Slovíčka


温かい atatakai vřelý, srdečný, laskavýadj, emo
温
teplý
Čtení: on, atata.ka, atata.kai, ata...
Hlavní radikál: 水 (85) Tahy: 12 obrázek | animace | tabulka

» Další příklady
日本には火山が沢山ありますから、土の下で水は温かくなっています。 nihon niha kazan ga takusan arimasu kara,tsuchi no shita de mizu ha atatakaku natteimasu. Protože se v Japonsku nachází mnoho sopek, voda pod zemí se zahřívá.onsen
温かい水は「湯」と言います。 atatakai mizu ha 「 yu 」 to iimasu. Teplá voda se nazývá „ju“.onsen