intrazitívne sloveso (vintrans)

Počet slovíčok: 345
Test zo slovíčok: čítanie | písanie | význam
kandži kana preklad náhodnýchObnoviť
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4
替わる kawaru vyměnit se, změnit segodan, jlpt3, verb, vintrans, vtrans
開ける hadakeru obnažit, odhalit, odkrýtichidan, verb, vintrans, vtrans
煮える nieru povařit se, být vařen na mírném ohniichidan, jlpt3, verb, vintrans
混ざる mazaru smíchat se, vmísit segodan, jlpt3, verb, vintrans
生かす ikasu nejlépe využítgodan, verb, vintrans, vtrans
効く kiku být účinný, být efektivní, fungovat dobřegodan, jlpt3, verb, vintrans
備わる sonawaru být vybavengodan, verb, vintrans
疲れる tsukareru unavit seichidan, jlpt5, verb, vintrans
残る nokoru zůstat, zbýtgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
光る hikaru zazářit, třpytit segodan, jlpt4, verb, vintrans
換わる kawaru vyměnit se, změnit segodan, jlpt3, verb, vintrans
縮む chidimu scvrknout jegodan, verb, vintrans
潜る moguru potápět segodan, verb, vintrans
交ざる mazaru smíchat se, smísit segodan, jlpt3, verb, vintrans
見つかる mitsukaru být nalezengodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
振り返る furikaeru ohlédnout se, otočit hlavu, kouknout přes rameno, kouknout zpětgodan, verb, vintrans
経つ tatsu plynout (čas), uběhnout (čas)godan, jlpt3, verb, vintrans
誇る hokoru chlubit segodan, verb, vintrans
出かける dekakeru vyrazit, jít ven (např. na výlet)ichidan, jlpt5, verb, vintrans
返る kaeru vrátit segodan, verb, vintrans
急ぐ isogu spěchatgodan, jlpt4, verb, vintrans, vtrans
照る teru svítit (slunce)godan, verb, vintrans
成る naru stát se, utvářet segodan, verb, vintrans
曲がる magaru být ohnutý, zahnout, ohnout se, změnit směr, být nakřivogodan, jlpt3, verb, vintrans
戻る modoru vrátit segodan, jlpt4, verb, vintrans
伴う tomonau doprovázetgodan, verb, vintrans
すれ違う surechigau minout segodan, jlpt3, verb, vintrans
絡む karamu zamotat, vyvolat hádkugodan, verb, vintrans
出る deru objevit se, odejítichidan, jlpt5, verb, vintrans
降り出す furidasu začít pršetgodan, jlpt4, verb, vintrans
助かる tasukaru zachránit se, přežít, být zachráněngodan, jlpt3, verb, vintrans
いらっしゃる irassharu přijít, jít, býtirregular, jlpt4, verb, vintrans
優れる sugureru překonat, vyniknoutichidan, verb, vintrans
費える tsuieru být opotřebovaný, promrhanýichidan, verb, vintrans
減る heru snížit (velikost, počet), změnšitgodan, jlpt3, verb, vintrans
焼ける yakeru opékat se, péct seichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
嫁ぐ totsugu vdát se (za někoho)godan, verb, vintrans
掛かる kakaru trvat, pokrýt, nastartovat (motor), násobitgodan, jlpt3, verb, vintrans
傷む itamu být zraněngodan, verb, vintrans
飛ぶ tobu skákat, létatgodan, jlpt3, jlpt5, verb, vintrans
向かう mukau směřovat, jít naproti, jít směrem kgodan, jlpt4, leda1, verb, vintrans
刺さる sasaru ulpět, být zaražengodan, jlpt3, verb, vintrans
反る soru ohýbatgodan, leda1, verb, vintrans
遅れる okureru být pozděichidan, jlpt4, verb, vintrans
富む tomu být bohatý, zbohatnoutgodan, verb, vintrans
老ける fukeru stárnoutichidan, verb, vintrans
