intrazitívne sloveso (vintrans)

Počet slovíčok: 347
Test zo slovíčok: čítanie | písanie | význam
kandži kana preklad náhodnýchObnoviť
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4
煮える nieru povařit se, být vařen na mírném ohniichidan, jlpt3, verb, vintrans
満つ mitsu vzrůst, stoupatgodan, verb, vintrans
要る iru potřebovatgodan, jlpt5, verb, vintrans
向かう mukau směřovat, jít naproti, jít směrem kgodan, jlpt4, leda1, verb, vintrans
入り組む irikumu komplikovatgodan, leda1, verb, vintrans
太る futoru ztloustnoutgodan, jlpt4, verb, vintrans
競う kisou soupeřit, soutěžitgodan, verb, vintrans
替わる kawaru vyměnit se, změnit segodan, jlpt3, verb, vintrans, vtrans
合う au hodit se, pasovat, slučovat se, shodovat se, odpovídat (něčemu), být v souladugodan, jlpt3, jlpt4, leda1, verb, vintrans
零す kobosu rozlít (něco)jlpt3, verb, vintrans
交わる majiwaru stýkat se, křížit segodan, verb, vintrans
片付く kataduku být dán do pořádku, být uklizen, být urovnán, být dokončengodan, jlpt3, verb, vintrans
混む komu být přeplněn, být ucpángodan, verb, vintrans
潜る moguru potápět segodan, verb, vintrans
売れる ureru prodávat seichidan, verb, vintrans
起きる okiru vstát, stoupatichidan, jlpt3, jlpt5, verb, vintrans
止む yamu zastavit, přestat, být pogodan, jlpt4, verb, vintrans
細る hosoru zeštíhletgodan, leda1, verb, vintrans
負ける makeru prohrátichidan, jlpt4, verb, vintrans
盛り上がる moriagaru vřít, být ve varu, "rozjet se"godan, verb, vintrans
換わる kawaru vyměnit se, změnit segodan, jlpt3, verb, vintrans
空く aku být prázdný, vyprázdnit, uvolnit se (něco)godan, jlpt3, jlpt5, leda1, verb, vintrans
剥ける mukeru sloupnout se, stáhnout se, srolovat se, loupat sejlpt3, verb, vintrans
成る naru stát se, utvářet segodan, verb, vintrans
知り合う shiriau seznámit segodan, verb, vintrans
泳ぐ oyogu plavatgodan, jlpt5, sport, verb, vintrans
怯える obieru být vystrašenýemo, ichidan, verb, vintrans
次ぐ tsugu zaujímat místo, následovatgodan, leda1, verb, vintrans
及ぶ oyobu dosáhnout, rozšířitgodan, verb, vintrans
返る kaeru vrátit segodan, verb, vintrans
集まる atsumaru nasbírat, shromáždit segodan, jlpt4, verb, vintrans
生きる ikiru žít, existovatichidan, jlpt4, verb, vintrans
滑る suberu lyžovat, bruslit, klouzat se, vyklouznout, smeknout se, uklouznoutgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
費える tsuieru být opotřebovaný, promrhanýichidan, verb, vintrans
親しむ shitashimu spřátelit se, sblížitgodan, verb, vintrans
降りる oriru vystoupit, sestoupit (např. v horách)ichidan, jlpt3, jlpt5, verb, vintrans
飽きる akiru být znuděný, být otrávenýemo, ichidan, jlpt3, verb, vintrans
取れる toreru být odstraněný, utrženýichidan, verb, vintrans, vtrans
見つかる mitsukaru být nalezengodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
応じる oujiru reagovatichidan, verb, vintrans
助かる tasukaru zachránit se, přežít, být zachráněngodan, jlpt3, verb, vintrans
冷める sameru zchladit se, vychladnout, ochladnout (zájem), ztratit nadšeníichidan, jlpt3, verb, vintrans
急ぐ isogu spěchatgodan, jlpt4, verb, vintrans, vtrans
老ける fukeru stárnoutichidan, verb, vintrans
夢見る yumemiru snítichidan, verb, vintrans
終る owaru dokončit, uzavřít, skončitgodan, jlpt5, verb, vintrans
立ち入る tachiiru vstupovat, vměšovat segodan, leda1, verb, vintrans
