sloveso (verb)

Počet slovíček: 1060
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
逆らう sakarau jít proti, oponovatgodan, verb, vintrans
迎える mukaeru jít se s někým setkat, jít pro někohoichidan, jlpt4, verb, vtrans
歩む ayumu jít, chodit, šlapatgodan, leda1, verb, vintrans
行く yuku jít, jetgodan, jlpt5, leda1, verb, vintrans
下りる oriru klesat, padatichidan, jlpt4, verb, vintrans
下がる sagaru klesnout, spadnout, visetgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
入り組む irikumu komplikovatgodan, leda1, verb, vintrans
行われる okonawareru konat seichidan, verb
終わる owaru končit, skončitgodan, leda1, verb, vintrans
然る shikaru konkrétnígodan, jlpt4, verb
相談する soudansuru konzultovat, diskutovat, probíratjlpt4, suru, verb
掘る horu kopat (díru)godan, verb
写す utsusu kopírovat, fotit, fotografovatgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
浴びる abiru koupat se, sprchovatichidan, verb, vtrans
買う kau koupitgodan, jlpt5, verb, vtrans
吸う suu kouřitgodan, jlpt5, verb, vtrans
噛む kamu kousnoutgodan, verb, vtrans
盗む nusumu krástgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
掛ける kakeru krát, násobitichidan, jlpt3, math, verb, vtrans
踞る uzukumaru krčit se, choulit se, dřepětgodan, verb, vintrans
叫ぶ sakebu křičet, řvátgodan, jlpt3, verb, vintrans
寝る neru lehnout si, spátichidan, jlpt5, verb, vintrans
磨く migaku leštitgodan, jlpt5, verb, vtrans
病気で寝る byoukideneru ležet kvůli nemocibyouki, ichidan, verb
異なる kotonaru lišit segodan, verb, vintrans
違う chigau lišit se, být jinakgodan, jlpt5, verb, vintrans
悔やむ kuyamu litovatemo, godan, verb, vtrans
舐める nameru lízat, ochutnat, dělat si z někoho srandu, podceňovatichidan, verb, vtrans
滑る suberu lyžovat, bruslit, klouzat se, vyklouznout, smeknout se, uklouznoutgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
振り回す furimawasu máchat, mávat, ohánět segodan, verb, vtrans
画く kaku malovat, kreslitgodan, verb, vtrans
塗る nuru malovat, omítnout, natřít, rozetřítgodan, jlpt4, verb, vtrans
揉む momu masírovat (hnětením)godan, verb, vtrans
羽撃く habataku mávat (křídly)godan, verb, vintrans
振る furu mávat, vrtět, třepat, hodit kostku, odmítnoutgodan, jlpt3, verb, vtrans
計る hakaru měřit, vážitgodan, verb, vtrans
測る hakaru měřit, vážit, zjistitgodan, verb, vtrans
交ぜる mazeru míchat, mísit (něco)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
交える majieru míchat, vyměňovat siichidan, verb, vtrans
通る tooru míjet, stavit se (někde)jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
すれ違う surechigau minout segodan, jlpt3, verb, vintrans
目ざす mezasu mířit (k něčemu), mít za cílgodan, verb, vtrans
目差す mezasu mířit (k něčemu), mít za cílgodan, verb, vtrans
目指す mezasu mířit (k něčemu), mít za cílgodan, verb, vtrans
utsuwa miska, mísa, nádoba, schopnost, kapacitagodan, ichidan, verb, vtrans
食事をする shokujiwosuru mít jídlo, jístryouri, suru, verb
取り込む torikomu mít napilnogodan, verb
味がする ajigasuru mít nějakou chuťryouri, suru, verb
思いやる omoiyaru mít pochopení sgodan, jlpt3, verb
好く suku mít rád, mít slabost (pro)godan, leda1, verb, vtrans
