sloveso (verb)

Počet slovíček: 1041
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
kandži atsumaru nasbírat, shromáždit se
kandži yojinoboru vyšplhat, vydrápat se
kandži hikkosu přestehovat se
kandži irikumu komplikovat
kandži koewokakeru oslovit, povolat, pozvat
kandži kimeru rozhodnout
kandži yuderu vařit (cca 10 min.)
kandži kowagaru bát se, mít strach
kandži kooru zmrazit
kandži mayou ztratit se
kandži tataku naplácat (na zadek), zaklepat (na dveře), tlesknout
kandži satosu napomínat
kandži tsukeru zapnout
kandži kudaku rozbít
kandži mezasu mířit (k něčemu), mít za cíl
kandži kamau vadit, překážet
kandži hanareru být odloučen, být oddělen, odejít
kandži hashirimawaru obíhat
kandži arawareru objevit se, ukázat se, zjevit se
kandži nusumu krást
kandži furidasu začít pršet
kandži okoru stát se, přihodit se
kandži oyogu plavat
kandži tomaru zastavit se, stát
kandži uketsugu zdědit