intrazitívne sloveso (vintrans)

Počet slovíčok: 345
Test zo slovíčok: čítanie | písanie | význam
kandži kana preklad náhodnýchObnoviť
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4
下がる sagaru klesnout, spadnout, visetgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
倒れる taoreru zhroutit se, zřítit se, spadnout, zkolabovatichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
劣る otoru zaostávatgodan, verb, vintrans
薄まる usumaru řídnoutgodan, verb, vintrans
下る kudaru sestoupit, jít dolůgodan, jlpt3, verb, vintrans
騒ぐ sawagu dělat hluk, hlučitgodan, jlpt4, verb, vintrans
煮込む nikomu vařit (dlouho)godan, verb, vintrans
走る hashiru běžet, jet (o dopr. prostředcích)godan, jlpt5, leda1, verb, vintrans
冷める sameru zchladit se, vychladnout, ochladnout (zájem), ztratit nadšeníichidan, jlpt3, verb, vintrans
即する sokusuru souhlasit s někýmverb, vintrans
付く tsuku být připojený, vybavenýgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
逆らう sakarau jít proti, oponovatgodan, verb, vintrans
怠ける namakeru flákat se, ulívat seichidan, verb, vintrans
超える koeru přejít, překonatichidan, jlpt3, verb, vintrans
済む sumu skončit, vystačit si (s)godan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
凍る kooru zmrazitgodan, verb, vintrans
働く hataraku pracovatgodan, jlpt5, verb, vintrans
暖まる atatamaru zahřát se, zteplat, ohřát segodan, jlpt3, verb, vintrans
温まる atatamaru zahřát se, zteplat, ohřát segodan, jlpt3, verb, vintrans
足りる tariru stačit, být dostichidan, jlpt3, verb, vintrans
泊まる tomaru ubytovat se, bydletgodan, jlpt4, verb, vintrans
増す masu zvyšovatgodan, verb, vintrans, vtrans
会う au setkat segodan, jlpt5, verb, vintrans
受かる ukaru udělat (test)godan, verb, vintrans
越える koeru přejít, překonatichidan, jlpt3, verb, vintrans
関わる kakawaru být ovlivněngodan, verb, vintrans
続く tsuduku pokračovat, vytrvatgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
異なる kotonaru lišit segodan, verb, vintrans
晴れる hareru být slunečno, vyjasnit seichidan, jlpt5, tenki, verb, vintrans
強まる tsuyomaru zesílit se, získat sílu, nabrat na intenzitěgodan, jlpt3, verb, vintrans
含まれる fukumareru být obsažen, skládat se zichidan, verb, vintrans
満ちる michiru být plnýichidan, verb, vintrans
開く aku být otevřen, být zahájengodan, jlpt5, verb, vintrans
実る minoru plodit, nést ovocegodan, verb, vintrans
争う arasou soupeřit, přít se, hádat segodan, jlpt3, verb, vintrans
近付く chikazuku; chikaduku přiblížit segodan, verb, vintrans
通る tooru míjet, stavit se (někde)jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
属する zokusuru patřit, spadat podsuru, vintrans, vtrans
引く hiku tahat, táhnout, odečíst, hrát (na strunné nástroje)godan, jlpt3, jlpt5, verb, vintrans, vtrans
恥じる hajiru cítit se zahanbeněichidan, verb, vintrans
洗い場 araiba umývárna, místo pro umytígodan, verb, vintrans
残る nokoru zůstat, zbýtgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
弾ける hajikeru vyrazit ven, vyhrknout, vyrazit venichidan, verb, vintrans
有る aru být, mít (věc)irregular, jlpt5, verb, vintrans
絶える taeru vymíratichidan, verb, vintrans
通じる tsuujiru vést k, být rozumět, dokončit, dodělat, komunikovatichidan, jlpt3, verb, vintrans
飛び出す tobidasu vyskočit, vylétnoutgodan, verb, vintrans
