sloveso (verb)

Počet slovíček: 1060
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
チェックする chekkusuru ověřit, zkontrolovatjlpt4, suru, verb
告げる tsugeru oznámit, informovatichidan, verb, vtrans
伝える tsutaeru oznámit, říctichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
響く hibiku ozývat se (ozvěna)godan, verb, vintrans
落ちる ochiru padat, klesatichidan, jlpt4, verb, vintrans
覚える oboeru pamatovat siichidan, jlpt5, verb, vtrans
慌てる awateru panikařit, zmatkařit, spěchatichidan, jlpt3, verb, vintrans
似合う niau pasovat, souhlasit, být podobnýgodan, jlpt3, verb, vintrans
植える ueru pěstovatichidan, jlpt4, verb, vtrans
養う yashinau pěstovat, podporovatgodan, verb, vtrans
育む hagukumu pěstovat, starat se (o zvíře)godan, verb, vtrans
引用する in'yousuru pítleda1, suru, verb
計画する keikakusuru plánovatjlpt4, suru, verb
図る hakaru plánovat, připravovatgodan, leda1, verb, vtrans
払う harau platitgodan, jlpt4, verb, vtrans
泳ぐ oyogu plavatgodan, jlpt5, sport, verb, vintrans
浮く uku plavat ve vodě, vznést segodan, verb, vintrans
編む amu pléstgodan, verb, vtrans
満たす mitasu plnitgodan, verb, vtrans
実る minoru plodit, nést ovocegodan, verb, vintrans
経つ tatsu plynout (čas), uběhnout (čas)godan, jlpt3, verb, vintrans
指差す yubisasu po/ukázat nagodan, verb, vtrans
nen pocit, dojem, myšlenkagodan, suru, verb, vtrans
支える sasaeru podpořit, zadržetichidan, verb, vintrans, vtrans
受ける ukeru podstoupit zkoušku, výukuichidan, jlpt4, verb, vtrans
騙す damasu podvéstgodan, jlpt3, verb, vtrans
埋める umeru pohřbít, zaplnitichidan, jlpt3, verb, vtrans
揺れる yureru pohupovat se, třást seichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
疑う utagau pochybovatgodan, verb, vtrans
へりる heriru poklesnoutichidan, verb
拝む ogamu poklonit se, vidět, zbožňovatgodan, verb, vtrans
打ち破る uchiyaburu pokořit, prolomit (rekord)godan, verb, vtrans
続ける tsudukeru pokračovat, postupovatichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
続く tsuduku pokračovat, vytrvatgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
覆う oou pokrýt, skrýtgodan, verb, vtrans
覗く nozoku pokukovat, nakouknout, kradmo nahlédnoutgodan, verb, vtrans
自殺を図る jisatsuwohakaru pokusit se o sebevraždugodan, verb
試す tamesu pokusit se, zkusit, vyzkoušetgodan, jlpt3, verb, vtrans
弱まる yowamaru polevit, slábnoutgodan, jlpt3, verb, vintrans
押さえる osaeru položit ruce na něco, podržet otevřenéichidan, jlpt3, verb, vtrans
置く oku položit, umístitgodan, jlpt5, verb
手伝う tetsudau pomoctgodan, jlpt4, verb, vtrans
打ち消す uchikesu popíratgodan, leda1, verb, vtrans
印す shirusu popsat, označit, zanechat (stopu)godan, verb, vtrans
負かす makasu porazitgodan, verb, vtrans
生む umu porodit, snést (vejce), stvořitgodan, jlpt3, verb, vtrans
産む umu porodit, vyrobitgodan, verb, vtrans
故障する koshousuru porouchat sejlpt4, suru, verb
破る yaburu porušit, roztrhnoutgodan, jlpt3, verb, vtrans
強める tsuyomeru posílit, zesílit, zdůraznitichidan, jlpt3, verb, vtrans
組む kumu poskládat, sestavit, propojitgodan, leda1, verb
備える sonaeru poskytnout, připravitichidan, verb, vtrans
