Slovíčka


談ずる danzuru mluvitvtrans
談
diskutovat, mluvit
Čtení: dan
Hlavní radikál: 言 (149) Tahy: 15 obrázek | animace | tabulka