直る naoru být opravenýgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
係る kakawaru týkat se, ovlyvňovat, vztahovat segodan, verb, vintrans
降る furu pršet, sněžitgodan, jlpt5, tenki, verb, vintrans
乗り越える norikoeru překonat, zdolatichidan, verb, vintrans
寝入る neiru usnoutgodan, verb, vintrans
光る hikaru zazářit, třpytit segodan, jlpt4, verb, vintrans
羽撃く habataku mávat (křídly)godan, verb, vintrans
歩く aruku jít pěšky, kráčetgodan, jlpt5, leda1, verb, vintrans
溺れる oboreru utopit seichidan, verb, vintrans
出来る dekiru být postaven, udělat, zvládnout, dokázatichidan, jlpt3, verb, vintrans
沈む shizumu potopit se, zapadnoutgodan, verb, vintrans
治る naoru uzdravit sebyouki, godan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
酔う you opít segodan, verb, vintrans
休む yasumu odpočívat, chybět ve škole, odejít do důchodu, mít volnogodan, jlpt5, leda1, verb, vintrans
繰り返す kurikaesu opakovat, udělat něco znovugodan, jlpt3, verb, vintrans, vtrans
欠ける kakeru být poškozený, chybět, ubývatichidan, verb, vintrans
行く yuku jít, jetgodan, jlpt5, leda1, verb, vintrans
栄える sakaeru prosperovatichidan, verb, vintrans
伝わる tsutawaru rozšířit se, být předán (znalosti), přenést segodan, jlpt3, verb, vintrans
転ぶ korobu spadnout, upadnoutgodan, verb, vintrans
無くなる nakunaru být ztracengodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
余る amaru zbýtgodan, verb, vintrans
浮く uku plavat ve vodě, vznést segodan, verb, vintrans
分かる wakaru chápatgodan, jlpt5, verb, vintrans
群がる muragaru rojit se, proudit, hrnout segodan, verb, vintrans
分かれる wakareru rozvětvit, rozdvojit, rozdělitichidan, jlpt3, vintrans
降り出す furidasu začít pršetgodan, jlpt4, verb, vintrans
居る iru být, mít (životné věci)ichidan, jlpt5, verb, vintrans
辿り着く tadoritsuku trápit se s něčím, prokousávat se nečím, konečně se někam dostatgodan, verb, vintrans
繋がる tsunagaru propojit se, vést kgodan, jlpt3, verb, vintrans
誤る ayamaru udělat chybugodan, verb, vintrans
亡くなる nakunaru zemřítgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
敗れる yabureru být poraženichidan, verb, vintrans
合う au hodit se, pasovat, slučovat se, shodovat se, odpovídat (něčemu), být v souladugodan, jlpt3, jlpt4, leda1, verb, vintrans
触れる fureru dotknout se, pocítit, zažít, přijít do styku, být dojat, uvědomit si, ichidan, verb, vintrans
弱まる yowamaru polevit, slábnoutgodan, jlpt3, verb, vintrans
向かう mukau směřovat, jít naproti, jít směrem kgodan, jlpt4, leda1, verb, vintrans
煌めく kirameku třpytit se, blyštit segodan, verb, vintrans
要る iru potřebovatgodan, jlpt5, verb, vintrans
発つ tatsu odjet, odcestovat (letadlem, vlakem, ...)godan, verb, vintrans
重なる kasanaru nakupit se, být jeden na druhém, vyjít na stejný den, kolidovatgodan, jlpt3, verb, vintrans
濡れる nureru zvlhnout, promočitichidan, jlpt3, verb, vintrans
慣れる nareru zvyknout si, být ochočenýichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
陥る ochiiru upadnoutgodan, verb, vintrans
空く aku být prázdný, vyprázdnit, uvolnit se (něco)godan, jlpt3, jlpt5, leda1, verb, vintrans
沸き上がる wakiagaru vřít, bouřit, zuřitgodan, verb, vintrans
止む yamu zastavit, přestat, být pogodan, jlpt4, verb, vintrans
踞る uzukumaru krčit se, choulit se, dřepětgodan, verb, vintrans
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4