Slovíčka


考える kangaeru myslet, přemýšlet, uvažovatichidan, jlpt4, leda1, verb, vtrans
考
zvažovat, přemýšlet
Čtení: kou, kanga.eru, kanga.e, tak...
Hlavní radikál: 老 (125) Tahy: 6 obrázek | animace | tabulka

» Další příklady
考え kangae myšlenka, názor, úvaha, nápadjlpt3, leda1
考え直す kangaenaosu přehodnotitgodan, verb, vtrans
考え方 kangaekata způsob myšleníleda1
あなたのこと一日中考えてる。 anata no koto ichinichijuu kangaeteru. Myslím na tebe dnem i nocí.mix
ちょっと休んでも大丈夫だと考えて、小川で足を冷やしました。 chotto yasunde mo daijoubu da to kangaete,ogawa de ashi wo hiyashimashita. Nebude vadit, když si chvíli odpočinu, pomyslela si a zchladila si nohy v potoce.akazukinchan
あなたのこと以外は考えられない。 anata no koto igai ha kangae rarenai. Nedokážu myslet na nic jiného než na tebe.ai
あの人は心の底では何を考えているか分からない。 ano hito ha kokoro no soko de ha nani wo kangaeteiru ka wakaranai. Nevím, co si ten člověk v hloubi svého srdce myslí.mix
Sloveso je ičidan (jednokmenové), tranzitivní
 kladzápor
přítomnost oznamovacínormálníkangaerukangaenai
zdvořilýkangaemasukangaemasen
přítomnost průběhnormálníkangaete irukangaete inai
zdvořilýkangaete imasukangaete imasen
minulost oznamovacínormálníkangaetakangaenakatta
zdvořilýkangaemashitakangaemasen deshita
pravděpodobnostnínormálníkangaeyou
kangaeru darou
kangaenai darou
zdvořilýkangaemashou
kangaeru deshou
kangaenai deshou
minulost pravděpodobnostnínormálníkangaetarou
kangaeta darou
kangaenakatta darou
zdvořilýkangaeta deshoukangaenakatta deshou
rozkaznormálníkangaerokangaeru na
zdvořilýkangaete kudasaikangaenaide kudasai
podmiňovacínormálníkangaerebakangaenakereba
podmiňovacínormálníkangaetarakangaenakattara
zdvořilýkangaemashitarakangaemasen deshitara
potenciálnormálníkangaerarerukangaerarenai
zdvořilýkangaeraremasukangaeraremasen
kauzativnormálníkangaesaseru
minulost kauzativnormálníkangaesaseta
pasivumnormálníkangaerareru
minulost pasivumnormálníkangaerareta
pasivum kauzativnormálníkangaesaserareru
minulost pasivum kauzativnormálníkangaesaserareta
přacínormálníkangaetai
minulost přacínormálníkangaetakatta
přechodníkkangaete