sloveso (verb)

Počet slovíček: 1033
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
kandži kuru přijít, přijet
kandži oshieru vyučovat, informovat, poučit, učit (někoho)
kandži musu napařovat, dusit v páře, být parný, být dusný
kandži suke-tosuru bruslit
kandži aratameru obnovit, vylepšit
kandži kokoromiru zkusit, pokusit se
kandži taku vařit (rýži)
kandži satosu napomínat
kandži kakaru trvat (čas), potřebovat, stát
kandži kogu veslovat
kandži kakomu obklopit, obkroužit
kandži kaku nedostávat se, odlomit
kandži susumeru doporučit, nabídnout (rada)
kandži toku rozpouštět, tavit
kandži tereru stydět se, cítit se divně
kandži moukeru zřídit, založit
kandži neru hníst, válet (těsto)
kandži korosu zabít
kandži okonau dělat, provozovat, pořádat, konat se, udát se
kandži hanasu pustit, nechat
kandži sanposuru procházet se
kandži keikensuru zažít, prožít
kandži machigau udělat chybu, být špatně
kandži yogoreru zašpinit se
kandži hagukumu pěstovat, starat se (o zvíře)