intranzitivní sloveso (vintrans)

Počet slovíček: 352
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
光り輝く hikarikagayaku překlad
赴く omomuku překlad
誤る ayamaru překlad