tranzitivní sloveso (vtrans)

Počet slovíček: 507
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
勤める tsutomeru sloužit, pracovat (někde)ichidan, jlpt5, verb, vtrans
畳む tatamu složit (oblečení, křídla, deštník), zavřít (obchod)godan, jlpt3, verb, vtrans
混じる majiru smíchat se, vmísit segodan, ichidan, jlpt3, verb, vintrans, vtrans
混ぜる mazeru smíchat, přimíchat, vmísit seichidan, jlpt3, verb, vtrans
悲しむ kanashimu smutnit, truchlit (nad někým/něčím)godan, verb, vtrans
努める tsutomeru snažit seichidan, verb, vtrans
勉める tsutomeru snažit se, zkoušetichidan, verb, vtrans
耐える taeru snést, odolávatichidan, verb, vintrans, vtrans
下ろす orosu snížit, sundat, vysadit (z auta), vyložitgodan, verb, vtrans
犯す okasu spáchat (zločin)godan, verb, vtrans
燃やす moyasu spálit (něco)godan, jlpt3, verb, vtrans
急ぐ isogu spěchatgodan, jlpt4, verb, vintrans, vtrans
流す nagasu spláchnout, omýt, setřítgodan, jlpt3, verb, vtrans
償う tsugunau splatit, odškodnitgodan, verb, vtrans
算える kazoeru spočítat, vyčíslitichidan, verb, vtrans
数える kazoeru spočítat, vyčíslitichidan, jlpt3, verb, vtrans
接ぐ tsugu spojit, přiblížitgodan, verb, vtrans
組み合わせる kumiawaseru spojit, sloučitichidan, leda1, verb, vtrans
合わす awasu spojovat se, slučovat segodan, leda1, verb, vtrans
貯める tameru spořit, šetřitichidan, jlpt3, verb, vtrans
降ろす orosu spustit (vlajku), snížit, klesat, vyložit, nechat vystoupit godan, jlpt3, verb, vtrans
比べる kuraberu srovnávat, porovnávatichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
巻く maku stáčet, svinovatgodan, jlpt3, verb, vtrans
建てる tateru stavětichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
過ごす sugosu strávit (čas), trávit (čas)godan, jlpt3, verb, vtrans
刈る karu stříhat, sekatgodan, verb, vtrans
超伝導 choudendou supravodivostichidan, suru, verb, vtrans
干す hosu sušitgodan, verb, vtrans
締める shimeru svázatichidan, jlpt5, verb, vtrans
繋げる tsunageru svázat s, propojitichidan, jlpt3, verb, vtrans
委ねる yudaneru svěřit (věc), přenechatichidan, verb, vtrans
任せる makaseru svěřit, pověřit, nechat na někomichidan, jlpt3, verb, vtrans
乗せる noseru svézt někoho, naložit, nechat někoho účastnit seichidan, jlpt3, verb, vtrans
丸める marumeru svinout, stočit, vyrolovatichidan, verb, vtrans
脱ぐ nugu svléknout (se)godan, jlpt5, verb, vtrans
苛める ijimeru šikanovat, týratichidan, jlpt3, verb, vtrans
広める hiromeru šířit (něco), rozšiřovat (něco)ichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
縫う nuu šít, sešívatgodan, verb, vtrans
踏む fumu šlápnout (na)godan, jlpt4, verb, vtrans
引っ張る hipparu tahat, táhnoutgodan, verb, vtrans
引く hiku tahat, táhnout, odečíst, hrát (na strunné nástroje)godan, jlpt3, jlpt5, verb, vintrans, vtrans
刷る suru tisknout, vytisknout, potisknoutgodan, verb, vtrans
押す osu tlačit, stisknoutgodan, jlpt5, verb, vtrans
打つ utsu tlouct, udeřit, vypálitgodan, jlpt4, leda1, verb, vtrans
望む nozomu toužit, přát sigodan, jlpt3, verb, vtrans