破れる yabureru obnosit, být roztrženichidan, jlpt3, verb, vintrans
戻る modoru vrátit segodan, jlpt4, verb, vintrans
備わる sonawaru být vybavengodan, verb, vintrans
刺さる sasaru ulpět, být zaražengodan, jlpt3, verb, vintrans
暖まる atatamaru zahřát se, zteplat, ohřát segodan, jlpt3, verb, vintrans
いらっしゃる irassharu přijít, jít, býtirregular, jlpt4, verb, vintrans
老いる oiru stárnoutichidan, verb, vintrans
涸れる kareru vyschnout (pramen, rybník), dojítichidan, verb, vintrans
休まる yasumaru odpočinout sileda1, verb, vintrans
上がる agaru vystoupat, stoupnout, zvýšit segodan, verb, vintrans
焼ける yakeru opékat se, péct seichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
誇る hokoru chlubit segodan, verb, vintrans
隠れる kakureru schovat se, skrýt se, být skrytýichidan, jlpt3, verb, vintrans
温まる atatamaru zahřát se, zteplat, ohřát segodan, jlpt3, verb, vintrans
遅れる okureru být pozděichidan, jlpt4, verb, vintrans
迫る semaru přiblížit si (něco), tlačit (někoho do něčeho), naléhatgodan, verb, vintrans
曇る kumoru zamračit, ztmavnoutgodan, jlpt5, tenki, verb, vintrans
広まる hiromaru šířit se, rozšířit segodan, jlpt3, leda1, verb, vintrans
関わる kakawaru být ovlivněngodan, verb, vintrans
下がる sagaru klesnout, spadnout, visetgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
揺れる yureru pohupovat se, třást seichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
絡む karamu zamotat, vyvolat hádkugodan, verb, vintrans
埋まる umaru být pohřben, pohřbít segodan, jlpt3, verb, vintrans
退く shirizoku ustoupitgodan, verb, vintrans
強まる tsuyomaru zesílit se, získat sílu, nabrat na intenzitěgodan, jlpt3, verb, vintrans
落ちる ochiru padat, klesatichidan, jlpt4, verb, vintrans
微笑む hohoemu usmívat segodan, verb, vintrans
来る kuru přijít, přijetirregular, jlpt5, leda1, verb, vintrans
広がる hirogaru šířit se, rozprostírat segodan, jlpt3, leda1, verb, vintrans
近付く chikazuku; chikaduku přiblížit segodan, verb, vintrans
即する sokusuru souhlasit s někýmverb, vintrans
汚れる yogoreru zašpinit seichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
傷む itamu být zraněngodan, verb, vintrans
詰まる tsumaru nacpat se, zanést segodan, jlpt3, verb, vintrans
包まる kurumaru zabalit se, být zabalen (např. v dece)godan, verb, vintrans
間違う machigau udělat chybu, být špatněgodan, jlpt3, verb, vintrans, vtrans
開ける hadakeru obnažit, odhalit, odkrýtichidan, verb, vintrans, vtrans
遊ぶ asobu bavit se, hrát si, zajít na návštěvugodan, jlpt5, verb, vintrans
恥じる hajiru cítit se zahanbeněichidan, verb, vintrans
下りる oriru klesat, padatichidan, jlpt4, verb, vintrans
生かす ikasu nejlépe využítgodan, verb, vintrans, vtrans
答える kotaeru odpovědětichidan, jlpt5, leda1, verb, vintrans
代わる kawaru nahradit (někoho)godan, jlpt3, leda1, verb, vintrans
飛び出す tobidasu vyskočit, vylétnoutgodan, verb, vintrans
足りる tariru stačit, být dostichidan, jlpt3, verb, vintrans
寄る yoru navštívit, stavit se na návštěvugodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
醒める sameru probudit seichidan, verb, vintrans
喜ぶ yorokobu mít radostgodan, jlpt4, verb, vintrans
仕える tsukaeru sloužitichidan, verb, vintrans
建つ tatsu postavit se (budova), být postaven (budova), stavět segodan, jlpt3, verb, vintrans
縮む chidimu scvrknout jegodan, verb, vintrans
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4