tranzitivní sloveso (vtrans)

Počet slovíček: 507
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
続ける tsudukeru pokračovat, postupovatichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
覆う oou pokrýt, skrýtgodan, verb, vtrans
覗く nozoku pokukovat, nakouknout, kradmo nahlédnoutgodan, verb, vtrans
試す tamesu pokusit se, zkusit, vyzkoušetgodan, jlpt3, verb, vtrans
押さえる osaeru položit ruce na něco, podržet otevřenéichidan, jlpt3, verb, vtrans
手伝う tetsudau pomoctgodan, jlpt4, verb, vtrans
打ち消す uchikesu popíratgodan, leda1, verb, vtrans
印す shirusu popsat, označit, zanechat (stopu)godan, verb, vtrans
負かす makasu porazitgodan, verb, vtrans
生む umu porodit, snést (vejce), stvořitgodan, jlpt3, verb, vtrans
産む umu porodit, vyrobitgodan, verb, vtrans
破る yaburu porušit, roztrhnoutgodan, jlpt3, verb, vtrans
強める tsuyomeru posílit, zesílit, zdůraznitichidan, jlpt3, verb, vtrans
備える sonaeru poskytnout, připravitichidan, verb, vtrans
遣わす tsukawasu poslat (poselství)godan, verb, vtrans
聞く kiku poslouchat, ptát se, žádatgodan, jlpt5, leda1, verb, vtrans
預かる azukaru postarat se (o), odložitgodan, jlpt3, verb, vtrans
譲る yuzuru postoupit, dát, předat, přenechatgodan, jlpt3, verb, vtrans
進める susumeru posunout dopředu, prosazovat, urychlitichidan, jlpt3, verb, vtrans
掻く kaku poškrábat, potit, trpět (ponížení)godan, jlpt3, verb, vtrans
使う tsukau používat, užívatgodan, jlpt5, leda1, verb, vtrans
用いる mochiiru používat, využívat, ichidan, verb, vtrans
煮る niru povařit, podusit (1-2 hod.)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
掛ける kakeru pověsit něcoichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
誘う sasou pozvat, lákat, vábitgodan, jlpt3, verb, vtrans
務める tsutomeru pracovatichidan, verb, vtrans
起す okosu probuditgodan, jlpt4, verb, vtrans
売る uru prodávatgodan, jlpt5, verb, vtrans
深める fukameru prohloubit, zvýšit, zesílitichidan, jlpt3, verb, vtrans
経る heru projít (jít někam přes nějaké místo)ichidan, verb, vtrans
乗り回す norimawasu projíždět se (na koni, v autě, na kole)godan, leda1, verb, vtrans
見破る miyaburu prokouknout něčí plán, mít bystré oko, dostat se na kloubgodan, verb, vtrans
濡らす nurasu promočit, namočitgodan, jlpt3, verb, vtrans
繋ぐ tsunagu propojit, propojovat, spojovat, svázatgodan, jlpt3, verb, vtrans
通す toosu propouštět (něco), propustit, provléknout, projít něčím, dát do (něčeho)godan, jlpt3, verb, vtrans
掻き分ける kakiwakeru prorazit si cestu, prosadit (něčí) způsob/myšlenkuichidan, verb, vtrans
願う negau prosit, žádatgodan, verb, vtrans
明かす akasu prozradit, odhalitgodan, leda1, verb, vtrans
渡す watasu předatjlpt5, verb, vtrans
上回る uwamawaru předčit (očekávání)godan, verb, vtrans
追い抜く oinuku předjet, předstihnoutgodan, verb, vtrans
考え直す kangaenaosu přehodnotitgodan, verb, vtrans
轢く hiku přejet (někoho autem)godan, verb, vtrans
訳す yakusu přeložit, tlumočitgodan, jlpt3, verb, vtrans
移す utsusu přemístit, změnit místo, přenášet (nemoc)godan, jlpt3, verb, vtrans
書き直す kakinaosu přepsatgodan, verb, vtrans
遮る saegiru přerušitgodan, verb, vtrans
乗り換える norikaeru přestupovatichidan, jlpt4, verb, vtrans
巻き戻す makimodosu přetočit dozadugodan, verb, vtrans
承る uketamawaru převzít, poslouchatgodan, verb, vtrans
