sloveso (verb)

Počet slovíček: 1060
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
流れる nagareru proudit, unášet, být smytýichidan, jlpt3, verb, vintrans
いじめる ijimeru provokovat, šikanovat, dobírat siichidan, jlpt4, verb
明かす akasu prozradit, odhalitgodan, leda1, verb, vtrans
降る furu pršet, sněžitgodan, jlpt5, tenki, verb, vintrans
宿る yadoru přebývat, bydletgodan, verb, vintrans
渡す watasu předatjlpt5, verb, vtrans
上回る uwamawaru předčit (očekávání)godan, verb, vtrans
追い抜く oinuku předjet, předstihnoutgodan, verb, vtrans
イメージ ime-ji představa, obrázekjlpt3, suru, verb
紹介する shoukaisuru představitjlpt4, suru, verb
考え直す kangaenaosu přehodnotitgodan, verb, vtrans
轢く hiku přejet (někoho autem)godan, verb, vtrans
転校する tenkousuru přejít do jiné školy, změnit školugakkou, leda1, suru, verb
超える koeru přejít, překonatichidan, jlpt3, verb, vintrans
越える koeru přejít, překonatichidan, jlpt3, verb, vintrans
優れる sugureru překonat, vyniknoutichidan, verb, vintrans
乗り越える norikoeru překonat, zdolatichidan, verb, vintrans
過ぎる sugiru překročit, přejít přes limit, příliš mnoho, jet kolem, míjetgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
訳す yakusu přeložit, tlumočitgodan, jlpt3, verb, vtrans
移す utsusu přemístit, změnit místo, přenášet (nemoc)godan, jlpt3, verb, vtrans
書き直す kakinaosu přepsatgodan, verb, vtrans
遮る saegiru přerušitgodan, verb, vtrans
やむ yamu přestat (např. déšť)godan, jlpt4, verb
引っ越す hikkosu přestehovat segodan, jlpt4, verb, vintrans
乗り換える norikaeru přestupovatichidan, jlpt4, verb, vtrans
巻き戻す makimodosu přetočit dozadugodan, verb, vtrans
着替える kikaeru; kigaeru převléknout seichidan, verb
承る uketamawaru převzít, poslouchatgodan, verb, vtrans
引き継ぐ hikitsugu převzít, předatgodan, verb, vtrans
強いる shiiru při/nutitichidan, verb, vtrans
近づける chikadukeru přiblížit (něco k něčemu)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
近付く chikazuku; chikaduku přiblížit segodan, verb, vintrans
迫る semaru přiblížit si (něco), tlačit (někoho do něčeho), naléhatgodan, verb, vintrans
寄せる yoseru přiblížit, přisunoutichidan, jlpt3, verb, vtrans
原因 gen'in příčina, původjlpt3, jlpt4, leda1, suru, verb
加わる kuwawaru přidat se, připojit se, zúčastnit severb
参る mairu přijít (zdvořile), být poražengodan, jlpt4, verb
沸く waku přijít do varu, vřítgodan, jlpt3, jlpt4, ryouri, verb, vintrans
思いつく omoitsuku přijít na (nápad), vymysletgodan, jlpt3, verb
いらっしゃる irassharu přijít, jít, býtirregular, jlpt4, verb, vintrans
来る kuru přijít, přijetirregular, jlpt5, leda1, verb, vintrans
はる haru přilepitgodan, jlpt5, verb
張る haru přilepit, vložit, linkovatgodan, jlpt3, verb
もらって来る morattekuru přinéstirregular, verb
運ぶ hakobu přinést, nosit, přepravovatgodan, jlpt4, verb
連れる tsureru přinést, přivéstichidan, jlpt3, jlpt4, verb
齎す motarasu přinést, zapříčinit, přivoditgodan, verb
支度する shitakusuru připravitjlpt4, suru, verb
準備する junbisuru připravit, dělat přípravyjlpt4, suru, verb
例える tatoeru přirovnatichidan, verb, vtrans
注意を引く chuuiwohiku přitahovat pozornostgodan, verb
