tranzitivní sloveso (vtrans)

Počet slovíček: 500
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5
唄う utau (1)to sing, (2)to sing (one's praises in a poem, etc.), to compose a poem, to recite a poem godan, verb, vtrans
召し入れる mešiireru to call inichidan, verb, vtrans
召す mesu (1)(hon) to call, to invite, to send for, to summon, (2)to eat, to drink, (3)to put on, to wear, (4)to ride, (5)to catch (a cold), to take (a bath), to tickle (one's fancy), to put on (years), to godan, verb, vtrans
貢ぐ micugu to support, to financegodan, verb, vtrans
賄う makanau zaplatiťgodan, verb, vtrans
貫く curanuku (1)to go through, to pierce, to penetrate, (2)to persist, to stick to godan, verb, vtrans
妬む sonemu; sonemu; netamu (uk) to be jealous of, to envy, to begrudge; to be jealous, to be envious; (uk) to be jealous of, to envy, to begrudgegodan, verb, vtrans
嘲る azakeru (uk) to scoff, to laugh at, to make fun of, to ridicule, to jeer atgodan, verb, vtrans
訴える uttaeru apelovat, obrátit se naichidan, verb, vtrans
防ぐ fusegu bránit proti, ochránit, zabránit, odvrátitgodan, verb, vtrans
研ぐ togu brousit, ostřitgodan, verb, vtrans
取れる toreru být odstraněný, utrženýichidan, verb, vintrans, vtrans
零れる koboreru být rozlitý, rozlít se, ronit (slzy)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
教わる osowaru být učen, být naučengodan, jlpt3, verb, vtrans
嗅ぐ kagu cítit (vůni, zápach)godan, jlpt3, verb, vtrans
読む jomu čístgodan, jlpt5, leda1, verb, vtrans
贈る okuru darovat, dátgodan, verb, vtrans
纏める matomeru dát dohromady, sjednotit, sesbíratichidan, jlpt3, verb, vtrans
付ける cukeru dát na, nanést, připojit, zapnoutichidan, jlpt3, verb, vtrans
知らせる širaseru dát vědět, informovat, sdělitichidan, jlpt4, verb, vtrans
与える ataeru dávat, poskytnoutichidan, jlpt3, verb, vtrans
為さる nasaru dělat (zdvořile)irregular, jlpt4, verb, vtrans
整える totonoeru dělat pořádekichidan, verb, vtrans
割る waru dělenomath, verb, vtrans
話し合う hanašiau diskutovatgodan, leda1, verb, vtrans
見る miru dívat seichidan, jlpt5, verb, vtrans
仰ぐ aogu dívat se nahorugodan, verb, vtrans
省みる kaerimiru dívat se zpět (přes rameno, na minulost), zpětně hodnotitichidan, verb, vtrans
届ける todokeru dodat, doručit, poslat, dosáhnoutichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
付け加える cukekuwaeru dodat, přidatichidan, verb, vtrans
仕上げる šiageru dodělat, dokončit práci, vypracovat, zhotovitichidan, leda1, verb, vtrans
切らす kirasu dojít (zásoby)godan, jlpt3, verb, vtrans
果たす hatasu dokončitgodan, verb, vtrans
薦める susumeru doporučit, nabídnout (rada)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
勧める susumeru doporučit, nabídnout, navrhnout (podle osobního názoru)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
遂げる togeru dosáhnoutichidan, verb, vtrans
頂く itadaku dostat (skromně)godan, verb, vtrans
貰う morau dostávatgodan, verb, vtrans
許す jurusu dovolit; prominoutgodan, jlpt3, verb, vtrans
提げる sageru držet v ruceichidan, verb, vtrans
抱える kakaeru držet, nositichidan, verb, vtrans
揚げる ageru fritovatichidan, jlpt3, verb, vtrans
推し量る ošihakaru hádat, domnívat segodan, verb, vtrans
綴る cudzuru hláskovat, skládatgodan, verb, vtrans
眺める nagameru hledět na, zíratichidan, verb, vtrans
守る mamoru hlídat, střežit, chránitgodan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
