, úplný, celý, všechno, celkověleda1
満席 まんせき všechna sedadla obsazena, plnýmix
全力 ぜんりょく všechna síla, všechna energieleda1
万事 ばんじ všechnoleda1
すっかり všechno, zcela, úplnějlpt3, jlpt4
万病 まんびょう všechny nemocibyouki, leda1
みな všechny, všechnojlpt4
みんな všechny, všichni, všichni, všechnojlpt5
万能 ばんのう všemohoucí, univerzálnímix
国民皆保険 こくみんかいほけん všeobecné zdravotní pojištěnímix
雑食動物 ざっしょくどうぶつ všežravecdoubutsu
皆様 みなさま všichni (zdvořile)mix
総勢 そうぜい všichni členovémix
全員 ぜんいん všichni členové, všichni zaměstnancileda1, shigoto
老若男女 ろうにゃくなんにょ všichni lidémix
気づく きづく všimnout si, povšimnoutgodan, verb
気が付く きがつく všimnout si, uvědomit si, vzít navědomí; přijít k sobě, probrat se z kómatugodan, verb
見かける みかける všimnout si, zpozorovat, zahlédnoutichidan, jlpt3, verb, vtrans
冗談 じょうだん vtip, srandajlpt3
全然 ぜんぜん vůbecmix
一向 いっこう vůbecmix
皆目 かいもく vůbec (ne-)mix
皆無 かいむ vůbec nicmix
少しも すこしも vůbec, ani trochujlpt3
まるで vůbec, stejně jakojlpt3
大将 たいしょう vůdce, generálleda1, sensou
かしら vůdce, hlava (organizace)leda1
第一人者 だいいちにんしゃ vůdčí osobnost, ten nejlepšíleda1
根性 こんじょう vůle, odhodlánísuru
意志 いし vůle, záměr, úmyslmix
毒舌 どくぜつ vulgární jazykbunpou, kaiwa
火山性 かざんせい vulkanickýshizen
車両 しゃりょう vůz, vagónryokou
選別 せんべつ výběr, tříděnísuru
選択 せんたく výběr, volbasuru
優秀な ゆうしゅうな výbornýadj
選ぶ えらぶ vybratgodan, jlpt4, verb, vtrans
引き出す ひきだす vybrat (odněkud), vyndatgodan, jlpt4, verb, vtrans
取捨選択 しゅしゃせんたく vybrat si (a vyřadit nevhodné)suru
泣き止む なきやむ vybrečet se, přestat brečetgodan, verb
建設する けんせつ する vybudovat, založitmix
爆発 ばくはつ výbuch, explozekagaku, sensou
乱暴な らんぼう な výbušný, násilný, drsnýmix
調教 ちょうきょう vycvičit (psa, koně)suru
疲れきる つかれきる vyčerpaný (úplně)godan, verb
尽くす つくす vyčerpat, dojít; věnovat se, sloužit; dělat k vyčerpánígodan, verb
澄ます すます vyčistit (něco), být nevzrušený, být klidný godan, verb, vtrans
澄む すむ vyčistit se (obloha), zprůhlednětgodan, verb, vintrans
支出 ししゅつ výdajesuru
食事代 しょくじだい výdaje za jídloleda1, ryouri
発行 はっこう vydání (časopisu, článku)suru
載せる のせる vydat, publikovatichidan, jlpt3, verb, vtrans
稼ぐ かせぐ vydělávatgodan, verb, vintrans
恐喝 きょうかつ vydíránímix
かわうそ vydradoubutsu
撮る とる vyfotit, natočitgodan, jlpt5, verb, vtrans
追い払う おいはらう vyhnatgodan, verb, vtrans
追い出す おいだす vyhnatgodan, verb, vtrans
回避 かいひ vyhnout sesuru
避ける よける vyhnout se (někomu)ichidan, verb, vtrans
避ける さける vyhnout se (situaci)ichidan, verb, vtrans
逃避 とうひ vyhnout se, uniknoutsuru
便利さ べんりさ výhoda, pohodlímix
捨てる すてる vyhoditichidan, jlpt4, verb, vtrans
棄てる すてる vyhoditichidan, verb, vtrans
安売り やすうり výhodná nabídka, výhodný prodejleda1
有利 ゆうり výhodnýmix
全焼 ぜんしょう vyhořetsuru
勝ち かち výhra, vítězstvíjlpt3
勝つ かつ vyhrát, zvítězitgodan, jlpt4, sport, verb, vintrans
受賞 じゅしょう vyhrávat (cenu)suru
優先席 ゆうせんせき vyhrazené místo (ženy, staří, invalidé)ryokou
敬遠 けいえん vyhýbat se ze zdvořilostisuru
ひがし východ (světová strana)jlpt5, leda1
出入口 でいりぐち východ a vchodryokou
東西 とうざい východ a západ, Východ a Západleda1
出口 でぐち východ, brána, výjezd, únik, otvorjlpt5, leda1, ryokou
東洋 とうよう Východ, Orientjlpt3, leda1
東方 とうほう východ, směrem na východleda1
原点 げんてん východiskomix
東欧 とうおう východní Evropamix
東風 ひがしかぜ východní vítrleda1
東口 ひがしぐち východní východryokou
島育ち しまそだち výchova/vyrůstání na ostrověleda1
育てる そだてる vychovávatichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
味わう あじわう vychutnávat, chutitgodan, verb, vtrans
表われる あらわれる vyjádřit emoce, objevit se (ve tváři)ichidan, jlpt3, verb, vintrans
表す あらわす vyjádřit, vyjevitgodan, jlpt3, verb, vtrans
明るむ あかるむ vyjasnit se (o počasí)leda1
仲介 ちゅうかい vyjednáváníleda1, suru
わだち vyjetá kolej, stopa po kolech, brázda, vráskamix
特別 とくべつ výjimečný, zvláštníadj, jlpt3, jlpt4
特別な とくべつ な výjimečný, zvláštníjlpt3
例外 れいがい výjimkajlpt3, leda1
除外 じょがい výjimkasuru
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116