Slovíčka


できる dekiru moci, dokázat, být schopnýichidan, jlpt5, verb

» Další příklady
欠くことのできない kakukotonodekinai nepostrádateľný, nevyhnutný
できるだけ dekirudake co nejvícejlpt4
水は動物にとって欠かせることができない物だ mizuhadoubutsunitottekakaserukotogadekinaimonoda Voda je pre zvieratá nevyhnutná.
静かできれいな女の人です。 shizuka de kirei na onna no hito desu. Je to tichá a hezká žena.hito
持ち帰りにできますか。 mochikaeri ni dekimasuka. Můžete mi to zabalit s sebou?mix
これが正しいかどうか説明できません。 kore ga tadashii kadouka setsumei dekimasen. Nedokážu vysvětlit, jestli to je správně nebo ne.mix
好きな人ができた。 suki na hito ga dekita. Zamiloval(a) jsem se.ai