sloveso (verb)

Počet slovíček: 1060
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
暗記する ankisuru naučit se zpamětisuru, verb
帰宅 kitaku návrat domůjlpt3, suru, verb
訪ねる tazuneru návštívitichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
寄る yoru navštívit, stavit se na návštěvugodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
伺う ukagau navštívít, zeptat segodan, jlpt4, verb, vtrans
止す yosu nedodělat, přestatgodan, verb, vtrans
欠く kaku nedostávat se, odlomitgodan, verb, vtrans
冷ます samasu nechat (něco) zchladnoutgodan, jlpt3, verb, vtrans
残す nokosu nechat (za), zanechat, odkázatgodan, jlpt3, verb, vtrans
飛ばす tobasu nechat letět, odpálit (raketu)godan, jlpt3, verb, vtrans
浮かべる ukaberu nechat plout, vypustit (na vodu)ichidan, verb, vtrans
生やす hayasu nechat si narůst (vousy, vlasy)godan, jlpt3, verb, vtrans
枯らす karasu nechat uschnout, vysušit, usušit (vegetaci)godan, verb, vtrans
生かす ikasu nejlépe využítgodan, verb, vintrans, vtrans
嫌う kirau nenávidět, nesnášetgodan, verb, vtrans
担う ninau nést (břemeno)godan, verb, vtrans
はく haku nosit (meč)fuku, godan, jlpt5, verb
被る kaburu nosit (na hlavě)godan, verb, vtrans
背負う seou nosit na zádechgodan, verb, vtrans
着る kiru nosit, obléct (od ramen dolů)fuku, ichidan, jlpt5, verb
染める someru obarvitichidan, verb, vtrans
彩る irodoru obarvitgodan, verb, vtrans
世話になる sewaninaru obdržet službu, být někomu zavázángodan, verb
受け取る uketoru obdržet, dostat, přijmout, vzítgodan, verb, vtrans
抱き締める dakishimeru obejmoutai, ichidan, verb, vtrans
抱く idaku obejmout, mít v náručí, spát s někým, sedět na vejcíchgodan, verb, vtrans
抱く daku obejmout, mít v náručí, spát s někým, sedět na vejcích, mít (myšlenku), chovat (myšlenku)godan, jlpt3, verb, vtrans
抱き寄せる dakiyoseru obejmout, sevřít v náručíichidan, verb
歩き回る arukimawaru obcházetgodan, leda1, verb
商う akinau obchodovatgodan, verb, vtrans
走り回る hashirimawaru obíhatgodan, leda1, verb, vintrans
出る deru objevit se, odejítichidan, jlpt5, verb, vintrans
現れる arawareru objevit se, ukázat se, zjevit seichidan, jlpt3, verb, vintrans
囲む kakomu obklopit, obkroužitgodan, jlpt3, verb, vtrans
開ける hadakeru obnažit, odhalit, odkrýtichidan, verb, vintrans, vtrans
破れる yabureru obnosit, být roztrženichidan, jlpt3, verb, vintrans
改める aratameru obnovit, vylepšitichidan, verb, vtrans
履く haku obout sigodan, verb, vtrans
向く muku obrátit se (směrem k)godan, jlpt3, leda1, verb
込める komeru obsáhnoutichidan, verb, vtrans
含める fukumeru obsahovat, zahrnovatichidan, jlpt3, verb, vtrans
含む fukumu obsahovat, zahrnovat, mít na mysligodan, jlpt3, verb, vtrans
予想 yosou očekávání, vyhlídkaadj, jlpt3, leda1, suru, verb
離す hanasu oddělit, rozejít, pustit, opustitgodan, jlpt3, verb, vtrans
退院する taiinsuru odejít z nemocnicebyouki, jlpt4, suru, verb
送る okuru odeslat, poslatgodan, jlpt4, verb, vtrans
出す dasu odevzdatgodan, jlpt5, verb, vtrans
吹き飛ばす fukitobasu odfouknoutgodan, verb, vtrans
放り出す houridasu odhoditgodan, verb, vtrans
外れる hazureru odchýlit se, rozepnout se, vysmeknout seichidan, jlpt3, leda1, verb, vintrans
