tranzitivní sloveso (vtrans)

Počet slovíček: 507
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
思う omou myslet (si), domnívat segodan, jlpt4, leda1, verb, vtrans
考える kangaeru myslet, přemýšlet, uvažovatichidan, jlpt4, leda1, verb, vtrans
奉る tatematsuru nabízet, ctítgodan, verb, vtrans
詰める tsumeru nacpat, vmáčknoutichidan, jlpt3, verb, vtrans
見つける mitsukeru najít (něco), objevitichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
重ねる kasaneru nakupit, položit jeden na druhý, nahromadit, dělat znovu a znovuichidan, jlpt3, verb, vtrans
促す unagasu naléhat, stisknoutgodan, verb, vtrans
貼り付ける haritsukeru nalepit, přilepitichidan, verb, vtrans
注ぐ sosogu nalítgodan, verb, vtrans
漬ける tsukeru namočitichidan, jlpt4, verb, vtrans
蒸す musu napařovat, dusit v páře, být parný, být dusnýgodan, jlpt3, verb, vtrans
叩く tataku naplácat (na zadek), zaklepat (na dveře), tlesknout godan, jlpt3, verb, vtrans
似せる niseru napodobovat, imitovatichidan, jlpt3, verb, vtrans
諭す satosu napomínatgodan, verb, vtrans
当てる ateru narazit (něčím)ichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
追う ou následovat, vyhnatgodan, verb, vtrans
向ける mukeru nasměrovat, mířit (k), zaměřit se (na)ichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
訪ねる tazuneru návštívitichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
伺う ukagau navštívít, zeptat segodan, jlpt4, verb, vtrans
止す yosu nedodělat, přestatgodan, verb, vtrans
欠く kaku nedostávat se, odlomitgodan, verb, vtrans
冷ます samasu nechat (něco) zchladnoutgodan, jlpt3, verb, vtrans
残す nokosu nechat (za), zanechat, odkázatgodan, jlpt3, verb, vtrans
飛ばす tobasu nechat letět, odpálit (raketu)godan, jlpt3, verb, vtrans
浮かべる ukaberu nechat plout, vypustit (na vodu)ichidan, verb, vtrans
生やす hayasu nechat si narůst (vousy, vlasy)godan, jlpt3, verb, vtrans
枯らす karasu nechat uschnout, vysušit, usušit (vegetaci)godan, verb, vtrans
生かす ikasu nejlépe využítgodan, verb, vintrans, vtrans
嫌う kirau nenávidět, nesnášetgodan, verb, vtrans
担う ninau nést (břemeno)godan, verb, vtrans
被る kaburu nosit (na hlavě)godan, verb, vtrans
背負う seou nosit na zádechgodan, verb, vtrans
染める someru obarvitichidan, verb, vtrans
彩る irodoru obarvitgodan, verb, vtrans
受け取る uketoru obdržet, dostat, přijmout, vzítgodan, verb, vtrans
抱き締める dakishimeru obejmoutai, ichidan, verb, vtrans
抱く idaku obejmout, mít v náručí, spát s někým, sedět na vejcíchgodan, verb, vtrans
抱く daku obejmout, mít v náručí, spát s někým, sedět na vejcích, mít (myšlenku), chovat (myšlenku)godan, jlpt3, verb, vtrans
商う akinau obchodovatgodan, verb, vtrans
囲む kakomu obklopit, obkroužitgodan, jlpt3, verb, vtrans
開ける hadakeru obnažit, odhalit, odkrýtichidan, verb, vintrans, vtrans
改める aratameru obnovit, vylepšitichidan, verb, vtrans
履く haku obout sigodan, verb, vtrans
込める komeru obsáhnoutichidan, verb, vtrans
含める fukumeru obsahovat, zahrnovatichidan, jlpt3, verb, vtrans
含む fukumu obsahovat, zahrnovat, mít na mysligodan, jlpt3, verb, vtrans
離す hanasu oddělit, rozejít, pustit, opustitgodan, jlpt3, verb, vtrans