遣わす tsukawasu poslat (poselství)godan, verb, vtrans
聞く kiku poslouchat, ptát se, žádatgodan, jlpt5, leda1, verb, vtrans
預かる azukaru postarat se (o), odložitgodan, jlpt3, verb, vtrans
建つ tatsu postavit se (budova), být postaven (budova), stavět segodan, jlpt3, verb, vintrans
起立する kiritsusuru postavit se, zvednout seleda1, suru, verb
譲る yuzuru postoupit, dát, předat, přenechatgodan, jlpt3, verb, vtrans
進む susumu postupovat, dělat krokygodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
進める susumeru posunout dopředu, prosazovat, urychlitichidan, jlpt3, verb, vtrans
掻く kaku poškrábat, potit, trpět (ponížení)godan, jlpt3, verb, vtrans
潜る moguru potápět segodan, verb, vintrans
出会う deau potkat se (náhodou)godan, jlpt3, verb, vintrans
沈む shizumu potopit se, zapadnoutgodan, verb, vintrans
要る iru potřebovatgodan, jlpt5, verb, vintrans
釁る chinuru potřít krví, zabítgodan, verb, vintrans
使う tsukau používat, užívatgodan, jlpt5, leda1, verb, vtrans
用いる mochiiru používat, využívat, ichidan, verb, vtrans
煮える nieru povařit se, být vařen na mírném ohniichidan, jlpt3, verb, vintrans
煮る niru povařit, podusit (1-2 hod.)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
掛ける kakeru pověsit něcoichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
挨拶する aisatsusuru pozdravitjlpt4, suru, verb
誘う sasou pozvat, lákat, vábitgodan, jlpt3, verb, vtrans
嘆く nageku pozvdechnout, truchlitgodan, verb, vintrans
お聞き頂く okikiitadaku požádat (zdvořile)godan, verb
務める tsutomeru pracovatichidan, verb, vtrans
働く hataraku pracovatgodan, jlpt5, verb, vintrans
覚める sameru probrat se, vystřízlivět, přijít ke smyslůmichidan, jlpt3, verb, vintrans
起す okosu probuditgodan, jlpt4, verb, vtrans
目覚める mezameru probudit seichidan, verb
醒める sameru probudit seichidan, verb, vintrans
売る uru prodávatgodan, jlpt5, verb, vtrans
売れる ureru prodávat seichidan, verb, vintrans
見物する kenbutsusuru prohlížet památkyryokou, suru, verb
深まる fukamaru prohloubit (se), zvýšit (se), zesílit (se)godan, jlpt3, verb, vintrans
深める fukameru prohloubit, zvýšit, zesílitichidan, jlpt3, verb, vtrans
負ける makeru prohrátichidan, jlpt4, verb, vintrans
試合に敗れる shiainiyabureru prohrát hruichidan, verb
散歩 sanposuru procházet sejlpt5, suru, verb
経る heru projít (jít někam přes nějaké místo)ichidan, verb, vtrans
乗り回す norimawasu projíždět se (na koni, v autě, na kole)godan, leda1, verb, vtrans
見破る miyaburu prokouknout něčí plán, mít bystré oko, dostat se na kloubgodan, verb, vtrans
濡らす nurasu promočit, namočitgodan, jlpt3, verb, vtrans
繋がる tsunagaru propojit se, vést kgodan, jlpt3, verb, vintrans
繋ぐ tsunagu propojit, propojovat, spojovat, svázatgodan, jlpt3, verb, vtrans
通す toosu propouštět (něco), propustit, provléknout, projít něčím, dát do (něčeho)godan, jlpt3, verb, vtrans
掻き分ける kakiwakeru prorazit si cestu, prosadit (něčí) způsob/myšlenkuichidan, verb, vtrans
願う negau prosit, žádatgodan, verb, vtrans
栄える sakaeru prosperovatichidan, verb, vintrans
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11