vše, úplný, celý, všechno, celkově (all)

Počet slovíček: 11
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116
退院する たいいんする odejít z nemocnicebyouki, jlpt4, suru, verb
出国 しゅっこく; しゅつごく odejít ze zeměsuru
発信 はっしん odeslání, přenossuru
送信 そうしん odeslatsuru
送る おくる odeslat, poslatgodan, jlpt4, verb, vtrans
服装 ふくそう oděvy, oblečenímix
出す だす odevzdatgodan, jlpt5, verb, vtrans
提出 ていしゅつ odevzdatsuru
反響 はんきょう odezva, ozvěnasuru
吹き飛ばす ふきとばす odfouknoutgodan, verb, vtrans
暴露 ばくろ odhalení, vystavení, odkrytísuru
摘発 てきはつ odhalit (trestný čin)suru
放り出す ほうりだす odhoditgodan, verb, vtrans
退社 たいしゃ odchod (z práce domů/z firmy natrvalo)suru
行き来 いきき odchod a příchod, udržování kontaktůleda1
早引け はやびけ odchod ze školy či práce před koncemsuru
出発 しゅっぱつ odchod, odjezdjlpt4, leda1, ryokou
退席 たいせき odchod, vzdálení sesuru
退職金 たいしょくきん odchodnéshigoto
外れる はずれる odchýlit se, rozepnout se, vysmeknout seichidan, jlpt3, leda1, verb, vintrans
発つ たつ odjet, odcestovat (letadlem, vlakem, ...)godan, verb, vintrans
終発 しゅうはつ odjezd posledního vlakuleda1, ryokou
発射 はっしゃ odjíždět, vyjetsuru
水切り みずきり odkapávač, cedník; házet žabky (kamenem na vodě)suru
遺贈 いぞう odkázatsuru
べつ odlišný, jinýjlpt3, jlpt4
延ばす のばす odložit (něco), odsunout (něco), zpozdit (něco)godan, jlpt3, verb, vtrans
褒美 ほうび odměnamix
報酬 ほうしゅう odměnamix
拒絶 きょぜつ odmítnoutsuru
拒む こばむ odmítnoutgodan, verb, vtrans
断る ことわる odmítnout, požadovat povolenígodan, jlpt3, verb, vtrans
辞退 じたい odmítnutísuru
一蹴 いっしゅう odmítnutísuru
口答え くちごたえ odmlouváníleda1, suru
ルート odmocnina (druhá)math
平方根 へいほうこん odmocnina (druhá)math
ルートエー odmocnina z Amath
耐久性 たいきゅうせい odolnost, stálostmix
ゴミ箱 ごみばこ odpadkový košuchi
ごみ odpadky, smetí, odpadkyjlpt4
打球 だきゅう odpálený míčleda1
打者 だしゃ odpalovač (v baseballu)leda1
報復 ほうふく odplata, pomstasuru
返済 へんさい odplatit, splatitsuru
休息 きゅうそく odpočineksuru
休養 きゅうよう odpočineksuru
休み やすみ odpočinek, dovolená, prázdninyjlpt5
休憩 きゅうけい odpočinek, pauzajlpt3, suru, verb
休まる やすまる odpočinout sileda1, verb, vintrans
一服 いっぷく odpočinout si na chvíli (s čajem, cigaretou)suru
休憩所 きゅうけいじょ odpočívadlomix
休憩室 きゅうけいしつ odpočívárnamix
休む やすむ odpočívat, chybět ve škole, odejít do důchodu, mít volnogodan, jlpt5, leda1, verb, vintrans
分離 ぶんり odpojit (se), separovat se (např. ČSR)suru
午後 ごご odpolednejlpt5, leda1, toki
昼寝 ひるね odpolední šlofík, spánek, siestamix
抵抗 ていこう odporsuru
憤り いきどおり odpor, rozhořčenímix
背く そむく odporovatgodan, verb, vintrans
立ち聞き たちぎき odposlouchávánísuru
盗み聞き ぬすみぎき odposlouchávánísuru
返事 へんじ odpověďjlpt4, leda1
答え こたえ odpověďjlpt4, leda1
返信 へんしん odpověďsuru
返答 へんとう odpověďsuru
回答 かいとう odpověď (na anketu)gakkou, leda1, suru
返事する へんじする odpověď, odpovědětjlpt4, suru, verb
答弁 とうべん odpověď, reakceleda1, suru
答える こたえる odpovědětichidan, jlpt5, leda1, verb, vintrans
応答 おうとう odpovědětsuru
答案 とうあん odpovědimix
担当者 たんとうしゃ odpovědná osobamix
相応 そうおう odpovídajícímix
ぴったり odpovídající, přesně pasujícíadj, jlpt3
適当な てきとう な odpovídající, vhodnýjlpt3
言い返す いいかえす odpovídat, odpovědět, reagovatgodan, verb, vtrans
反発 はんぱつ odpuzování, odporleda1, suru
反映 はんえい odrazit sesuru
段落 だんらく odstavecmix
色合 いろあい odstín, zabarvení, tón, nádechmix
色合い いろあい odstín, zabarvení, tón, nádechmix
退学 たいがく odstoupení ze školygakkou, jlpt3
離脱 りだつ odstoupení, separacesuru
退職する たいしょくする odstoupitshigoto, suru, verb
辞める やめる odstoupit, vzdát se, odejítichidan, verb, vtrans
除く のぞく odstránitgodan, verb, vtrans
抜く ぬく odstranit, vynechat, uvolnitgodan, jlpt3, verb, vtrans
遠心力 えんしんりょく odstředivá sílamix
狙撃兵 そげきへい odstřelovačmix
注意を逸らす ちゅういをそらす odvádět něcí pozornostgodan, verb
勇気 ゆうき odvahaemo, jlpt3, leda1
胆気 たんき odvaha, kuřáž, nervy z oceliemo
胆玉 きもだま odvaha, kuřáž, pevné nervyemo
宿敵 しゅくてき odvěký, dávný rivalmix
除湿 じょしつ odvlhčení, zbavení vlhkostimix
放水 ほうすい odvodnění, kanalizacesuru
派生 はせい odvození, derivacesuru
差遣 さけん oficiálně vyslat poslasuru
正式 せいしき oficiální, formálnímix
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116