Slovíčka


似合う niau pasovat, souhlasit, být podobnýgodan, jlpt3, verb, vintrans
合
pasovat, hodit se, přidat se, 0.1
Čtení: gou, gat, kat, a.u, -a.u, a....
Hlavní radikál: 口 (30) Tahy: 6 obrázek | animace | tabulka
似
podobat se, padělat, imitovať, vhodný
Čtení: ji, ni.ru, hi.ru, nita
Hlavní radikál: 人 (9) Tahy: 7 obrázek | animace | tabulka
Sloveso je godan (pětikmenové), intranzitivní
 kladzápor
přítomnost oznamovacínormálníniauniawanai
zdvořilýniaimasuniaimasen
přítomnost průběhnormálníniatte iruniatte inai
zdvořilýniatte imasuniatte imasen
minulost oznamovacínormálníniattaniawanakatta
zdvořilýniaimashitaniaimasen deshita
pravděpodobnostnínormálníniaou
niau darou
niawanai darou
zdvořilýniaimashou
niau deshou
niawanai deshou
minulost pravděpodobnostnínormálníniattarou
niatta darou
niawanakatta darou
zdvořilýniatta deshouniawanakatta deshou
rozkaznormálníniaeniau na
zdvořilýniatte kudasainiawanaide kudasai
podmiňovacínormálníniaebaniawanakereba
podmiňovacínormálníniattaraniawanakattara
zdvořilýniaimashitaraniaimasen deshitara
potenciálnormálníniaeruniaenai
zdvořilýniaemasuniaemasen
kauzativnormálníniawaseru
minulost kauzativnormálníniawaseta
pasivumnormálníniawareru
minulost pasivumnormálníniawareta
pasivum kauzativnormálníniawaserareru
niawasareru
minulost pasivum kauzativnormálníniawaserareta
přacínormálníniaitai
minulost přacínormálníniaitakatta
přechodníkniatte