sloveso (verb)

Počet slovíček: 1060
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
並べる naraberu seřaditichidan, jlpt5, verb, vtrans
並ぶ narabu seřadit se, stát v řaděgodan, jlpt5, verb, vintrans
集める atsumeru sesbírat, sbírat do sbírkyichidan, jlpt4, verb, vtrans
成り立つ naritatsu sestávat, skládat segodan, verb, vintrans, vtrans
下る kudaru sestoupit, jít dolůgodan, jlpt3, verb, vintrans
会う au setkat segodan, jlpt5, verb, vintrans
待ち合わせる machiawaseru setkat se (na předem domluveném místě)ichidan, verb
振り払う furiharau setřást, zbavit segodan, verb, vtrans
拭く fuku setřít, utřít, utírat, stírat, vytírat, vytřítjlpt3, verb
握る nigiru sevřít, stisknout, zmáčknoutgodan, jlpt3, verb, vtrans
知り合う shiriau seznámit segodan, verb, vintrans
腐る kusaru shnít, zkazit se, zkorodovatgodan, jlpt3, verb
倒す taosu shodit, svalit, porazitgodan, jlpt3, verb, vtrans
揃う sorou shromáždit se, soustředit se (v)godan, jlpt3, verb, vintrans
揃える soroeru shromáždit, dát dohromadyichidan, jlpt3, verb, vtrans
隠れる kakureru schovat se, skrýt se, být skrytýichidan, jlpt3, verb, vintrans
隠す kakusu schovat, skrýtgodan, jlpt3, verb, vtrans
飛ぶ tobu skákat, létatgodan, jlpt3, jlpt5, verb, vintrans
済ませる sumaseru skončit (něco, s něčím), dokončit (něco), vystačit si sichidan, jlpt3, verb, vtrans
済ます sumasu skončit (něco, s něčím), dokončit (něco), vystačit si sgodan, jlpt3, verb, vtrans
明ける akeru skončit (období dešťů), začít (nový rok), svítatichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
済む sumu skončit, vystačit si (s)godan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
薄らぐ usuragu slábnoutgodan, verb, vintrans
薄れる usureru slábnout, blednout, mizet, vytrácet seadj, ichidan, verb, vintrans
合わせる awaseru sloučit, spojit, dát dohromadyichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
剥ける mukeru sloupnout se, stáhnout se, srolovat se, loupat sejlpt3, verb, vintrans
仕える tsukaeru sloužitichidan, verb, vintrans
勤める tsutomeru sloužit, pracovat (někde)ichidan, jlpt5, verb, vtrans
使える tsukaeru sloužit, pracovat (pod, pro)ichidan, leda1, verb
畳む tatamu složit (oblečení, křídla, deštník), zavřít (obchod)godan, jlpt3, verb, vtrans
聞こえる kikoeru slyšet, být slyšet, být schopen slyšetichidan, jlpt4, leda1, verb, vintrans
笑う warau smát segodan, jlpt4, verb, vintrans
向かう mukau směřovat, jít naproti, jít směrem kgodan, jlpt4, leda1, verb, vintrans
交じる majiru smíchat se, smísit segodan, jlpt3, verb, vintrans
交ざる mazaru smíchat se, smísit segodan, jlpt3, verb, vintrans
混じる majiru smíchat se, vmísit segodan, ichidan, jlpt3, verb, vintrans, vtrans
混ざる mazaru smíchat se, vmísit segodan, jlpt3, verb, vintrans
混ぜる mazeru smíchat, přimíchat, vmísit seichidan, jlpt3, verb, vtrans
悲しむ kanashimu smutnit, truchlit (nad někým/něčím)godan, verb, vtrans
努める tsutomeru snažit seichidan, verb, vtrans
勉める tsutomeru snažit se, zkoušetichidan, verb, vtrans
耐える taeru snést, odolávatichidan, verb, vintrans, vtrans
夢見る yumemiru snítichidan, verb, vintrans
減る heru snížit (velikost, počet), změnšitgodan, jlpt3, verb, vintrans
