Slovíčka


嘆く nageku pozvdechnout, truchlitgodan, verb, vintrans
嘆
povzdech, nářek, sténání, truchlit
Čtení: tan, nage.ku, nage.kawashii
Hlavní radikál: 口 (30) Tahy: 13 obrázek | animace | tabulka

» Další příklady
愁嘆場 shuutanba dojímavá scénamix
嘆息 tansoku povzdech (zármutek)suru
Sloveso je godan (pětikmenové), intranzitivní
 kladzápor
přítomnost oznamovacínormálnínagekunagekanai
zdvořilýnagekimasunagekimasen
přítomnost průběhnormálnínageite irunageite inai
zdvořilýnageite imasunageite imasen
minulost oznamovacínormálnínageitanagekanakatta
zdvořilýnagekimashitanagekimasen deshita
pravděpodobnostnínormálnínagekou
nageku darou
nagekanai darou
zdvořilýnagekimashou
nageku deshou
nagekanai deshou
minulost pravděpodobnostnínormálnínageitarou
nageita darou
nagekanakatta darou
zdvořilýnageita deshounagekanakatta deshou
rozkaznormálnínagekenageku na
zdvořilýnageite kudasainagekanaide kudasai
podmiňovacínormálnínagekebanagekanakereba
podmiňovacínormálnínageitaranagekanakattara
zdvořilýnagekimashitaranagekimasen deshitara
potenciálnormálnínagekerunagekenai
zdvořilýnagekemasunagekemasen
kauzativnormálnínagekaseru
minulost kauzativnormálnínagekaseta
pasivumnormálnínagekareru
minulost pasivumnormálnínagekareta
pasivum kauzativnormálnínagekaserareru
nagekasareru
minulost pasivum kauzativnormálnínagekaserareta
přacínormálnínagekitai
minulost přacínormálnínagekitakatta
přechodníknageite