送る okuru odeslat, poslatgodan, jlpt4, verb, vtrans
出す dasu odevzdatgodan, jlpt5, verb, vtrans
吹き飛ばす fukitobasu odfouknoutgodan, verb, vtrans
放り出す houridasu odhoditgodan, verb, vtrans
延ばす nobasu odložit (něco), odsunout (něco), zpozdit (něco)godan, jlpt3, verb, vtrans
拒む kobamu odmítnoutgodan, verb, vtrans
断る kotowaru odmítnout, požadovat povolenígodan, jlpt3, verb, vtrans
言い返す iikaesu odpovídat, odpovědět, reagovatgodan, verb, vtrans
辞める yameru odstoupit, vzdát se, odejítichidan, verb, vtrans
除く nozoku odstránitgodan, verb, vtrans
抜く nuku odstranit, vynechat, uvolnitgodan, jlpt3, verb, vtrans
顧みる kaerimiru ohlédnout seichidan, verb, vtrans
曲げる mageru ohnout, překroutit, zastavit (do zastavárny)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
反らす sorasu ohýbat segodan, leda1, verb, vtrans
剥く muku oloupat, oškrábatjlpt3, verb, vtrans
限る kagiru omezitgodan, verb, vtrans
省く habuku omezit, zadržet, nevpouštět, vynechatgodan, verb, vtrans
繰り返す kurikaesu opakovat, udělat něco znovugodan, jlpt3, verb, vintrans, vtrans
濯ぐ susugu opláchnout; zbavit se hanby, dosáhnout odplatygodan, verb, vtrans
濯ぐ sosogu opláchnout; zbavit se hanby, dosáhnout odplatygodan, verb, vtrans
濯ぐ yusugu opláchnout; zbavit se hanby, dosáhnout odplatygodan, verb, vtrans
使い古す tsukaifurusu opotřebovat (nošením)godan, leda1, verb, vtrans
直す naosu opravitgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
削る kezuru ořezávat, omezit, brousitgodan, verb, vtrans
弱める yowameru oslabit, zeslabovat, snižovat, ředitichidan, jlpt3, verb, vtrans
祝う iwau oslavovatgodan, jlpt3, verb, vtrans
炒める itameru osmahnout (na oleji), orestovatichidan, jlpt3, verb, vtrans
捲る mekuru otáčet stránky, strhnoutgodan, jlpt3, verb, vtrans
回す mawasu otáčet, nechat kolovatgodan, leda1, verb, vtrans
開ける akeru otevřítichidan, jlpt5, verb, vtrans
開く hiraku otevřít, založit, zahájit (účet, festival)godan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
告げる tsugeru oznámit, informovatichidan, verb, vtrans
伝える tsutaeru oznámit, říctichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
覚える oboeru pamatovat siichidan, jlpt5, verb, vtrans
属する zokusuru patřit, spadat podsuru, vintrans, vtrans
植える ueru pěstovatichidan, jlpt4, verb, vtrans
養う yashinau pěstovat, podporovatgodan, verb, vtrans
育む hagukumu pěstovat, starat se (o zvíře)godan, verb, vtrans
図る hakaru plánovat, připravovatgodan, leda1, verb, vtrans
払う harau platitgodan, jlpt4, verb, vtrans
編む amu pléstgodan, verb, vtrans
満たす mitasu plnitgodan, verb, vtrans
指差す yubisasu po/ukázat nagodan, verb, vtrans
nen pocit, dojem, myšlenkagodan, suru, verb, vtrans
支える sasaeru podpořit, zadržetichidan, verb, vintrans, vtrans
受ける ukeru podstoupit zkoušku, výukuichidan, jlpt4, verb, vtrans
騙す damasu podvéstgodan, jlpt3, verb, vtrans
埋める umeru pohřbít, zaplnitichidan, jlpt3, verb, vtrans
疑う utagau pochybovatgodan, verb, vtrans
拝む ogamu poklonit se, vidět, zbožňovatgodan, verb, vtrans
打ち破る uchiyaburu pokořit, prolomit (rekord)godan, verb, vtrans
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6