下ろす orosu snížit, sundat, vysadit (z auta), vyložitgodan, verb, vtrans
即する sokusuru souhlasit s někýmverb, vintrans
競い合う kisoiau soupeřit sgodan, verb
争う arasou soupeřit, přít se, hádat segodan, jlpt3, verb, vintrans
競う kisou soupeřit, soutěžitgodan, verb, vintrans
転ぶ korobu spadnout, upadnoutgodan, verb, vintrans
犯す okasu spáchat (zločin)godan, verb, vtrans
燃やす moyasu spálit (něco)godan, jlpt3, verb, vtrans
眠る nemuru spátgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
急ぐ isogu spěchatgodan, jlpt4, verb, vintrans, vtrans
流す nagasu spláchnout, omýt, setřítgodan, jlpt3, verb, vtrans
償う tsugunau splatit, odškodnitgodan, verb, vtrans
適える kanaeru splnit (podmínku)ichidan, verb
数える kazoeru spočítat, vyčíslitichidan, jlpt3, verb, vtrans
算える kazoeru spočítat, vyčíslitichidan, verb, vtrans
接ぐ tsugu spojit, přiblížitgodan, verb, vtrans
組み合わせる kumiawaseru spojit, sloučitichidan, leda1, verb, vtrans
合わす awasu spojovat se, slučovat segodan, leda1, verb, vtrans
貯める tameru spořit, šetřitichidan, jlpt3, verb, vtrans
正解 seikai správnýsuru, verb
親しむ shitashimu spřátelit se, sblížitgodan, verb, vintrans
降ろす orosu spustit (vlajku), snížit, klesat, vyložit, nechat vystoupit godan, jlpt3, verb, vtrans
比べる kuraberu srovnávat, porovnávatichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
巻く maku stáčet, svinovatgodan, jlpt3, verb, vtrans
たりる tariru stačitichidan, jlpt4, verb
足りる tariru stačit, být dostichidan, jlpt3, verb, vintrans
かまう kamau starat segodan, jlpt4, verb
年を取る toshi wo toru stárnoutgodan, hito, verb
老ける fukeru stárnoutichidan, verb, vintrans
老いる oiru stárnoutichidan, verb, vintrans
なる naru stát segodan, jlpt5, verb
起こる okoru stát se, přihodit segodan, jlpt3, verb, vintrans
成る naru stát se, utvářet segodan, verb, vintrans
立つ tatsu stát, vstátgodan, jlpt3, jlpt5, verb, vintrans
建てる tateru stavětichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
工作する kousakusuru stavět, budovatleda1, suru, verb
移る utsuru stěhovat, přesouvat, měnitgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
唸る unaru sténatgodan, verb, vintrans
間に合う maniau stihnoutgodan, jlpt3, jlpt4, verb
過ごす sugosu strávit (čas), trávit (čas)godan, jlpt3, verb, vtrans
交う kau střídat se, smíchatgodan, verb
刈る karu stříhat, sekatgodan, verb, vtrans
撃つ utsu střílet; útočit; zničit, porazitgodan, verb
射つ utsu střílet; útočit; zničit, porazitgodan, verb
勉強する benkyousuru studovat, učit segakkou, jlpt5, suru, verb
照れる tereru stydět se, cítit se divněichidan, verb, vintrans
交わる majiwaru stýkat se, křížit segodan, verb, vintrans
超伝導 choudendou supravodivostichidan, suru, verb, vtrans
干す hosu sušitgodan, verb, vtrans
締める shimeru svázatichidan, jlpt5, verb, vtrans
繋げる tsunageru svázat s, propojitichidan, jlpt3, verb, vtrans
委ねる yudaneru svěřit (věc), přenechatichidan, verb, vtrans
任せる makaseru svěřit, pověřit, nechat na někomichidan, jlpt3, verb, vtrans
乗せる noseru svézt někoho, naložit, nechat někoho účastnit seichidan, jlpt3, verb, vtrans
丸める marumeru svinout, stočit, vyrolovatichidan, verb, vtrans
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11