Slovíčka


語る kataru mluvit, říkatgodan, verb, vtrans
語
jazyk (řeč), proslov, písmeno
Čtení: go, kata.ru, kata.rau
Hlavní radikál: 言 (149) Tahy: 14 obrázek | animace | tabulka

» Další příklady
略語 ryakugo skratka (slovná)mix
~語 ~go ~ jazykjlpt5
和製英語 waseieigo anglická slova v japonštiněmix
英語 eigo angličtinagakkou, jlpt5
反対語 hantaigo antonymum, slovo opačného významubunpou
口語 kougo běžný jazykbunpou
外国語 gaikokugo cizí jazykmix
チェコ語 chekogo češtinamix
語源学 gogengaku etymologiemix
語源 gogen etymologie slovamix
フランス語 furansugo francoužštinamix
俗語 zokugo hovorový jazykbunpou
論語 rongo hovory Konfuciovymix
慣用語 kan'yougo idiom, frázebunpou
熟語 jukugo idiom, sinojaponská složeninamix
日本語 nihongo japonštinamix
言語 gengo jazyk, řečbunpou, leda1
語族 gozoku jazyková rodinamix
日本語能力試験N3 nihongo nouryoku shiken n3 JLPT N3jlpt3
日本語能力試験N4 nihongo nouryoku shiken n4 JLPT N4jlpt4
日本語能力試験N5 nihongo nouryoku shiken n5 JLPT N5jlpt5
敬語 keigo keigo, zdvořilostní stupeňbunpou
機能語 kinougo klíčové slovomix
語幹 gokan kořen slovabunpou
語呂の良さ goronoyosa libozvuk, eufoniemix
言語学者 gengogakusha lingvista, jazykovědecbunpou
言語学 gengogaku lingvistikabunpou, leda1
母国語 bokokugo mateřský jazykmix
母語 bogo mateřský jazykmix
恋物語 koimonogatari milostný příběhmix
修飾語 shuushokugo modifikátormix
国語 kokugo národní jazykgakkou, leda1
タメ語 tamego neformální forma řečibunpou
非言語 hi gengo neverbálnímix
術語 jutsugo odborní termín, terminologiemix
擬声語 giseigo onomatopoieonoma
指輪物語 yubiwamonogatari Pán Prstenů (dosl. Příběh Prstenu)namae
主語 shugo podmětmix
流行語 ryuukougo populární fráze (slovo)mix
接頭語 settougo prefixmix
客語 kakugo předmět (větný člen)bunpou
外来語 gairaigo přejaté slovobunpou
源氏物語 genjimonogatari Příběh prince Gendžihonamae
直接目的語 chokusetsumokutekigo přímý předmětbunpou
畳語 jougo reduplikace (slova)bunpou
母語話者 bogowasha rodilý mluvčímix
謙譲語 kenjougo skromná forma řečibunpou
スロバキア語 surobakiago Slovenštinamix
単語 tango slovíčkabunpou, mix
語彙 goi slovní zásobamix
共通語 kyoutsuugo společný jazyk, mluvená japonštinabunpou
猥語 waigo sprosté slovomix
標準語 hyoujungo standartní japonštinabunpou
語学 gogaku studium jazykabunpou, gakkou
類義語 ruigigo synonymummix
尊敬語 sonkeigo uctivá forma řeči (zdvořilá)bunpou
物語 monogatari vyprávění, příběhmix
物語る monogataru vyprávět, říkatgodan, verb, vtrans
用語 yougo výrazmath
語意 goi význam slovabunpou
語の意味 gonoimi význam slovamix
死語 shigo zastaralé slovomix
結語 ketsugo závěr, závěrečné poznámkymix
丁寧語 teineigo zdvořilá forma řečibunpou
日本語が上手になってから、日本に住んでみたいです。 nihongo ga jouzu ni natte kara,nihon ni sunde mitai desu. Až budu umět dobře japonsky, chtěl bych zkusit žít v Japonsku.mix
私に日本語を教えてくれる? watashi ni nihongo wo oshiete kureru? Budeš mě učit japonsky?mix
僕は歌を英語からチェコ語に訳しました。 boku ha uta wo eigo kara chekogo ni yakushimashita. Přeložil jsem píseň z angličtiny do češtiny.mix
目上の人には敬語で話したほうがいい。 meue no hito ni ha keigo de hanashita hou ga ii. S výše postavenými lidmi bys měl mluvit uctivě.mix
この本は日本語で書かれています。 kono hon ha nihongo de kakareteimasu. Tato kniha je napsaná japonsky.mix
私はチェコ語の力が伸びました。 watashi ha chekogo no chikara ga nobimashita. Zlepšil jsem si češtinu.mix
日本にいるのに日本語が全然分かりません。 nihon ni iru noni nihongo ga zenzen wakarimasen. Žiju v Japonsku, a přesto neumím vůbec japonsky.mix
Sloveso je godan (pětikmenové), tranzitivní
 kladzápor
přítomnost oznamovacínormálníkatarukataranai
zdvořilýkatarimasukatarimasen
přítomnost průběhnormálníkatatte irukatatte inai
zdvořilýkatatte imasukatatte imasen
minulost oznamovacínormálníkatattakataranakatta
zdvořilýkatarimashitakatarimasen deshita
pravděpodobnostnínormálníkatarou
kataru darou
kataranai darou
zdvořilýkatarimashou
kataru deshou
kataranai deshou
minulost pravděpodobnostnínormálníkatattarou
katatta darou
kataranakatta darou
zdvořilýkatatta deshoukataranakatta deshou
rozkaznormálníkatarekataru na
zdvořilýkatatte kudasaikataranaide kudasai
podmiňovacínormálníkatarebakataranakereba
podmiňovacínormálníkatattarakataranakattara
zdvořilýkatarimashitarakatarimasen deshitara
potenciálnormálníkatarerukatarenai
zdvořilýkataremasukataremasen
kauzativnormálníkataraseru
minulost kauzativnormálníkataraseta
pasivumnormálníkatarareru
minulost pasivumnormálníkatarareta
pasivum kauzativnormálníkataraserareru
katarasareru
minulost pasivum kauzativnormálníkataraserareta
přacínormálníkataritai
minulost přacínormálníkataritakatta
přechodníkkatatte