intranzitivní sloveso (vintrans)

Počet slovíček: 352
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
続く tsuduku překlad
陥る ochiiru překlad
赴く omomuku překlad
嫁ぐ totsugu překlad