tranzitivní sloveso (vtrans)

Počet slovíček: 507
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
避ける yokeru vyhnout se (někomu)ichidan, verb, vtrans
避ける sakeru vyhnout se (situaci)ichidan, verb, vtrans
捨てる suteru vyhoditichidan, jlpt4, verb, vtrans
棄てる suteru vyhoditichidan, verb, vtrans
育てる sodateru vychovávatichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
味わう ajiwau vychutnávat, chutitgodan, verb, vtrans
表す arawasu vyjádřit, vyjevitgodan, jlpt3, verb, vtrans
外す hazusu vyjmout, sundat, uvolnitgodan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
営む itonamu vykonávat, provozovatgodan, verb, vtrans
買い占める kaishimeru vykoupit, skoupit všechnoichidan, verb, vtrans
治す naosu vyléčit, uzdravitgodan, jlpt3, verb, vtrans
消す kesu vymazat, odstranit, vypnout, zhasnoutgodan, jlpt5, verb, vtrans
取り替える torikaeru vyměnitichidan, jlpt4, verb, vtrans
換える kaeru vyměnitichidan, verb, vtrans
替わる kawaru vyměnit se, změnit segodan, jlpt3, verb, vintrans, vtrans
代える kaeru vyměnit, nahraditichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
替える kaeru vyměnit, zaměnit, nahraditichidan, jlpt3, verb, vtrans
吐き出す hakidasu vyplivnout, vykašlat, vyfounknoutgodan, verb, vtrans
物語る monogataru vyprávět, říkatgodan, verb, vtrans
空ける akeru vyprázdnit (láhev)ichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
見送る miokuru vyprovoditgodan, verb, vtrans
借りる kariru vypůjčit, pronajmout siichidan, jlpt5, verb, vtrans
解く toku vyřešit, rozvázatgodan, jlpt3, verb, vtrans
刻む kizamu vyřezat, vyrýtgodan, verb, vtrans
調べる shiraberu vyšetřovat, prozkoumat, vyhledatichidan, jlpt4, verb, vtrans
押し出す oshidasu vytlačitgodan, verb, vtrans
排す haisu vytlačit, vypudit, odmítnout, godan, verb, vtrans
生み出す umidasu vytvořit, stvořit, zplodit, poroditgodan, verb, vtrans
創る tsukuru vytvořit, začítgodan, verb, vtrans
成す nasu vytvořit, založitgodan, verb, vtrans
教える oshieru vyučovat, informovat, poučit, učit (někoho)jlpt5, verb, vtrans
役立てる yakudateru využít (něčeho k něčemu)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
及ぼす oyobosu vyvíjet, způsobitgodan, verb, vtrans
飾る kazaru vyzdobit, ozdobitgodan, jlpt4, verb, vtrans
起こす okosu vzbudit, postavit (něco), způsobitgodan, jlpt3, verb, vtrans
諦める akirameru vzdát seichidan, verb, vtrans
見上げる miageru vzhlížet, zvednout oči, obdivovatichidan, verb, vtrans
取り戻す torimodosu vzít zpět, znovu získatgodan, verb, vtrans
取る toru vzít, brát, zvednoutgodan, jlpt5, leda1, verb, vtrans
採る toru vzít, sebratgodan, verb, vtrans
取り上げる toriageru vzít, zvednoutichidan, verb, vtrans
思い出す omoidasu vzpomenout sigodan, jlpt3, jlpt4, leda1, verb, vtrans
包む tsutsumu zabalitgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
殺す korosu zabítgodan, jlpt3, sensou, verb, vtrans
化かす bakasu začarovat, očarovat, proměnitgodan, leda1, verb, vtrans
始める hajimeru začít (něco)ichidan, jlpt4, leda1, verb, vtrans
退ける shirizokeru zahnat, odsunout, odmítnoutichidan, verb, vtrans
暖める atatameru zahřát, ohřátichidan, jlpt3, verb, vtrans