摘む tsumu trhat, vybratgodan, verb, vtrans
被る koumuru trpětgodan, verb, vtrans
弔う tomurau truchlitgodan, verb, vtrans
敬う uyamau uctívatgodan, verb, vtrans
習う narau učit segodan, jlpt5, verb, vtrans
間違う machigau udělat chybu, být špatněgodan, jlpt3, verb, vintrans, vtrans
間違える machigaeru udělat chybu, pokazit, spléstichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
作る tsukuru udělat, vyrobit, vytvořit, vytvářet, vařitgodan, jlpt5, leda1, verb, vtrans
殴る naguru udeřit, dát ránugodan, jlpt3, verb, vtrans
掴む tsukamu uchopit, chytit, získatgodan, jlpt3, verb, vtrans
示す shimesu ukázatgodan, verb, vtrans
見せる miseru ukázatichidan, jlpt5, verb, vtrans
現す arawasu ukázat (něco), odhalit (něco)godan, jlpt3, verb, vtrans
指す sasu ukázat (prstem)godan, verb, vtrans
鍛える kitaeru ukáznit, upevnit, posílitichidan, verb, vtrans
片付ける katadukeru uklízetichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
終える oeru ukončitichidan, leda1, verb, vtrans
奪う ubau ukrástgodan, verb, vtrans
寝かせる nekaseru uložit ke spaníichidan, verb, vtrans
据える sueru umístitichidan, verb, vtrans
打っ殺す bukkorosu umlátit k smrtigodan, sensou, verb, vtrans
落とす otosu upustit, nechat spadnoutgodan, jlpt4, verb, vtrans
絶つ tatsu uříznoutgodan, verb, vtrans
求める motomeru usilovat o, vyhledávat, toužit poichidan, verb, vtrans
乾かす kawakasu usušit, vysušit (něco)godan, jlpt3, verb, vtrans
惜しむ oshimu ušetřit, litovatgodan, verb, vtrans
慰める nagusameru utěšitichidan, verb, vtrans
攻める semeru útočitichidan, verb, vtrans
費やす tsuiyasu utratitgodan, verb, vtrans
喫する kissuru utrpět (porážku), schytat (ránu)suru, vtrans
拭き取る fukitoru utřít, setřítgodan, verb, vtrans
結ぶ musubu uvázat (něco), svázat (něco)godan, jlpt3, verb, vtrans
放つ hanatsu uvolnit, vystřelitgodan, verb, vtrans
茹でる yuderu vařit (cca 10 min.)ichidan, jlpt3, ryouri, verb, vtrans
炊く taku vařit (rýži)godan, jlpt3, verb, vtrans
供える sonaeru věnovatichidan, verb, vtrans
納める osameru věnovat, platitichidan, verb, vtrans
信じる shinjiru věřit (v)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
漕ぐ kogu veslovatgodan, verb, vtrans
下げる sageru viset, zklamatichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
治める osameru vládnoutichidan, verb, vtrans
挟む hasamu vložitgodan, verb, vtrans
挿す sasu vložit (květ)godan, verb, vtrans
入れる ireru vložit, přidatichidan, jlpt5, verb, vtrans
戻す modosu vrátitgodan, verb, vtrans
返す kaesu vrátit (něco)godan, jlpt3, jlpt5, verb, vtrans
見かける mikakeru všimnout si, zpozorovat, zahlédnoutichidan, jlpt3, verb, vtrans
選ぶ erabu vybratgodan, jlpt4, verb, vtrans
引き出す hikidasu vybrat (odněkud), vyndatgodan, jlpt4, verb, vtrans
澄ます sumasu vyčistit (něco), být nevzrušený, být klidný godan, verb, vtrans
載せる noseru vydat, publikovatichidan, jlpt3, verb, vtrans
撮る toru vyfotit, natočitgodan, jlpt5, verb, vtrans
追い払う oiharau vyhnatgodan, verb, vtrans
追い出す oidasu vyhnatgodan, verb, vtrans
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6