sloveso (verb)

Počet slovíček: 1060
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
照る teru svítit (slunce)godan, verb, vintrans
つく tsuku svítit, vznítitgodan, jlpt4, verb
脱ぐ nugu svléknout (se)godan, jlpt5, verb, vtrans
苛める ijimeru šikanovat, týratichidan, jlpt3, verb, vtrans
広める hiromeru šířit (něco), rozšiřovat (něco)ichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
広がる hirogaru šířit se, rozprostírat segodan, jlpt3, leda1, verb, vintrans
広まる hiromaru šířit se, rozšířit segodan, jlpt3, leda1, verb, vintrans
縫う nuu šít, sešívatgodan, verb, vtrans
踏む fumu šlápnout (na)godan, jlpt4, verb, vtrans
聞き違う kikichigau špatně slyšet, přeslechnoutgodan, verb
登る noboru šplhat, léztgodan, jlpt5, verb, vintrans
吠える hoeru štěkat, výt, řvát, skučet, bučet, hulákatichidan, verb, vintrans
引っ張る hipparu tahat, táhnoutgodan, verb, vtrans
引く hiku tahat, táhnout, odečíst, hrát (na strunné nástroje)godan, jlpt3, jlpt5, verb, vintrans, vtrans
舞う mau tančitgodan, verb, vintrans
踊る odoru tančit, tancovatgodan, jlpt4, verb, vintrans
楽む tanoshimu těšit se, užívat sigodan, jlpt4, verb
刷る suru tisknout, vytisknout, potisknoutgodan, verb, vtrans
押す osu tlačit, stisknoutgodan, jlpt5, verb, vtrans
打つ utsu tlouct, udeřit, vypálitgodan, jlpt4, leda1, verb, vtrans
望む nozomu toužit, přát sigodan, jlpt3, verb, vtrans
辿り着く tadoritsuku trápit se s něčím, prokousávat se nečím, konečně se někam dostatgodan, verb, vintrans
心配する shinpaisuru trápit se, dělat si starostijlpt4, suru, verb
摘む tsumu trhat, vybratgodan, verb, vtrans
罹る kakaru trpětgodan, verb
被る koumuru trpětgodan, verb, vtrans
弔う tomurau truchlitgodan, verb, vtrans
かかる kakaru trvat (čas), potřebovat, státgodan, jlpt5, verb
掛かる kakaru trvat, pokrýt, nastartovat (motor), násobitgodan, jlpt3, verb, vintrans
光り輝く hikarikagayaku třpitit se, lyštět segodan, verb, vintrans
煌めく kirameku třpytit se, blyštit segodan, verb, vintrans
係る kakawaru týkat se, ovlyvňovat, vztahovat segodan, verb, vintrans
泊まる tomaru ubytovat se, bydletgodan, jlpt4, verb, vintrans
敬う uyamau uctívatgodan, verb, vtrans
出席する shussekisuru účastnit sejlpt4, suru, verb
習う narau učit segodan, jlpt5, verb, vtrans
学ぶ manabu učit segakkou, godan, leda1, verb
懲りる koriru učit se ze zkušenostiichidan, verb, vintrans
受かる ukaru udělat (test)godan, verb, vintrans
誤る ayamaru udělat chybugodan, verb, vintrans
間違う machigau udělat chybu, být špatněgodan, jlpt3, verb, vintrans, vtrans
間違える machigaeru udělat chybu, pokazit, spléstichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
雪を丸める yukiwomarumeru udělat sněhovou kouliichidan, verb
作る tsukuru udělat, vyrobit, vytvořit, vytvářet, vařitgodan, jlpt5, leda1, verb, vtrans
賜う tamau udělitgodan, verb
殴る naguru udeřit, dát ránugodan, jlpt3, verb, vtrans
掴む tsukamu uchopit, chytit, získatgodan, jlpt3, verb, vtrans
見せる miseru ukázatichidan, jlpt5, verb, vtrans
示す shimesu ukázatgodan, verb, vtrans
現す arawasu ukázat (něco), odhalit (něco)godan, jlpt3, verb, vtrans
指す sasu ukázat (prstem)godan, verb, vtrans
鍛える kitaeru ukáznit, upevnit, posílitichidan, verb, vtrans
きれいにする kireinisuru uklidit, porovnatsuru, verb
落ち着く ochitsuku uklidnit segodan, verb
和む nagomu uklidnit segodan, verb
掃除 soujisuru uklízetjlpt5, suru, verb
片付ける katadukeru uklízetichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
終える oeru ukončitichidan, leda1, verb, vtrans
奪う ubau ukrástgodan, verb, vtrans
課する kasuru uložit (domácí úkol, daň)leda1, suru, verb
寝かせる nekaseru uložit ke spaníichidan, verb, vtrans
刺さる sasaru ulpět, být zaražengodan, jlpt3, verb, vintrans
据える sueru umístitichidan, verb, vtrans
打っ殺す bukkorosu umlátit k smrtigodan, sensou, verb, vtrans
口止めする kuchidomesuru umlčetleda1, suru, verb
洗い場 araiba umývárna, místo pro umytígodan, verb, vintrans
疲れる tsukareru unavit seichidan, jlpt5, verb, vintrans
漏れる moreru unikat, vytékat, projít skrzichidan, verb, vintrans
陥る ochiiru upadnoutgodan, verb, vintrans
落とす otosu upustit, nechat spadnoutgodan, jlpt4, verb, vtrans
死守する shishusuru urputně bránitleda1, suru, verb
絶つ tatsu uříznoutgodan, verb, vtrans
求める motomeru usilovat o, vyhledávat, toužit poichidan, verb, vtrans
微笑む hohoemu usmívat segodan, verb, vintrans
寝入る neiru usnoutgodan, verb, vintrans
退く shirizoku ustoupitgodan, verb, vintrans
乾かす kawakasu usušit, vysušit (něco)godan, jlpt3, verb, vtrans
惜しむ oshimu ušetřit, litovatgodan, verb, vtrans
慰める nagusameru utěšitichidan, verb, vtrans
攻める semeru útočitichidan, verb, vtrans
溺れる oboreru utopit seichidan, verb, vintrans
費やす tsuiyasu utratitgodan, verb, vtrans
拭き取る fukitoru utřít, setřítgodan, verb, vtrans
結ぶ musubu uvázat (něco), svázat (něco)godan, jlpt3, verb, vtrans
例を挙げる reiwoageru uvést příkladichidan, verb
放つ hanatsu uvolnit, vystřelitgodan, verb, vtrans
閉まる shimaru uzavřít, uzavřít segodan, jlpt5, verb, vintrans
治る naoru uzdravit sebyouki, godan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
構う kamau vadit, překážetgodan, verb
遠慮する enryosuru váhat, zdržet se (něčeho)jlpt4, suru, verb
料理する ryourisuru vařitryouri, suru, verb
茹でる yuderu vařit (cca 10 min.)ichidan, jlpt3, ryouri, verb, vtrans
煮込む nikomu vařit (dlouho)godan, verb, vintrans
炊く taku vařit (rýži)godan, jlpt3, verb, vtrans
ご飯を炊く gohanwotaku vařit rýžigodan, ryouri, verb
炊ける takeru vařit se (rýže), být uvařenichidan, jlpt3, verb, vintrans
お湯を沸かす oyuwowakasu vařit vodu, přivést vodu do varugodan, ryouri, verb
思考する shikousuru vážit, promýšlet, zvažovatleda1, suru, verb
嫁ぐ totsugu vdát se (za někoho)godan, verb, vintrans
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11