Časování *

Vložte sloveso ve slovníkovém tvaru zapsané ve znacích, hiraganě nebo anglickém přepisu do latinky.