tranzitivní sloveso (vtrans)

Počet slovíček: 507
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
kandži kikiwakeru rozlišit poslechem
kandži sumasu vyčistit (něco), být nevzrušený, být klidný
kandži mezasu mířit (k něčemu), mít za cíl
kandži kokoromiru zkusit, pokusit se
kandži haku zvracet
kandži arawasu ukázat (něco), odhalit (něco)
kandži ataeru dávat, poskytnout
kandži toraeru chytit, dopadnout
kandži dasu odevzdat
kandži tsukawasu poslat (poselství)
kandži moukeru zřídit, založit
kandži torikaeru vyměnit
kandži nuku odstranit, vynechat, uvolnit
kandži sosogu opláchnout; zbavit se hanby, dosáhnout odplaty
kandži togeru dosáhnout
kandži sonaeru poskytnout, připravit
kandži kurikaesu opakovat, udělat něco znovu
kandži kaesu vrátit (něco)
kandži mesu (1)(hon) to call, to invite, to send for, to summon, (2)to eat, to drink, (3)to put on, to wear, (4)to ride, (5)to catch (a cold), to take (a bath), to tickle (one's fancy), to put on (years), to
kandži mitsukeru najít (něco), objevit
kandži kezuru ořezávat, omezit, brousit
kandži kudaku rozbít, rozdrtit
kandži kazoeru spočítat, vyčíslit
kandži kugiru rozdělovat, rozčleňovat
kandži yameru odstoupit, vzdát se, odejít