zvíře, zvířata (doubutsu)

Počet slovíček: 367
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4
ayu aju (aju východní, ryba)doubutsu
アホウドリ ahoudori albatrosdoubutsu
インコ inko andulkadoubutsu
レイヨー reiyo- antilopadoubutsu
kiji bažantdoubutsu
キジ kiji bažantdoubutsu
shigi bekasína, vodoušdoubutsu
雷鳥 raichou bělokurdoubutsu
バイソン baison bizondoubutsu
nomi blechadoubutsu
小虫 komushi brouček, malý broukdoubutsu
甲虫 kouchuu broukdoubutsu
腹ひれ harahire břišní ploutevdoubutsu
ブルドッグ burudoggu buldokdoubutsu
ブルテリア buruteria bulteriérdoubutsu
水牛 suigyuu buvoldoubutsu
雄牛 oushi býkdoubutsu
草食動物 soushokudoubutsu býložravecdoubutsu, leda1
ブリーム buri-mu cejndoubutsu
semi cikádadoubutsu
鈴虫 suzumushi cvrčekdoubutsu, leda1
コオロギ koorogi cvrčekdoubutsu
鼻づら hanadura čenichdoubutsu
黒熊 kurokuma černý medvěddoubutsu
百合鴎 yurikamome černý racekdoubutsu
蚯蚓 mimizu červdoubutsu
コマビン komabin červenkadoubutsu
木食い虫 kikuimushi červotočdoubutsu
久マンバチ kumanbachi čmelákdoubutsu
キツツキ kitsutsuki dateldoubutsu
海豚 iruka delfíndoubutsu
十羽 juuwa deset ptákůdoubutsu
ヤマアラシ yamaarashi dikobrazdoubutsu
恐竜 kyouryuu dinosaurusdoubutsu
野鳥 yachou divoký ptákdoubutsu, leda1
家畜 kachiku domácí zvířatadoubutsu
かぎづめ kagizume drápdoubutsu
ウタツグミ utatsugumi drozd zpěvnýdoubutsu
ヤツガシラ yatsugashira dudekdoubutsu
雌犬 meinu fena, čubadoubutsu
牝犬 meinu fena, čubadoubutsu
シロイタチ shiroitachi fretkadoubutsu
チーター chi-ta- geparddoubutsu
手長猿 tenagazaru gibbondoubutsu
ゴリラ gorira goriladoubutsu
hebi haddoubutsu
オヒョウ ohyou halibutdoubutsu
ミヤマカラス miyamakarasu havrandoubutsu
蝸牛 katatsumuri hlemýžďdoubutsu
番犬 banken hlídací pesdoubutsu, leda1
齧歯類 gesshirui hlodavecdoubutsu
mushi hmyzdoubutsu, jlpt4, leda1
食虫動物 shokuchuudoubutsu hmyzožravecdoubutsu
su hnízdodoubutsu
hato holub, holubicedoubutsu
海豹の群れ azarashinomure houf tuleňůdoubutsu
芋虫 imomushi housenka (bez chlupů)doubutsu
毛虫 kemushi housenka (chlupatá)doubutsu
こぶ kobu hrbdoubutsu
河馬 kaba hrochdoubutsu
ミズハタネズミ mizuhatanezumi hryzecdoubutsu
種馬 taneuma hřebecdoubutsu
帆立貝 hotategai hřebenatkadoubutsu, leda1
子馬 kouma hříbědoubutsu, leda1
たてがみ tategami hřívadoubutsu
ロブスター robusuta- humrdoubutsu
伊勢蝦 iseedo humrdoubutsu
鵞鳥 gachou husadoubutsu
ハイエナ haiena hyenadoubutsu
ウソ uso hýldoubutsu
tako chobotnicedoubutsu
タコ tako chobotnicedoubutsu
ジャガー jaga- jaguárdoubutsu
子羊 kohitsuji jehnědoubutsu, leda1
鹿 shika jelendoubutsu
蜉蝣 kagerou jepicedoubutsu
tsuru jeřábdoubutsu
taka jestřábdoubutsu
ダックスフンド dakkusufundo jezevčíkdoubutsu
穴熊 anaguma jezevecdoubutsu
針鼠 harinezumi ježekdoubutsu
harinezumi ježekdoubutsu
海胆 uni ježovkadoubutsu
岩燕 iwatsubame jiřičkadoubutsu
kamo kachna (divoká)doubutsu
家鴨 ahiru kachna (domácí)doubutsu
inoshishi kanec, divoké prasedoubutsu
koi kaprdoubutsu
ラクダの群れ rakudanomure karavana velbloudůdoubutsu
コクマルガラス kokumarugarasu kavkadoubutsu
kiba kel, tesákdoubutsu
シュモク鮫 shumokuzame kladivoundoubutsu
カンガルー kangaru- klokandoubutsu
コアラ koara koaladoubutsu
雌馬 mesuuma kobyladoubutsu
猫耳 nekomimi kočičí ušibaka, doubutsu
neko kočkadoubutsu
コッカースパニエル kokka-supanieru kokršpaněldoubutsu
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4