Slovíčka


拝む ogamu poklonit se, vidět, zbožňovatgodan, verb, vtrans
拝
uctívat, obdivovat, modlit se
Čtení: hai, oga.mu, oroga.mu
Hlavní radikál: 手 (64) Tahy: 8 obrázek | animace | tabulka

» Další příklady
拝読 haidoku číst (skromně)suru
拝命 haimei dostat rozkazem (skromně)suru
拝見 haiken pohled, podívat se (skromně)jlpt4
拝礼 hairei poklonit sesuru
拝聴 haichou poslouchat (skromně)suru
拝借 haishaku půjčit si (zdvořilý výraz)suru
拝顔 haigan setkat se s (skromně)suru
崇拝 suuhai uctívatsuru
Sloveso je godan (pětikmenové), tranzitivní
 kladzápor
přítomnost oznamovacínormálníogamuogamanai
zdvořilýogamimasuogamimasen
přítomnost průběhnormálníogande iruogande inai
zdvořilýogande imasuogande imasen
minulost oznamovacínormálníogandaogamanakatta
zdvořilýogamimashitaogamimasen deshita
pravděpodobnostnínormálníogamou
ogamu darou
ogamanai darou
zdvořilýogamimashou
ogamu deshou
ogamanai deshou
minulost pravděpodobnostnínormálníogandarou
oganda darou
ogamanakatta darou
zdvořilýoganda deshouogamanakatta deshou
rozkaznormálníogameogamu na
zdvořilýogande kudasaiogamanaide kudasai
podmiňovacínormálníogamebaogamanakereba
podmiňovacínormálníogandaraogamanakattara
zdvořilýogamimashitaraogamimasen deshitara
potenciálnormálníogameruogamenai
zdvořilýogamemasuogamemasen
kauzativnormálníogamaseru
minulost kauzativnormálníogamaseta
pasivumnormálníogamareru
minulost pasivumnormálníogamareta
pasivum kauzativnormálníogamaserareru
ogamasareru
minulost pasivum kauzativnormálníogamaserareta
přacínormálníogamitai
minulost přacínormálníogamitakatta
přechodníkogande