Slovíčka


載せる noseru naložiť, položiťichidan, verb, vtrans
載
jet, nastoupit, umístit, rozšířit, 10^44
Čtení: sai, no.seru, no.ru, toshi, ...
Hlavní radikál: 車 (159) Tahy: 13 obrázek | animace | tabulka

» Další příklady
載せる noseru vydat, publikovatichidan, jlpt3, verb, vtrans
この荷物をトラックに載せてください kononimotsuwotorakkuninosetekudasai Naložte tento náklad na kamión.
彼は机の上に辞書を載せた karehatsukuenouenijishowonoseta Položil na svôl slovník.
彼は新聞に広告を載せた karehashinbunnikookokuwonoseta Dal do novín inzerát.
この記事は新聞に載せています。 kono kiji ha shinbun ni noseteimasu. Tento článek je (otištěn) v novinách.mix
本に自分の小説を載せる。 hon ni jibun no shousetsu wo noseru. Vydám vlastní román v knize.mix
Sloveso je ičidan (jednokmenové), tranzitivní
 kladzápor
přítomnost oznamovacínormálnínoserunosenai
zdvořilýnosemasunosemasen
přítomnost průběhnormálnínosete irunosete inai
zdvořilýnosete imasunosete imasen
minulost oznamovacínormálnínosetanosenakatta
zdvořilýnosemashitanosemasen deshita
pravděpodobnostnínormálnínoseyou
noseru darou
nosenai darou
zdvořilýnosemashou
noseru deshou
nosenai deshou
minulost pravděpodobnostnínormálnínosetarou
noseta darou
nosenakatta darou
zdvořilýnoseta deshounosenakatta deshou
rozkaznormálnínoseronoseru na
zdvořilýnosete kudasainosenaide kudasai
podmiňovacínormálnínoserebanosenakereba
podmiňovacínormálnínosetaranosenakattara
zdvořilýnosemashitaranosemasen deshitara
potenciálnormálnínoserarerunoserarenai
zdvořilýnoseraremasunoseraremasen
kauzativnormálnínosesaseru
minulost kauzativnormálnínosesaseta
pasivumnormálnínoserareru
minulost pasivumnormálnínoserareta
pasivum kauzativnormálnínosesaserareru
minulost pasivum kauzativnormálnínosesaserareta
přacínormálnínosetai
minulost přacínormálnínosetakatta
přechodníknosete