sloveso (verb)

Počet slovíček: 1060
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
kandži takuramu plánovať, kuť, snovať
kandži denwawokakeru zavolat si telefonem
kandži hikitsugu převzít, předat
kandži muku obrátit se (směrem k)
kandži mitomeru rozeznat, schválit
kandži haeru zářit, vypadat pěkně
kandži chikazuku; chikaduku přiblížit se
kandži tsukareru unavit se
kandži kirisuteru zaokrouhlit dolů
kandži shiainiyabureru prohrát hru
kandži kobosu rozlít (něco)
kandži amaeru chovat se jako rozmazlený fracek
kandži taiinsuru odejít z nemocnice
kandži akeru skončit (období dešťů), začít (nový rok), svítat
kandži sageru držet v ruce
kandži chuuisuru věnovat pozornost, upozornit
kandži iwau oslavovat
kandži kakaru trpět
kandži kakeru krát, násobit
kandži gyosu řídit, vládnout
kandži homeru chválit
kandži shiagaru být dokončen
kandži fukamaru prohloubit (se), zvýšit (se), zesílit (se)
kandži damaru být zticha, mlčet
kandži chuuiwosorasu odvádět něcí pozornost