Slovíčka


投げる nageru hodit, hodichidan, jlpt4, verb, vtrans
投
hodit, odhodit, opustit, vrhnout se, připojit, inv...
Čtení: tou, na.geru, -na.ge
Hlavní radikál: 手 (64) Tahy: 7 obrázek | animace | tabulka

» Další příklady
砲丸投げ hougannage vrh koulíleda1
Sloveso je ičidan (jednokmenové), tranzitivní
 kladzápor
přítomnost oznamovacínormálnínagerunagenai
zdvořilýnagemasunagemasen
přítomnost průběhnormálnínagete irunagete inai
zdvořilýnagete imasunagete imasen
minulost oznamovacínormálnínagetanagenakatta
zdvořilýnagemashitanagemasen deshita
pravděpodobnostnínormálnínageyou
nageru darou
nagenai darou
zdvořilýnagemashou
nageru deshou
nagenai deshou
minulost pravděpodobnostnínormálnínagetarou
nageta darou
nagenakatta darou
zdvořilýnageta deshounagenakatta deshou
rozkaznormálnínageronageru na
zdvořilýnagete kudasainagenaide kudasai
podmiňovacínormálnínagerebanagenakereba
podmiňovacínormálnínagetaranagenakattara
zdvořilýnagemashitaranagemasen deshitara
potenciálnormálnínagerarerunagerarenai
zdvořilýnageraremasunageraremasen
kauzativnormálnínagesaseru
minulost kauzativnormálnínagesaseta
pasivumnormálnínagerareru
minulost pasivumnormálnínagerareta
pasivum kauzativnormálnínagesaserareru
minulost pasivum kauzativnormálnínagesaserareta
přacínormálnínagetai
minulost přacínormálnínagetakatta
přechodníknagete