Slovíčka


戸惑う tomadou být zmatengodan, verb, vintrans
戸
dveře, numerativ pro domy
Čtení: ko, to, e, he, tobiranoto
Hlavní radikál: 戸 (63) Tahy: 4 obrázek | animace | tabulka
惑
obalamutit, blud, zmatek
Čtení: waku, mado.u
Hlavní radikál: 心 (61) Tahy: 12 obrázek | animace | tabulka
Sloveso je godan (pětikmenové), intranzitivní
 kladzápor
přítomnost oznamovacínormálnítomadoutomadowanai
zdvořilýtomadoimasutomadoimasen
přítomnost průběhnormálnítomadotte irutomadotte inai
zdvořilýtomadotte imasutomadotte imasen
minulost oznamovacínormálnítomadottatomadowanakatta
zdvořilýtomadoimashitatomadoimasen deshita
pravděpodobnostnínormálnítomadoou
tomadou darou
tomadowanai darou
zdvořilýtomadoimashou
tomadou deshou
tomadowanai deshou
minulost pravděpodobnostnínormálnítomadottarou
tomadotta darou
tomadowanakatta darou
zdvořilýtomadotta deshoutomadowanakatta deshou
rozkaznormálnítomadoetomadou na
zdvořilýtomadotte kudasaitomadowanaide kudasai
podmiňovacínormálnítomadoebatomadowanakereba
podmiňovacínormálnítomadottaratomadowanakattara
zdvořilýtomadoimashitaratomadoimasen deshitara
potenciálnormálnítomadoerutomadoenai
zdvořilýtomadoemasutomadoemasen
kauzativnormálnítomadowaseru
minulost kauzativnormálnítomadowaseta
pasivumnormálnítomadowareru
minulost pasivumnormálnítomadowareta
pasivum kauzativnormálnítomadowaserareru
tomadowasareru
minulost pasivum kauzativnormálnítomadowaserareta
přacínormálnítomadoitai
minulost přacínormálnítomadoitakatta
přechodníktomadotte