引き継ぐ hikitsugu převzít, předatgodan, verb, vtrans
強いる shiiru při/nutitichidan, verb, vtrans
近づける chikadukeru přiblížit (něco k něčemu)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
寄せる yoseru přiblížit, přisunoutichidan, jlpt3, verb, vtrans
例える tatoeru přirovnatichidan, verb, vtrans
沸かす wakasu přivést do varu (něco), uvařitgodan, jlpt3, jlpt4, ryouri, verb, vtrans
慣らす narasu přivyknout, zkrotit, ohřát (něčí tělo)godan, jlpt3, verb, vtrans
問う tou ptát segodan, leda1, verb, vtrans
放す hanasu pustit, nechatgodan, verb, vtrans
鋳る iru razit (mince)ichidan, verb, vtrans
唱える tonaeru recitovat, zpívat, pět, křičet, hájitichidan, verb, vtrans
引き分ける hikiwakeru remízovatichidan, verb, vtrans
割る waru rozbíjet, dělitgodan, jlpt3, math, verb, vtrans
砕く kudaku rozbít, rozdrtitgodan, verb, vtrans
壊す kowasu rozbít, zničitgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
配る kubaru rozdat, doručitgodan, verb, vtrans
分ける wakeru rozdělit, oddělitichidan, jlpt3, verb, vtrans
区切る kugiru rozdělovat, rozčleňovatgodan, leda1, verb, vtrans
認める mitomeru rozeznat, schválitichidan, verb, vtrans
決める kimeru rozhodnoutichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
定める sadameru rozhodnout, určitichidan, verb, vtrans
聞き分ける kikiwakeru rozlišit poslechemichidan, leda1, verb, vtrans
溶く toku rozpouštět, tavitgodan, jlpt3, verb, vtrans
溶かす tokasu rozpouštět, tavitgodan, jlpt3, verb, vtrans
広げる hirogeru rozprostřít (látku), roztáhnout (křídla, ruce), rozšířit (území)ichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
散らす chirasu rozptýlit, rozházet, rozfoukatgodan, jlpt3, verb, vtrans
斬り刻む kirikizamu rozsekat, rozřezat, rozdrtit, rozemlítgodan, sensou, verb, vtrans
割く saku rozseknout, rozetnout, udělat si čas, zasvětitgodan, verb, vtrans
引き離す hikihanasu roztrhnout, rozdělitgodan, verb, vtrans
伸ばす nobasu růst do délky (vlasy, vousy), natáhnout, prodlužovat (se)godan, jlpt3, verb, vtrans
釣る tsuru rybařitgodan, jlpt4, verb, vtrans
切る kiru řezat, sekat, přerušit, stříhat, krájetgodan, jlpt5, leda1, verb, vtrans
仰しゃる ossharu říci (zdvořile)irregular, jlpt4, verb, vtrans
申す mousu říci (zdvořile)godan, jlpt4, verb, vtrans
申し上げる moushiageru říct (zdvořile)ichidan, jlpt4, verb, vtrans
御す gyosu řídit, vládnoutgodan, verb, vtrans
欠かす kakasu selhánígodan, verb, vtrans
並べる naraberu seřaditichidan, jlpt5, verb, vtrans
集める atsumeru sesbírat, sbírat do sbírkyichidan, jlpt4, verb, vtrans
成り立つ naritatsu sestávat, skládat segodan, verb, vintrans, vtrans
振り払う furiharau setřást, zbavit segodan, verb, vtrans
握る nigiru sevřít, stisknout, zmáčknoutgodan, jlpt3, verb, vtrans
倒す taosu shodit, svalit, porazitgodan, jlpt3, verb, vtrans
揃える soroeru shromáždit, dát dohromadyichidan, jlpt3, verb, vtrans
隠す kakusu schovat, skrýtgodan, jlpt3, verb, vtrans
済ませる sumaseru skončit (něco, s něčím), dokončit (něco), vystačit si sichidan, jlpt3, verb, vtrans
済ます sumasu skončit (něco, s něčím), dokončit (něco), vystačit si sgodan, jlpt3, verb, vtrans
明ける akeru skončit (období dešťů), začít (nový rok), svítatichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
合わせる awaseru sloučit, spojit, dát dohromadyichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6