sloveso (verb)

Počet slovíček: 1033
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
kandži mukeru nasměrovat, mířit (k), zaměřit se (na)
kandži ateru narazit (něčím)
kandži tariru stačit, být dost
kandži you opít se
kandži yakusu přeložit, tlumočit
kandži oboreru utopit se
kandži ireru vložit, přidat
kandži shoukaisuru představit
kandži chuuiwosorasu odvádět něcí pozornost
kandži tazuneru návštívit
kandži deru objevit se, odejít
kandži kakaru trpět
kandži naru znět
kandži todoku dorazit, dosáhnout, být doručen
kandži nozoku pokukovat, nakouknout, kradmo nahlédnout
kandži komu být přeplněný, přelidněný
kandži mitomeru rozeznat, schválit
kandži tsukareru unavit se
kandži tatsu uříznout
kandži susumeru posunout dopředu, prosazovat, urychlit
kandži furu pršet, sněžit
kandži semaru přiblížit si (něco), tlačit (někoho do něčeho), naléhat
kandži fukeru stárnout
kandži satosu napomínat
kandži magaru být ohnutý, zahnout, ohnout se, změnit směr, být nakřivo