練る neru hníst, válet (těsto)godan, verb, vtrans
投げる nageru hodit, hodichidan, jlpt4, verb, vtrans
追い掛ける oikakeru honit, bežet za, pronásledovatichidan, verb, vtrans
宿す jadosu hostit; otěhotnět; přenášet virusgodan, verb, vtrans
揺らす jurasu houpat (něčím), třást (něčím)godan, jlpt3, verb, vtrans
動かす ugokasu hýbat se, fungovat (stroj), spustit (stroj), dát do pohybugodan, jlpt3, verb, vtrans
振る舞う furumau chovat segodan, verb, vtrans
飼う kau chovat, pěstovatgodan, jlpt3, verb, vtrans
褒める homeru chválitichidan, verb, vtrans
捉える toraeru chytit, dopadnoutichidan, verb, vtrans
撫でる naderu jemně česat, hladit, vískatichidan, verb, vtrans
召し上がる mešiagaru jíst (zdvořile)jlpt4, ryouri, verb, vtrans
食う kuu jíst, žrát (nespisovné, mužská japonština)godan, leda1, verb, vtrans
食らう kurau jíst, žrát (nespisovné, mužská japonština)godan, leda1, verb, vtrans
迎える mukaeru jít se s někým setkat, jít pro někohoichidan, jlpt4, verb, vtrans
写す ucusu kopírovat, fotit, fotografovatgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
浴びる abiru koupat se, sprchovatichidan, verb, vtrans
買う kau koupitgodan, jlpt5, verb, vtrans
吸う suu kouřitgodan, jlpt5, verb, vtrans
噛む kamu kousnoutgodan, verb, vtrans
盗む nusumu krástgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
掛ける kakeru krát, násobitichidan, jlpt3, math, verb, vtrans
磨く migaku leštitgodan, jlpt5, verb, vtrans
悔やむ kujamu litovatemo, godan, verb, vtrans
舐める nameru lízat, ochutnat, dělat si z někoho srandu, podceňovatichidan, verb, vtrans
振り回す furimawasu máchat, mávat, ohánět segodan, verb, vtrans
画く kaku malovat, kreslitgodan, verb, vtrans
塗る nuru malovat, omítnout, natřít, rozetřítgodan, jlpt4, verb, vtrans
揉む momu masírovat (hnětením)godan, verb, vtrans
振る furu mávat, vrtět, třepat, hodit kostku, odmítnoutgodan, jlpt3, verb, vtrans
計る hakaru měřit, vážitgodan, verb, vtrans
測る hakaru měřit, vážit, zjistitgodan, verb, vtrans
交ぜる mazeru míchat, mísit (něco)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
交える madžieru míchat, vyměňovat siichidan, verb, vtrans
目ざす mezasu mířit (k něčemu), mít za cílgodan, verb, vtrans
目差す mezasu mířit (k něčemu), mít za cílgodan, verb, vtrans
目指す mezasu mířit (k něčemu), mít za cílgodan, verb, vtrans
ucuwa miska, mísa, nádoba, schopnost, kapacitagodan, ichidan, verb, vtrans
好く suku mít rád, mít slabost (pro)godan, leda1, verb, vtrans
好む konomu mít rád, mít v obliběgodan, leda1, verb, vtrans
談ずる danzuru mluvitvtrans
話す hanasu mluvit, povídat sigodan, jlpt5, leda1, verb, vtrans
語る kataru mluvit, říkatgodan, verb, vtrans
休める jasumeru moci si odpočinout, nechat odpočinout, uklidnitichidan, leda1, verb, vtrans
祈る inoru modlit segodan, jlpt3, jlpt4, kami, verb, vtrans
思う omou myslet (si), domnívat segodan, jlpt4, leda1, verb, vtrans
考える kangaeru myslet, přemýšlet, uvažovatichidan, jlpt4, leda1, verb, vtrans
奉る tatemacuru nabízet, ctítgodan, verb, vtrans
詰める cumeru nacpat, vmáčknoutichidan, jlpt3, verb, vtrans
見つける micukeru najít (něco), objevitichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
重ねる kasaneru nakupit, položit jeden na druhý, nahromadit, dělat znovu a znovuichidan, jlpt3, verb, vtrans
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5