intranzitivní sloveso (vintrans)

Počet slovíček: 352
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4
巡る めぐる pohybovať sa (okolo), obchádzať (miesta)godan, verb, vintrans
茂る しげる bujne rásťgodan, verb, vintrans
超える こえる presiahnuť (medze)ichidan, verb, vintrans
赴く おもむく vydať sa na miesto určenia, vyvíjať sa (smerom)godan, verb, vintrans
染まる そまる byť ofarbenýgodan, verb, vintrans
亘る わたる prekonať, prejsťgodan, verb, vintrans
怖がる こわがる bát se, mít strachgodan, verb, vintrans
遊ぶ あそぶ bavit se, hrát si, zajít na návštěvugodan, jlpt5, verb, vintrans
走る はしる běžet, jet (o dopr. prostředcích)godan, jlpt5, leda1, verb, vintrans
近づく ちかづく blížit se, přibližovat segodan, jlpt3, verb, vintrans
戦う たたかう bojovat, zápasitgodan, sensou, verb, vintrans
住む すむ bydlet, žít, sídlit, obývatgodan, jlpt5, leda1, verb, vintrans
富む とむ být bohatý, zbohatnoutgodan, verb, vintrans
片付く かたづく být dán do pořádku, být uklizen, být urovnán, být dokončengodan, jlpt3, verb, vintrans
仕上がる しあがる být dokončengodan, leda1, verb, vintrans
写る うつる být focen, být promítán, fotit segodan, jlpt3, verb, vintrans
捕まる つかまる být chycet, být uvězněn, držet se, vytrvatgodan, jlpt3, verb, vintrans
見つかる みつかる být nalezengodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
含まれる ふくまれる být obsažen, skládat se zichidan, verb, vintrans
離れる はなれる být odloučen, být oddělen, odejítichidan, jlpt3, verb, vintrans
延びる のびる být odložen, odsunut, opožděnichidan, jlpt3, verb, vintrans
取れる とれる být odstraněný, utrženýichidan, verb, vintrans, vtrans
曲がる まがる být ohnutý, zahnout, ohnout se, změnit směr, být nakřivogodan, jlpt3, verb, vintrans
費える ついえる být opotřebovaný, promrhanýichidan, verb, vintrans
直る なおる být opravenýgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
開く あく být otevřen, být zahájengodan, jlpt5, verb, vintrans
明く あく být otevřený, zeti prázdnotougodan, leda1, verb, vintrans
関わる かかわる být ovlivněngodan, verb, vintrans
満ちる みちる být plnýichidan, verb, vintrans
纏まる まとまる být pohromadě, být jednotný, být dokončen, být zdárně vyřešengodan, jlpt3, verb, vintrans
埋まる うまる být pohřben, pohřbít segodan, jlpt3, verb, vintrans
流行る はやる být populární, přijít do módy, být běžnýgodan, jlpt3, verb, vintrans
敗れる やぶれる být poraženichidan, verb, vintrans
出来る できる být postaven, udělat, zvládnout, dokázatichidan, jlpt3, verb, vintrans
欠ける かける být poškozený, chybět, ubývatichidan, verb, vintrans
遅れる おくれる být pozděichidan, jlpt4, verb, vintrans
空く あく být prázdný, vyprázdnit, uvolnit se (něco)godan, jlpt3, jlpt5, leda1, verb, vintrans
伸びる のびる být prodloužen, stát se delším, zlepšit seichidan, jlpt3, verb, vintrans
驚く おどろく být překvapengodan, jlpt4, verb, vintrans
混む こむ být přeplněn, být ucpángodan, verb, vintrans
込む こむ být přeplněný, přelidněnýgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
付く つく být připojený, vybavenýgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
威張る いばる být pyšný, pohrdatgodan, verb, vintrans
壊れる こわれる být rozbitýichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
決まる きまる být rozhodnutogodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
切れる きれる být rozřezán, být nakrájen, rozřezat se, vypršet, dojít ichidan, jlpt3, leda1, verb, vintrans
