sloveso (verb)

Počet slovíček: 1060
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
排す haisu vytlačit, vypudit, odmítnout, godan, verb, vtrans
がんばる ganbaru vytrvat, snažit se, vydržetgodan, jlpt4, verb
生み出す umidasu vytvořit, stvořit, zplodit, poroditgodan, verb, vtrans
創る tsukuru vytvořit, začítgodan, verb, vtrans
成す nasu vytvořit, založitgodan, verb, vtrans
教える oshieru vyučovat, informovat, poučit, učit (někoho)jlpt5, verb, vtrans
役立てる yakudateru využít (něčeho k něčemu)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
及ぼす oyobosu vyvíjet, způsobitgodan, verb, vtrans
飾る kazaru vyzdobit, ozdobitgodan, jlpt4, verb, vtrans
他言する tagonsuru vyzradit (tajemství)leda1, suru, verb
ばれる bareru vyzradit, prokouknoutichidan, verb, vintrans
挑む idomu vyzvat, usilovat ogodan, verb, vintrans
起こす okosu vzbudit, postavit (něco), způsobitgodan, jlpt3, verb, vtrans
諦める akirameru vzdát seichidan, verb, vtrans
見上げる miageru vzhlížet, zvednout oči, obdivovatichidan, verb, vtrans
連れて行く tsureteiku vzít někoho někam, doprovoditgodan, verb
取り戻す torimodosu vzít zpět, znovu získatgodan, verb, vtrans
取る toru vzít, brát, zvednoutgodan, jlpt5, leda1, verb, vtrans
採る toru vzít, sebratgodan, verb, vtrans
取り上げる toriageru vzít, zvednoutichidan, verb, vtrans
生える haeru vznikat, vyrůstichidan, jlpt3, verb, vintrans
思い出す omoidasu vzpomenout sigodan, jlpt3, jlpt4, leda1, verb, vtrans
思い付く omoitsuku vzpomenout si, dostat nápadgodan, leda1, verb
満つ mitsu vzrůst, stoupatgodan, verb, vintrans
包む tsutsumu zabalitgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
包まる kurumaru zabalit se, být zabalen (např. v dece)godan, verb, vintrans
遊び asobi zábavagodan, jlpt3, jlpt4, verb
殺す korosu zabítgodan, jlpt3, sensou, verb, vtrans
化かす bakasu začarovat, očarovat, proměnitgodan, leda1, verb, vtrans
初める someru začítichidan, verb
始める hajimeru začít (něco)ichidan, jlpt4, leda1, verb, vtrans
降り出す furidasu začít pršetgodan, jlpt4, verb, vintrans
出始める dehajimeru začít se objevovatichidan, verb
始まる hajimaru začít, začínat, být zahájengodan, jlpt5, leda1, verb, vintrans
退ける shirizokeru zahnat, odsunout, odmítnoutichidan, verb, vtrans
暖まる atatamaru zahřát se, zteplat, ohřát segodan, jlpt3, verb, vintrans
温まる atatamaru zahřát se, zteplat, ohřát segodan, jlpt3, verb, vintrans
暖める atatameru zahřát, ohřátichidan, jlpt3, verb, vtrans
温める atatameru zahřát, ohřátichidan, jlpt3, verb, vtrans
助ける tasukeru zachránitichidan, jlpt3, verb, vtrans
救う sukuu zachránitgodan, verb, vtrans
助かる tasukaru zachránit se, přežít, být zachráněngodan, jlpt3, verb, vintrans
禁じる kinjiru zakázatichidan, verb, vtrans
雇う yatou zaměstnávatgodan, verb, vtrans
絡む karamu zamotat, vyvolat hádkugodan, verb, vintrans
暮れる kureru zamračit se, zatáhnout seichidan, jlpt4, verb, vintrans
曇る kumoru zamračit, ztmavnoutgodan, jlpt5, tenki, verb, vintrans
切り捨てる kirisuteru zaokrouhlit dolůichidan, math, verb, vtrans
切り上げる kiriageru zaokrouhlit nahoruichidan, math, verb, vtrans
