Slovíčka


埋まる umaru být pohřben, pohřbít segodan, jlpt3, verb, vintrans
埋
pohřbít, vyplnit, vložit
Čtení: mai, u.meru, u.maru, u.morer...
Hlavní radikál: 土 (32) Tahy: 10 obrázek | animace | tabulka
Sloveso je godan (pětikmenové), intranzitivní
 kladzápor
přítomnost oznamovacínormálníumaruumaranai
zdvořilýumarimasuumarimasen
přítomnost průběhnormálníumatte iruumatte inai
zdvořilýumatte imasuumatte imasen
minulost oznamovacínormálníumattaumaranakatta
zdvořilýumarimashitaumarimasen deshita
pravděpodobnostnínormálníumarou
umaru darou
umaranai darou
zdvořilýumarimashou
umaru deshou
umaranai deshou
minulost pravděpodobnostnínormálníumattarou
umatta darou
umaranakatta darou
zdvořilýumatta deshouumaranakatta deshou
rozkaznormálníumareumaru na
zdvořilýumatte kudasaiumaranaide kudasai
podmiňovacínormálníumarebaumaranakereba
podmiňovacínormálníumattaraumaranakattara
zdvořilýumarimashitaraumarimasen deshitara
potenciálnormálníumareruumarenai
zdvořilýumaremasuumaremasen
kauzativnormálníumaraseru
minulost kauzativnormálníumaraseta
pasivumnormálníumarareru
minulost pasivumnormálníumarareta
pasivum kauzativnormálníumaraserareru
umarasareru
minulost pasivum kauzativnormálníumaraserareta
přacínormálníumaritai
minulost přacínormálníumaritakatta
přechodníkumatte