晴れる はれる být slunečno, vyjasnit seichidan, jlpt5, tenki, verb, vintrans
貯まる たまる být spořen (peníze), být hromaděn, hromadit segodan, jlpt3, verb, vintrans
効く きく být účinný, být efektivní, fungovat dobřegodan, jlpt3, verb, vintrans
利く きく být účinný, efektivnígodan, verb, vintrans
定まる さだまる být určen, rozhodnutgodan, verb, vintrans
困る こまる být ustaraný, obávat segodan, jlpt5, verb, vintrans
治まる おさまる být v míru, zmírnit, zakročit proti něčemugodan, verb, vintrans
備わる そなわる být vybavengodan, verb, vintrans
怯える おびえる být vystrašenýemo, ichidan, verb, vintrans
載る のる být zaznamenán, objevit segodan, jlpt3, verb, vintrans
戸惑う とまどう být zmatengodan, verb, vintrans
飽きる あきる být znuděný, být otrávenýemo, ichidan, jlpt3, verb, vintrans
傷む いたむ být zraněngodan, verb, vintrans
黙る だまる být zticha, mlčetgodan, jlpt3, verb, vintrans
無くなる なくなる být ztracengodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
有る ある být, mít (věc)irregular, jlpt5, verb, vintrans
居る いる být, mít (životné věci)ichidan, jlpt5, verb, vintrans
恥じる はじる cítit se zahanbeněichidan, verb, vintrans
むかつく cítit se zle, cítit se naštvaný, cítit se uraženýgodan, verb, vintrans
待つ まつ čekatgodan, jlpt5, verb, vintrans, vtrans
潜む ひそむ číhatgodan, verb, vintrans
騒ぐ さわぐ dělat hluk, hlučitgodan, jlpt4, verb, vintrans
通う かよう dojíždětgodan, jlpt3, jlpt4, ryokou, verb, vintrans
終る おわる dokončit, uzavřít, skončitgodan, jlpt5, verb, vintrans
伴う ともなう doprovázetgodan, verb, vintrans
届く とどく dorazit, dosáhnout, být doručengodan, jlpt3, verb, vintrans
到る いたる dorazit, dostat segodan, verb, vintrans
及ぶ およぶ dosáhnout, rozšířitgodan, verb, vintrans
怒る おこる dostat vztek, zlobit segodan, jlpt4, verb, vintrans
渇く かわく dostat žízeň, mít žízeňgodan, jlpt3, verb, vintrans
触れる ふれる dotknout se, pocítit, zažít, přijít do styku, být dojat, uvědomit si, ichidan, verb, vintrans
怠ける なまける flákat se, ulívat seichidan, verb, vintrans
填まる はまる hodit se, pasovat, jít do něčeho godan, verb, vintrans
合う あう hodit se, pasovat, slučovat se, shodovat se, odpovídat (něčemu), být v souladugodan, jlpt3, jlpt4, leda1, verb, vintrans
燃える もえる hořetichidan, jlpt3, verb, vintrans
動く うごく hýbat se, hýbatgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
分かる わかる chápatgodan, jlpt5, verb, vintrans
誇る ほこる chlubit segodan, verb, vintrans
付き合う つきあう chodit s někým, doprovázetgodan, jlpt3, verb, vintrans
甘える あまえる chovat se jako rozmazlený fracek ichidan, verb, vintrans
帰る かえる jít domů, vrátit segodan, jlpt5, verb, vintrans
歩く あるく jít pěšky, kráčetgodan, jlpt5, leda1, verb, vintrans
逆らう さからう jít proti, oponovatgodan, verb, vintrans
歩む あゆむ jít, chodit, šlapatgodan, leda1, verb, vintrans
行く いく jít, jetirregular, jlpt5, verb, vintrans
行く ゆく jít, jetgodan, jlpt5, leda1, verb, vintrans
下りる おりる klesat, padatichidan, jlpt4, verb, vintrans
下がる さがる klesnout, spadnout, visetgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
入り組む いりくむ komplikovatgodan, leda1, verb, vintrans
終わる おわる končit, skončitgodan, leda1, verb, vintrans
踞る うずくまる krčit se, choulit se, dřepětgodan, verb, vintrans
叫ぶ さけぶ křičet, řvátgodan, jlpt3, verb, vintrans
寝る ねる lehnout si, spátichidan, jlpt5, verb, vintrans
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4