intranzitivní sloveso (vintrans)

Počet slovíček: 351
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
kandži shiagaru být dokončen
kandži oyobu dosáhnout, rozšířit
kandži okoru dostat vztek, zlobit se
kandži koriru učit se ze zkušenosti
kandži kakawaru týkat se, ovlyvňovat, vztahovat se
kandži kimaru být rozhodnuto
kandži tatsu odjet, odcestovat (letadlem, vlakem, ...)
kandži kotaeru odpovědět
kandži mau tančit
kandži damaru být zticha, mlčet
kandži sasaru ulpět, být zaražen
kandži ikasu nejlépe využít
kandži you opít se
kandži hajimaru začít, začínat, být zahájen
kandži chikazuku; chikaduku přiblížit se
kandži nobiru být prodloužen, stát se delším, zlepšit se
kandži sagaru klesnout, spadnout, viset
kandži itsuwaru napodobovat, falšovat
kandži otoru zaostávat
kandži awateru panikařit, zmatkařit, spěchat
kandži majiwaru stýkat se, křížit se
kandži kurikaesu opakovat, udělat něco znovu
kandži mieru vidět
kandži shaberu mluvit, povídat si, pokecat
kandži teru svítit (slunce)