好む konomu mít rád, mít v obliběgodan, leda1, verb, vtrans
喜ぶ yorokobu mít radostgodan, jlpt4, verb, vintrans
思い遣る omoiyaru mít soucit, vcítit segodan, leda1, verb
悩む nayamu mít starosti, trpětgodan, jlpt3, verb
話す hanasu mluvit, povídat sigodan, jlpt5, leda1, verb, vtrans
しゃべる shaberu mluvit, povídat si, pokecatgodan, verb, vintrans
喋る shaberu mluvit, povídat si, pokecatgodan, verb, vintrans
語る kataru mluvit, říkatgodan, verb, vtrans
休める yasumeru moci si odpočinout, nechat odpočinout, uklidnitichidan, leda1, verb, vtrans
できる dekiru moci, dokázat, být schopnýichidan, jlpt5, verb
祈る inoru modlit segodan, jlpt3, jlpt4, kami, verb, vtrans
祈り求める inorimotomeru modlit se (za co)ichidan, verb
呟く tsubuyaku mumlat, šeptatgodan, verb, vintrans
思う omou myslet (si), domnívat segodan, jlpt4, leda1, verb, vtrans
存じる zonjiru myslet si, vědět (skromně)ichidan, verb
考える kangaeru myslet, přemýšlet, uvažovatichidan, jlpt4, leda1, verb, vtrans
奉る tatematsuru nabízet, ctítgodan, verb, vtrans
詰まる tsumaru nacpat se, zanést segodan, jlpt3, verb, vintrans
詰める tsumeru nacpat, vmáčknoutichidan, jlpt3, verb, vtrans
熱中 necchuu nadšení, horlivost, zápaljlpt3, suru, verb
代わる kawaru nahradit (někoho)godan, jlpt3, leda1, verb, vintrans
重なり合う kasanariau nahromadit, nakupit, navršitgodan, verb
食事する shokujisuru najíst sejlpt4, suru, verb
見つける mitsukeru najít (něco), objevitichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
重なる kasanaru nakupit se, být jeden na druhém, vyjít na stejný den, kolidovatgodan, jlpt3, verb, vintrans
重ねる kasaneru nakupit, položit jeden na druhý, nahromadit, dělat znovu a znovuichidan, jlpt3, verb, vtrans
促す unagasu naléhat, stisknoutgodan, verb, vtrans
貼る haru nalepitgodan, verb
貼り付ける haritsukeru nalepit, přilepitichidan, verb, vtrans
注ぐ sosogu nalítgodan, verb, vtrans
漬ける tsukeru namočitichidan, jlpt4, verb, vtrans
ぬれる nureru namočit se, zvlhnoutichidan, jlpt4, verb
蒸す musu napařovat, dusit v páře, být parný, být dusnýgodan, jlpt3, verb, vtrans
叩く tataku naplácat (na zadek), zaklepat (na dveře), tlesknout godan, jlpt3, verb, vtrans
偽る itsuwaru napodobovat, falšovatverb, vintrans
似せる niseru napodobovat, imitovatichidan, jlpt3, verb, vtrans
諭す satosu napomínatgodan, verb, vtrans
当てる ateru narazit (něčím)ichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
生まれる umareru narodit seichidan, jlpt3, jlpt5, verb, vintrans
集る atsumaru nasbírat, shromáždit segodan, jlpt4, verb, vintrans
集まる atsumaru nasbírat, shromáždit segodan, jlpt4, verb, vintrans
追う ou následovat, vyhnatgodan, verb, vtrans
向ける mukeru nasměrovat, mířit (k), zaměřit se (na)ichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
入学する nyuugakusuru nastoupit do školyjlpt4, suru, verb
電車に乗る denshaninoru nastoupit do vlaku, jet vlakemgodan, verb
乗る noru nastoupit, jet (něčím)godan, jlpt3, jlpt5, verb, vintrans
差す sasu natáhnout ruce, otevřít deštník, aplikovat (oční kapky)godan, jlpt3, jlpt5, verb, vintrans
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11