温める atatameru zahřát, ohřátichidan, jlpt3, verb, vtrans
救う sukuu zachránitgodan, verb, vtrans
助ける tasukeru zachránitichidan, jlpt3, verb, vtrans
禁じる kinjiru zakázatichidan, verb, vtrans
雇う yatou zaměstnávatgodan, verb, vtrans
切り捨てる kirisuteru zaokrouhlit dolůichidan, math, verb, vtrans
切り上げる kiriageru zaokrouhlit nahoruichidan, math, verb, vtrans
刺す sasu zapíchnout, bodnout, vrazitgodan, jlpt3, verb, vtrans
忘れる wasureru zapomenoutichidan, jlpt5, verb, vtrans
来たす kitasu zapříčinit, přivodit (újmu)godan, leda1, verb, vtrans
貸し出す kashidasu zapůjčitgodan, verb, vtrans
貸す kasu zapůjčit (někomu), půjčit (někomu)godan, jlpt5, verb, vtrans
叶える kanaeru zařídit, splnit (přání)ichidan, verb, vtrans
漏れ聞く morekiku zaslechnout, tajně vyslechnoutgodan, verb, vtrans
止める yameru zastavit (něco)ichidan, jlpt4, verb, vtrans
止める tomeru zastavit něcoichidan, jlpt4, leda1, verb, vtrans
汚す yogosu zašpinit, kontaminovat, znečistitgodan, jlpt3, verb, vtrans
襲う osou zaútočitgodan, verb, vtrans
呼ぶ yobu zavolat, pozvat, volatgodan, jlpt3, jlpt5, verb, vtrans
閉める shimeru zavřítichidan, jlpt5, verb, vtrans
鳴らす narasu zazvonit (na zvonek), rozeznít (něco)godan, jlpt3, verb, vtrans
申し込む moushikomu zažádat, ucházet segodan, jlpt3, verb, vtrans
覚ます samasu zbavit se (něčeho), vystřízlivět z, otevřít (oči)godan, jlpt3, verb, vtrans
受け継ぐ uketsugu zděditgodan, verb, vtrans
薄める usumeru zeslabit, slábnoutichidan, verb, vtrans
冷やす hiyasu zchladit, ochladitgodan, jlpt3, verb, vtrans
得る eru získat, nabýtichidan, jlpt3, verb, vtrans
手に入れる teniireru získat, sehnatichidan, verb, vtrans
略す ryakusu zjednodušit, vynechat, vpadnoutgodan, verb, vtrans
確かめる tashikameru zjistit, zkontrolovat, ujistit seichidan, jlpt3, verb, vtrans
縮める chidimeru zkrátit (něco)ichidan, verb, vtrans
試みる kokoromiru zkusit, pokusit seichidan, verb, vtrans
験す tamesu zkusit, vyzkoušet, pokusit segodan, verb, vtrans
折る oru zlomit, přeložitgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
変わる kawaru změnit (se), být změněngodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans, vtrans
減らす herasu zmenšit, polevit, snížitgodan, jlpt3, verb, vtrans
知る shiru znát, rozumět, vědětgodan, jlpt5, verb, vtrans
歌う utau zpívatgodan, jlpt5, verb, vtrans
緩める yurumeru zpomalit, zvolnitichidan, verb, vtrans
介する kaisuru zprostředkovat, pečovatsuru, vtrans
裏切る uragiru zraditgodan, verb, vtrans
傷つける kizutsukeru zranit, ublížit (někomu)ichidan, verb, vtrans
設ける moukeru zřídit, založitichidan, verb, vtrans
亡くす nakusu ztratit (něco/někoho), zbavit segodan, jlpt3, verb, vtrans
無くす nakusu ztratit něco, zbavit segodan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
失う ushinau ztratit, rozloučit segodan, verb, vtrans
招く maneku zvátgodan, verb, vtrans
拾う hirou zvednout, shromáždit, sebratgodan, jlpt4, verb, vtrans
扱う atsukau zvládnout, vyrovnat segodan, verb, vtrans
吐く haku zvracetbyouki, godan, verb, vtrans
高める takameru zvýšitichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6