Slovíčka


載る noru být zaznamenán, objevit segodan, jlpt3, verb, vintrans
載
jet, nastoupit, umístit, rozšířit, 10^44
Čtení: sai, no.seru, no.ru, toshi, ...
Hlavní radikál: 車 (159) Tahy: 13 obrázek | animace | tabulka

» Další příklady
載せる noseru naložiť, položiťichidan, verb, vtrans
連載 rensai příběh na pokračování, seriálsuru
掲載 keisai publikacemix
載せる noseru vydat, publikovatichidan, jlpt3, verb, vtrans
記載 kisai záznamsuru
この荷物をトラックに載せてください kononimotsuwotorakkuninosetekudasai Naložte tento náklad na kamión.
彼は机の上に辞書を載せた karehatsukuenouenijishowonoseta Položil na stůl slovník.mix
彼は新聞に広告を載せた karehashinbunnikookokuwonoseta Dal do novín inzerát.
私の名前はそのリストに載っていません。 watashi no namae ha sono risuto ni notte imasen. Moje jméno se v tom seznamu neobjevilo.mix
この記事は新聞に載せています。 kono kiji ha shinbun ni noseteimasu. Tento článek je (otištěn) v novinách.mix
本に自分の小説を載せる。 hon ni jibun no shousetsu wo noseru. Vydám vlastní román v knize.mix
Sloveso je godan (pětikmenové),
 kladzápor
přítomnost oznamovacínormálnínorunoranai
zdvořilýnorimasunorimasen
přítomnost průběhnormálnínotte irunotte inai
zdvořilýnotte imasunotte imasen
minulost oznamovacínormálnínottanoranakatta
zdvořilýnorimashitanorimasen deshita
pravděpodobnostnínormálnínorou
noru darou
noranai darou
zdvořilýnorimashou
noru deshou
noranai deshou
minulost pravděpodobnostnínormálnínottarou
notta darou
noranakatta darou
zdvořilýnotta deshounoranakatta deshou
rozkaznormálnínorenoru na
zdvořilýnotte kudasainoranaide kudasai
podmiňovacínormálnínorebanoranakereba
podmiňovacínormálnínottaranoranakattara
zdvořilýnorimashitaranorimasen deshitara
potenciálnormálnínorerunorenai
zdvořilýnoremasunoremasen
kauzativnormálnínoraseru
minulost kauzativnormálnínoraseta
pasivumnormálnínorareru
minulost pasivumnormálnínorareta
pasivum kauzativnormálnínoraserareru
norasareru
minulost pasivum kauzativnormálnínoraserareta
přacínormálnínoritai
minulost přacínormálnínoritakatta
přechodníknotte