発つ tatsu odjet, odcestovat (letadlem, vlakem, ...)godan, verb, vintrans
延ばす nobasu odložit (něco), odsunout (něco), zpozdit (něco)godan, jlpt3, verb, vtrans
拒む kobamu odmítnoutgodan, verb, vtrans
断る kotowaru odmítnout, požadovat povolenígodan, jlpt3, verb, vtrans
休憩 kyuukei odpočinek, pauzajlpt3, suru, verb
休まる yasumaru odpočinout sileda1, verb, vintrans
休む yasumu odpočívat, chybět ve škole, odejít do důchodu, mít volnogodan, jlpt5, leda1, verb, vintrans
背く somuku odporovatgodan, verb, vintrans
返事する henjisuru odpověď, odpovědětjlpt4, suru, verb
答える kotaeru odpovědětichidan, jlpt5, leda1, verb, vintrans
言い返す iikaesu odpovídat, odpovědět, reagovatgodan, verb, vtrans
退職する taishokusuru odstoupitshigoto, suru, verb
辞める yameru odstoupit, vzdát se, odejítichidan, verb, vtrans
除く nozoku odstránitgodan, verb, vtrans
抜く nuku odstranit, vynechat, uvolnitgodan, jlpt3, verb, vtrans
注意を逸らす chuuiwosorasu odvádět něcí pozornostgodan, verb
顧みる kaerimiru ohlédnout seichidan, verb, vtrans
振り返る furikaeru ohlédnout se, otočit hlavu, kouknout přes rameno, kouknout zpětgodan, verb, vintrans
曲げる mageru ohnout, překroutit, zastavit (do zastavárny)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
反る soru ohýbatgodan, leda1, verb, vintrans
反らす sorasu ohýbat segodan, leda1, verb, vtrans
剥く muku oloupat, oškrábatjlpt3, verb, vtrans
限る kagiru omezitgodan, verb, vtrans
省く habuku omezit, zadržet, nevpouštět, vynechatgodan, verb, vtrans
謝る ayamaru omluvit segodan, jlpt4, verb
散る chiru opadatgodan, jlpt3, verb, vintrans
繰り返す kurikaesu opakovat, udělat něco znovugodan, jlpt3, verb, vintrans, vtrans
焼ける yakeru opékat se, péct seichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
酔っ払う yopparau opít segodan, verb, vintrans
よう you opít segodan, ryouri, verb
酔う you opít segodan, verb, vintrans
濯ぐ susugu opláchnout; zbavit se hanby, dosáhnout odplatygodan, verb, vtrans
濯ぐ sosogu opláchnout; zbavit se hanby, dosáhnout odplatygodan, verb, vtrans
濯ぐ yusugu opláchnout; zbavit se hanby, dosáhnout odplatygodan, verb, vtrans
使い古す tsukaifurusu opotřebovat (nošením)godan, leda1, verb, vtrans
直す naosu opravitgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
腫れる hareru opuchnout, zduřetichidan, verb, vintrans
削る kezuru ořezávat, omezit, brousitgodan, verb, vtrans
弱める yowameru oslabit, zeslabovat, snižovat, ředitichidan, jlpt3, verb, vtrans
祝う iwau oslavovatgodan, jlpt3, verb, vtrans
声をかける koewokakeru oslovit, povolat, pozvatichidan, verb
炒める itameru osmahnout (na oleji), orestovatichidan, jlpt3, verb, vtrans
習慣づける shuukandukeru osvojit si zvykichidan, verb
回る mawaru otáčet se, obtáčet, objíždětgodan, verb, vintrans
捲る mekuru otáčet stránky, strhnoutgodan, jlpt3, verb, vtrans
回す mawasu otáčet, nechat kolovatgodan, leda1, verb, vtrans
身ごもる migomoru otěhotnětgodan, leda1, verb, vintrans
開ける akeru otevřítichidan, jlpt5, verb, vtrans
開く hiraku otevřít, založit, zahájit (účet, festival)godan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
振り向く furimuku otočit hlavu, koukat přes ramenogodan, verb
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11