sloveso (verb)

Počet slovíček: 1033
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
薄らぐ usuragu slábnoutgodan, verb, vintrans
薄れる usureru slábnout, blednout, mizet, vytrácet seadj, ichidan, verb, vintrans
合わせる awaseru sloučit, spojit, dát dohromadyichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
剥ける mukeru sloupnout se, stáhnout se, srolovat se, loupat sejlpt3, verb, vintrans
仕える tsukaeru sloužitichidan, verb, vintrans
勤める tsutomeru sloužit, pracovat (někde)ichidan, jlpt5, verb, vtrans
使える tsukaeru sloužit, pracovat (pod, pro)ichidan, leda1, verb
畳む tatamu složit (oblečení, křídla, deštník), zavřít (obchod)godan, jlpt3, verb, vtrans
聞こえる kikoeru slyšet, být slyšet, být schopen slyšetichidan, jlpt4, leda1, verb, vintrans
笑う warau smát segodan, jlpt4, verb, vintrans
向かう mukau směřovat, jít naproti, jít směrem kgodan, jlpt4, leda1, verb, vintrans
交じる majiru smíchat se, smísit segodan, jlpt3, verb, vintrans
交ざる mazaru smíchat se, smísit segodan, jlpt3, verb, vintrans
混じる majiru smíchat se, vmísit segodan, ichidan, jlpt3, verb, vintrans, vtrans
混ざる mazaru smíchat se, vmísit segodan, jlpt3, verb, vintrans
混ぜる mazeru smíchat, přimíchat, vmísit seichidan, jlpt3, verb, vtrans
悲しむ kanashimu smutnit, truchlit (nad někým/něčím)godan, verb, vtrans
努める tsutomeru snažit seichidan, verb, vtrans
勉める tsutomeru snažit se, zkoušetichidan, verb, vtrans
耐える taeru snést, odolávatichidan, verb, vintrans, vtrans
夢見る yumemiru snítichidan, verb, vintrans
減る heru snížit (velikost, počet), změnšitgodan, jlpt3, verb, vintrans
下ろす orosu snížit, sundat, vysadit (z auta), vyložitgodan, verb, vtrans
即する sokusuru souhlasit s někýmverb, vintrans
競い合う kisoiau soupeřit sgodan, verb
争う arasou soupeřit, přít se, hádat segodan, jlpt3, verb, vintrans
競う kisou soupeřit, soutěžitgodan, verb, vintrans
転ぶ korobu spadnout, upadnoutgodan, verb, vintrans
犯す okasu spáchat (zločin)godan, verb, vtrans
燃やす moyasu spálit (něco)godan, jlpt3, verb, vtrans
眠る nemuru spátgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
急ぐ isogu spěchatgodan, jlpt4, verb, vintrans, vtrans
流す nagasu spláchnout, omýt, setřítgodan, jlpt3, verb, vtrans
償う tsugunau splatit, odškodnitgodan, verb, vtrans
適える kanaeru splnit (přání)ichidan, verb
算える kazoeru spočítat, vyčíslitichidan, verb, vtrans
数える kazoeru spočítat, vyčíslitichidan, jlpt3, verb, vtrans
接ぐ tsugu spojit, přiblížitgodan, verb, vtrans
組み合わせる kumiawaseru spojit, sloučitichidan, leda1, verb, vtrans
合わす awasu spojovat se, slučovat segodan, leda1, verb, vtrans
貯める tameru spořit, šetřitichidan, jlpt3, verb, vtrans
正解 seikai správnýsuru, verb
親しむ shitashimu spřátelit se, sblížitgodan, verb, vintrans
降ろす orosu spustit (vlajku), snížit, klesat, vyložit, nechat vystoupit godan, jlpt3, verb, vtrans
比べる kuraberu srovnávat, porovnávatichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
巻く maku stáčet, svinovatgodan, jlpt3, verb, vtrans
たりる tariru stačitichidan, jlpt4, verb
足りる tariru stačit, být dostichidan, jlpt3, verb, vintrans
