Slovíčka


煮込む nikomu vařit (dlouho)godan, verb, vintrans
込
přeplněný, směs, hromadně, zahrnutý
Čtení: -ko.mu, ko.mu, ko.mi, -ko.mi...
Hlavní radikál: 辵 (162) Tahy: 5 obrázek | animace | tabulka
煮
var, vařit
Čtení: sha, ni.ru, -ni, ni.eru, ni....
Hlavní radikál: 火 (86) Tahy: 12 obrázek | animace | tabulka
Sloveso je godan (pětikmenové), intranzitivní
 kladzápor
přítomnost oznamovacínormálnínikomunikomanai
zdvořilýnikomimasunikomimasen
přítomnost průběhnormálnínikonde irunikonde inai
zdvořilýnikonde imasunikonde imasen
minulost oznamovacínormálnínikondanikomanakatta
zdvořilýnikomimashitanikomimasen deshita
pravděpodobnostnínormálnínikomou
nikomu darou
nikomanai darou
zdvořilýnikomimashou
nikomu deshou
nikomanai deshou
minulost pravděpodobnostnínormálnínikondarou
nikonda darou
nikomanakatta darou
zdvořilýnikonda deshounikomanakatta deshou
rozkaznormálnínikomenikomu na
zdvořilýnikonde kudasainikomanaide kudasai
podmiňovacínormálnínikomebanikomanakereba
podmiňovacínormálnínikondaranikomanakattara
zdvořilýnikomimashitaranikomimasen deshitara
potenciálnormálnínikomerunikomenai
zdvořilýnikomemasunikomemasen
kauzativnormálnínikomaseru
minulost kauzativnormálnínikomaseta
pasivumnormálnínikomareru
minulost pasivumnormálnínikomareta
pasivum kauzativnormálnínikomaserareru
nikomasareru
minulost pasivum kauzativnormálnínikomaserareta
přacínormálnínikomitai
minulost přacínormálnínikomitakatta
přechodníknikonde