沸かす wakasu přivést do varu (něco), uvařitgodan, jlpt3, jlpt4, ryouri, verb, vtrans
連れ戻す tsuremodosu přivést zpětgodan, verb
慣らす narasu přivyknout, zkrotit, ohřát (něčí tělo)godan, jlpt3, verb, vtrans
問う tou ptát segodan, leda1, verb, vtrans
放す hanasu pustit, nechatgodan, verb, vtrans
鋳る iru razit (mince)ichidan, verb, vtrans
応じる oujiru reagovatichidan, verb, vintrans
唱える tonaeru recitovat, zpívat, pět, křičet, hájitichidan, verb, vtrans
引き分ける hikiwakeru remízovatichidan, verb, vtrans
群がる muragaru rojit se, proudit, hrnout segodan, verb, vintrans
割る waru rozbíjet, dělitgodan, jlpt3, math, verb, vtrans
割れる wareru rozbít se, prasknoutichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
砕く kudaku rozbít, rozdrtitgodan, verb, vtrans
壊す kowasu rozbít, zničitgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
配る kubaru rozdat, doručitgodan, verb, vtrans
分ける wakeru rozdělit, oddělitichidan, jlpt3, verb, vtrans
別れる wakareru rozdělit, oddělitjlpt4, verb, vintrans
区切る kugiru rozdělovat, rozčleňovatgodan, leda1, verb, vtrans
認める mitomeru rozeznat, schválitichidan, verb, vtrans
決める kimeru rozhodnoutichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
定める sadameru rozhodnout, určitichidan, verb, vtrans
聞き分ける kikiwakeru rozlišit poslechemichidan, leda1, verb, vtrans
零す kobosu rozlít (něco)jlpt3, verb, vintrans
解ける tokeru rozpouštět se, tát, být rozpouštěnichidan, jlpt3, verb, vintrans
溶ける tokeru rozpouštět se, tát, být rozpouštěnichidan, jlpt3, verb, vintrans
溶く toku rozpouštět, tavitgodan, jlpt3, verb, vtrans
溶かす tokasu rozpouštět, tavitgodan, jlpt3, verb, vtrans
広げる hirogeru rozprostřít (látku), roztáhnout (křídla, ruce), rozšířit (území)ichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
散らす chirasu rozptýlit, rozházet, rozfoukatgodan, jlpt3, verb, vtrans
斬り刻む kirikizamu rozsekat, rozřezat, rozdrtit, rozemlítgodan, sensou, verb, vtrans
割く saku rozseknout, rozetnout, udělat si čas, zasvětitgodan, verb, vtrans
伝わる tsutawaru rozšířit se, být předán (znalosti), přenést segodan, jlpt3, verb, vintrans
引き離す hikihanasu roztrhnout, rozdělitgodan, verb, vtrans
伸ばす nobasu růst do délky (vlasy, vousy), natáhnout, prodlužovat (se)godan, jlpt3, verb, vtrans
育つ sodatsu růst, školit, vyučit, vyškolitgodan, jlpt3, verb, vintrans
釣る tsuru rybařitgodan, jlpt4, verb, vtrans
切る kiru řezat, sekat, přerušit, stříhat, krájetgodan, jlpt5, leda1, verb, vtrans
申す mousu říci (zdvořile)godan, jlpt4, verb, vtrans
仰しゃる ossharu říci (zdvořile)irregular, jlpt4, verb, vtrans
申し上げる moushiageru říct (zdvořile)ichidan, jlpt4, verb, vtrans
運転する untensuru říditjlpt4, suru, verb
御す gyosu řídit, vládnoutgodan, verb, vtrans
薄まる usumaru řídnoutgodan, verb, vintrans
言う iu říkat, říct, mluvitgodan, jlpt5, leda1, verb
回収する kaishuusuru sbírat, vybíratleda1, suru, verb
縮む chidimu scvrknout jegodan, verb, vintrans
座る suwaru sedětgodan, jlpt5, verb, vintrans
欠かす kakasu selhánígodan, verb, vtrans
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11