かまう kamau starat segodan, jlpt4, verb
老いる oiru stárnoutichidan, verb, vintrans
年を取る toshi wo toru stárnoutgodan, hito, verb
老ける fukeru stárnoutichidan, verb, vintrans
なる naru stát segodan, jlpt5, verb
起こる okoru stát se, přihodit segodan, jlpt3, verb, vintrans
成る naru stát se, utvářet segodan, verb, vintrans
立つ tatsu stát, vstátgodan, jlpt3, jlpt5, verb, vintrans
建てる tateru stavětichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
工作する kousakusuru stavět, budovatleda1, suru, verb
移る utsuru stěhovat, přesouvat, měnitgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
唸る unaru sténatgodan, verb, vintrans
間に合う maniau stihnoutgodan, jlpt3, jlpt4, verb
過ごす sugosu strávit (čas), trávit (čas)godan, jlpt3, verb, vtrans
交う kau střídat se, smíchatgodan, verb
刈る karu stříhat, sekatgodan, verb, vtrans
撃つ utsu střílet; útočit; zničit, porazitgodan, verb
射つ utsu střílet; útočit; zničit, porazitgodan, verb
勉強する benkyousuru studovat, učit segakkou, jlpt5, suru, verb
照れる tereru stydět se, cítit se divněichidan, verb, vintrans
交わる majiwaru stýkat se, křížit segodan, verb, vintrans
超伝導 choudendou supravodivostichidan, suru, verb, vtrans
干す hosu sušitgodan, verb, vtrans
締める shimeru svázatichidan, jlpt5, verb, vtrans
繋げる tsunageru svázat s, propojitichidan, jlpt3, verb, vtrans
委ねる yudaneru svěřit (věc), přenechatichidan, verb, vtrans
任せる makaseru svěřit, pověřit, nechat na někomichidan, jlpt3, verb, vtrans
乗せる noseru svézt někoho, naložit, nechat někoho účastnit seichidan, jlpt3, verb, vtrans
丸める marumeru svinout, stočit, vyrolovatichidan, verb, vtrans
照る teru svítit (slunce)godan, verb, vintrans
つく tsuku svítit, vznítitgodan, jlpt4, verb
脱ぐ nugu svléknout (se)godan, jlpt5, verb, vtrans
苛める ijimeru šikanovat, týratichidan, jlpt3, verb, vtrans
広める hiromeru šířit (něco), rozšiřovat (něco)ichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
広がる hirogaru šířit se, rozprostírat segodan, jlpt3, leda1, verb, vintrans
広まる hiromaru šířit se, rozšířit segodan, jlpt3, leda1, verb, vintrans
縫う nuu šít, sešívatgodan, verb, vtrans
踏む fumu šlápnout (na)godan, jlpt4, verb, vtrans
聞き違う kikichigau špatně slyšet, přeslechnoutgodan, verb
登る noboru šplhat, léztgodan, jlpt5, verb, vintrans
吠える hoeru štěkat, výt, řvát, skučet, bučet, hulákatichidan, verb, vintrans
引っ張る hipparu tahat, táhnoutgodan, verb, vtrans
引く hiku tahat, táhnout, odečíst, hrát (na strunné nástroje)godan, jlpt3, jlpt5, verb, vintrans, vtrans
舞う mau tančitgodan, verb, vintrans
踊る odoru tančit, tancovatgodan, jlpt4, verb, vintrans
楽む tanoshimu těšit se, užívat sigodan, jlpt4, verb
刷る suru tisknout, vytisknout, potisknoutgodan, verb, vtrans
押す osu tlačit, stisknoutgodan, jlpt5, verb, vtrans
打つ utsu tlouct, udeřit, vypálitgodan, jlpt4, leda1, verb, vtrans
望む nozomu toužit, přát sigodan, jlpt3, verb, vtrans
辿り着く tadoritsuku trápit se s něčím, prokousávat se nečím, konečně se někam dostatgodan, verb, vintrans
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11