Slovíčka


話し合う hanashiau diskutovatgodan, leda1, verb, vtrans
合
pasovat, hodit se, přidat se, 0.1
Čtení: gou, gat, kat, a.u, -a.u, a....
Hlavní radikál: 口 (30) Tahy: 6 obrázek | animace | tabulka
話
hovor, vyprávění, mluvit
Čtení: wa, hana.su, hanashi
Hlavní radikál: 言 (149) Tahy: 13 obrázek | animace | tabulka
Sloveso je godan (pětikmenové), tranzitivní
 kladzápor
přítomnost oznamovacínormálníhanashiauhanashiawanai
zdvořilýhanashiaimasuhanashiaimasen
přítomnost průběhnormálníhanashiatte iruhanashiatte inai
zdvořilýhanashiatte imasuhanashiatte imasen
minulost oznamovacínormálníhanashiattahanashiawanakatta
zdvořilýhanashiaimashitahanashiaimasen deshita
pravděpodobnostnínormálníhanashiaou
hanashiau darou
hanashiawanai darou
zdvořilýhanashiaimashou
hanashiau deshou
hanashiawanai deshou
minulost pravděpodobnostnínormálníhanashiattarou
hanashiatta darou
hanashiawanakatta darou
zdvořilýhanashiatta deshouhanashiawanakatta deshou
rozkaznormálníhanashiaehanashiau na
zdvořilýhanashiatte kudasaihanashiawanaide kudasai
podmiňovacínormálníhanashiaebahanashiawanakereba
podmiňovacínormálníhanashiattarahanashiawanakattara
zdvořilýhanashiaimashitarahanashiaimasen deshitara
potenciálnormálníhanashiaeruhanashiaenai
zdvořilýhanashiaemasuhanashiaemasen
kauzativnormálníhanashiawaseru
minulost kauzativnormálníhanashiawaseta
pasivumnormálníhanashiawareru
minulost pasivumnormálníhanashiawareta
pasivum kauzativnormálníhanashiawaserareru
hanashiawasareru
minulost pasivum kauzativnormálníhanashiawaserareta
přacínormálníhanashiaitai
minulost přacínormálníhanashiaitakatta
přechodníkhanashiatte