劣る otoru zaostávatgodan, verb, vintrans
取り組む torikumu zápasitgodan, leda1, verb, vintrans
刺す sasu zapíchnout, bodnout, vrazitgodan, jlpt3, verb, vtrans
つける tsukeru zapnoutichidan, jlpt5, verb
かける kakeru zapnout, vytočit (telefon)ichidan, jlpt5, verb
忘れる wasureru zapomenoutichidan, jlpt5, verb, vtrans
来たす kitasu zapříčinit, přivodit (újmu)godan, leda1, verb, vtrans
記入する kinyuusuru zapsat (se), zaznamenatleda1, suru, verb
記す shirusu zapsat, poznamenat sigodan, verb
貸し出す kashidasu zapůjčitgodan, verb, vtrans
貸す kasu zapůjčit (někomu), půjčit (někomu)godan, jlpt5, verb, vtrans
叶える kanaeru zařídit, splnit (přání)ichidan, verb, vtrans
輝く kagayaku zářitgodan, verb
映える haeru zářit, vypadat pěkněichidan, verb, vintrans
漏れ聞く morekiku zaslechnout, tajně vyslechnoutgodan, verb, vtrans
寝過ごす nesugosu zaspatgodan, verb
止める yameru zastavit (něco)ichidan, jlpt4, verb, vtrans
止める tomeru zastavit něcoichidan, jlpt4, leda1, verb, vtrans
滞る todokooru zastavit segodan, verb, vintrans
立ち止まる tachidomaru zastavit se (náhle)godan, leda1, verb
止まる tomaru zastavit se, státgodan, jlpt5, leda1, verb, vintrans
止む yamu zastavit, přestat, být pogodan, jlpt4, verb, vintrans
阻む habamu zastavit, zabránitgodan, verb
汚れる yogoreru zašpinit seichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
汚す yogosu zašpinit, kontaminovat, znečistitgodan, jlpt3, verb, vtrans
次ぐ tsugu zaujímat místo, následovatgodan, leda1, verb, vintrans
襲う osou zaútočitgodan, verb, vtrans
電話を切る denwawokiru zavěsit telefongodan, verb
電話を掛ける denwawokakeru zavolat si telefonemichidan, verb
呼ぶ yobu zavolat, pozvat, volatgodan, jlpt3, jlpt5, verb, vtrans
閉める shimeru zavřítichidan, jlpt5, verb, vtrans
閉じる tojiru zavřít (knihu, oči)ichidan, jlpt3, verb
光る hikaru zazářit, třpytit segodan, jlpt4, verb, vintrans
鳴らす narasu zazvonit (na zvonek), rozeznít (něco)godan, jlpt3, verb, vtrans
申し込む moushikomu zažádat, ucházet segodan, jlpt3, verb, vtrans
経験する keikensuru zažít, prožítjlpt4, suru, verb
覚ます samasu zbavit se (něčeho), vystřízlivět z, otevřít (oči)godan, jlpt3, verb, vtrans
余る amaru zbýtgodan, verb, vintrans
受け継ぐ uketsugu zděditgodan, verb, vtrans
死ぬ shinu zemřítgodan, jlpt5, leda1, verb, vintrans
亡くなる nakunaru zemřítgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
強まる tsuyomaru zesílit se, získat sílu, nabrat na intenzitěgodan, jlpt3, verb, vintrans
薄める usumeru zeslabit, slábnoutichidan, verb, vtrans
細る hosoru zeštíhletgodan, leda1, verb, vintrans
痩せる yaseru zeštíhlet, zhubnoutichidan, verb, vintrans
灯りを消す akariwokesu zhasnout světlogodan, verb
倒れる taoreru zhroutit se, zřítit se, spadnout, zkolabovatichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
冷める sameru zchladit se, vychladnout, ochladnout (zájem), ztratit nadšeníichidan, jlpt3, verb, vintrans
冷やす hiyasu zchladit, ochladitgodan, jlpt3, verb, vtrans
得る eru získat, nabýtichidan, jlpt3, verb, vtrans
手に入れる teniireru získat, sehnatichidan, verb, vtrans
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11