tranzitivní sloveso (vtrans)

Počet slovíček: 492
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
kandži ubau ukrást
kandži tobasu nechat letět, odpálit (raketu)
kandži hagukumu pěstovat, starat se (o zvíře)
kandži orosu spustit (vlajku), snížit, klesat, vyložit, nechat vystoupit
kandži yashinau pěstovat, podporovat
kandži shinjiru věřit (v)
kandži uyamau uctívat
kandži haku zvracet
kandži sosogu opláchnout; zbavit se hanby, dosáhnout odplaty
kandži tsumu trhat, vybrat
kandži kakaeru držet, nosit
kandži utsusu přemístit, změnit místo, přenášet (nemoc)
kandži itameru osmahnout (na oleji), orestovat
kandži ukagau navštívít, zeptat se
kandži tsumeru nacpat, vmáčknout
kandži kagiru omezit
kandži shiru znát, rozumět, vědět
kandži yomu číst
kandži samasu nechat (něco) zchladnout
kandži uru prodávat
kandži marumeru svinout, stočit, vyrolovat
kandži tetsudau pomoct
kandži umeru pohřbít, zaplnit
kandži yurusu dovolit; prominout
kandži hakidasu vyplivnout, vykašlat, vyfounknout