Slovíčka


飲
pít, kouřit, brát (léky)
Čtení: in, on, no.mu, -no.mi
Hlavní radikál: 食 (184) Tahy: 12 obrázek | animace | tabulka

» Další příklady
薬を飲む kusuriwonomu brát lékybyouki, godan, verb
飲み直す nominaosu dál chlastatryouri
飲み会 nomikai chlastačka (po práci)baka
飲食 inshoku jídlo a pitíleda1, suru
鯨飲 geiin lít do sebe alkoholbaka, suru
暴飲 bouin nadměrné pitíleda1, suru
飲み過ぎ nomisugi nadměrné pití, moc pítmix
飲料 inryou nápojmix
試飲 shiin ochutnávka pitíryouri, suru
飲酒 inshu pití (alkoholu)leda1, suru
自宅飲み jitakunomi pití doma (ne v hospodě)mix
飲み物 nomimono pití, nápojjlpt5, leda1, ryouri
飲料水 inryousui pitná vodaleda1
飲み代 nomishiro poplatky za chlastbaka
飲酒運転 inshuunten řízení vozidla pod vlivem alkoholubaka
授業が終わった後、ビールを飲みに行きます。 jugyou ga owatta nochi,bi-ru wo nomi ni ikimasu. Až skončí hodina, půjdu na pivo.mix
薬を飲んだのに、風邪が治りません。 kusuri wo nonda noni, kaze ga naorimasen. Bral jsem léky, a přesto jsem se z nachlazení nevyléčil.byouki
井戸の水を飲みたかったですが、お腹が重すぎたので、井戸に落ちてしまいました。 ido no mizu wo nomitakatta desu ga,onaka ga omo sugita node,ido ni ochite shimaimashita. Chtěl se napít vody ze studny, ale měl moc těžké břicho a do studny spadl.akazukinchan
お酒を飲んでも、楽しくなりません。 osake wo nonde mo,tanoshiku narimasen. I když budu pít alkohol, nebude to zábava.mix
チェコ人が一番友達ときれいパブで飲む飲み物は何ですか? chekojin ga ichiban tomodachi to kirei pabu de nomu nomimono ha nan desuka? Jaký nápoj Češi nejvíce pijí s kamarády v hezké hospodě?mix
チェコ人が一番飲む飲み物は何ですか? chekojin ga ichiban nomu nomimono ha nan desuka? Jaký nápoj Češi nejvíce pijí?mix
狼が死んでから、おばあちゃんと猟師はケーキを食べたり、ワインを飲んだり、沢山話したりしました。 ookami ga shinde kara,obaachan to ryoushi ha ke-ki wo tabetari,wain wo nondari,takusan hanashitari shimashita. Když vlk umřel, babička si s myslivcem dala dort a víno a hodně si vyprávěli.akazukinchan
「喉が渇いた。水を飲まなきゃ!」と狼が言いました。 「nodo ga kawaita. mizu wo nomanakya!」 to ookami ga iimashita. Mám žízeň. Musím se napít vody, řekl vlk.akazukinchan
お母さん、ビールを飲みに行ってもいいですか。 okaasan,bi-ru wo nomi ni itte mo ii desuka. Mami, můžu jít pít pivo?ryouri
薬を飲んだほうがいいです。 kusuri wo nonda hougaii desu. Měl bys brát léky.byouki
ビールを飲んでもいい? bi-ru wo nonde mo ii ? Můžu pít pivo?ryouri
私は子供に牛乳を飲ませます。 watashi ha kodomo ni gyuunyuu wo nomasemasu. Nechávám děti pít mléko.mix
酒を沢山飲んだので、酔っ払いました。 sake wo takusan nonda node,yopparaimashita. Opil jsem se, protože jsem vypil moc alkoholu.baka
田中さんは三つのコーヒーを飲みましたから、トイレに行きます。 tanaka san ha mittsu no ko-hi- wo nomimashita kara,toire ni ikimasu. Pan Tanaka jde na WC, protože vypil tři kávy.baka
一昨日友達と飲んだビールはおいしかったです。 ototoi tomodachi to nonda bi-ru ha oishikatta desu. Pivo, které jsem předevčírem pil s kamarádem, bylo výborné.ryouri
後で、一人で日本酒を1リットルを飲んだ。 atode,hitori de nihonshu wo 1rittoru wo nonda. Potom jsem sám vypil litr sake.baka
終わった後、時々ミルクを飲みます。 owatta ato,tokidoki miruku wo nomimasu. Potom občas pijeme mléko.onsen
ビールを飲むことを許して下さい。 bi-ru wo nomu koto wo yurushite kudasai. Prosím, dovol mi pít pivo.ryouri
日本のビールは高くて、まずいですから、飲みたくないです。 nihon no bi-ru ha takakute, mazui desu kara,nomitakunai desu. Protože je japonské pivo drahé a hnusné, nechci ho pít.ryouri
「冷たい水を飲んだから。」 「tsumetai mizu wo nonda kara .」 Protože jsem vypila studenou vodu.akazukinchan
もっと強い飲み物を下さい。 motto tsuyoi nomimono wo kudasai. Silnější drink, prosím.mix
チェコ人が朝から夜まで飲むビールです。 chekojin ga asa kara yoru made nomu bi-ru desu. To je pivo, které Češi pijí od rána do večera.mix
昨日は飲みすぎたねぇ? kinou ha nomi sugita neぇ? Včera jsi to přehnal s pitím, co?mix
Sloveso je godan (pětikmenové), tranzitivní
 kladzápor
přítomnost oznamovacínormálnínomunomanai
zdvořilýnomimasunomimasen
přítomnost průběhnormálnínonde irunonde inai
zdvořilýnonde imasunonde imasen
minulost oznamovacínormálnínondanomanakatta
zdvořilýnomimashitanomimasen deshita
pravděpodobnostnínormálnínomou
nomu darou
nomanai darou
zdvořilýnomimashou
nomu deshou
nomanai deshou
minulost pravděpodobnostnínormálnínondarou
nonda darou
nomanakatta darou
zdvořilýnonda deshounomanakatta deshou
rozkaznormálnínomenomu na
zdvořilýnonde kudasainomanaide kudasai
podmiňovacínormálnínomebanomanakereba
podmiňovacínormálnínondaranomanakattara
zdvořilýnomimashitaranomimasen deshitara
potenciálnormálnínomerunomenai
zdvořilýnomemasunomemasen
kauzativnormálnínomaseru
minulost kauzativnormálnínomaseta
pasivumnormálnínomareru
minulost pasivumnormálnínomareta
pasivum kauzativnormálnínomaserareru
nomasareru
minulost pasivum kauzativnormálnínomaserareta
přacínormálnínomitai
minulost přacínormálnínomitakatta
přechodníknonde