深まる fukamaru prohloubit (se), zvýšit (se), zesílit (se)godan, jlpt3, verb, vintrans
揺れる yureru pohupovat se, třást seichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
到る itaru dorazit, dostat segodan, verb, vintrans
零す kobosu rozlít (něco)jlpt3, verb, vintrans
醒める sameru probudit seichidan, verb, vintrans
止まる tomaru zastavit se, státgodan, jlpt5, leda1, verb, vintrans
並ぶ narabu seřadit se, stát v řaděgodan, jlpt5, verb, vintrans
止む yamu zastavit, přestat, být pogodan, jlpt4, verb, vintrans
隠れる kakureru schovat se, skrýt se, být skrytýichidan, jlpt3, verb, vintrans
住む sumu bydlet, žít, sídlit, obývatgodan, jlpt5, leda1, verb, vintrans
落ちる ochiru padat, klesatichidan, jlpt4, verb, vintrans
澄む sumu vyčistit se (obloha), zprůhlednětgodan, verb, vintrans
老いる oiru stárnoutichidan, verb, vintrans
流行る hayaru být populární, přijít do módy, být běžnýgodan, jlpt3, verb, vintrans
汚れる yogoreru zašpinit seichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
和らぐ yawaragu zmírnitgodan, verb, vintrans
片付く kataduku být dán do pořádku, být uklizen, být urovnán, být dokončengodan, jlpt3, verb, vintrans
仕える tsukaeru sloužitichidan, verb, vintrans
寝る neru lehnout si, spátichidan, jlpt5, verb, vintrans
怯える obieru být vystrašenýemo, ichidan, verb, vintrans
埋まる umaru být pohřben, pohřbít segodan, jlpt3, verb, vintrans
住まう sumau žít, bydlet, obývatgodan, leda1, verb, vintrans
下りる oriru klesat, padatichidan, jlpt4, verb, vintrans
宿る yadoru přebývat, bydletgodan, verb, vintrans
離れる hanareru být odloučen, být oddělen, odejítichidan, jlpt3, verb, vintrans
寄る yoru navštívit, stavit se na návštěvugodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
響く hibiku ozývat se (ozvěna)godan, verb, vintrans
剥ける mukeru sloupnout se, stáhnout se, srolovat se, loupat sejlpt3, verb, vintrans
挑む idomu vyzvat, usilovat ogodan, verb, vintrans
遡る sakanoboru vrátit se, jít proti proudugodan, verb, vintrans
登る noboru šplhat, léztgodan, jlpt5, verb, vintrans
飽きる akiru být znuděný, být otrávenýemo, ichidan, jlpt3, verb, vintrans
詰まる tsumaru nacpat se, zanést segodan, jlpt3, verb, vintrans
仕上がる shiagaru být dokončengodan, leda1, verb, vintrans
折れる oreru zlomit, být přeloženichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
利く kiku být účinný, efektivnígodan, verb, vintrans
生える haeru vznikat, vyrůstichidan, jlpt3, verb, vintrans
喜ぶ yorokobu mít radostgodan, jlpt4, verb, vintrans
舞う mau tančitgodan, verb, vintrans
滑る suberu lyžovat, bruslit, klouzat se, vyklouznout, smeknout se, uklouznoutgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
冷める sameru zchladit se, vychladnout, ochladnout (zájem), ztratit nadšeníichidan, jlpt3, verb, vintrans
呟く tsubuyaku mumlat, šeptatgodan, verb, vintrans
走る hashiru běžet, jet (o dopr. prostředcích)godan, jlpt5, leda1, verb, vintrans
立ち入る tachiiru vstupovat, vměšovat segodan, leda1, verb, vintrans
間違う machigau udělat chybu, být špatněgodan, jlpt3, verb, vintrans, vtrans
終わる owaru končit, skončitgodan, leda1, verb, vintrans
勝つ katsu vyhrát, zvítězitgodan, jlpt4, sport, verb, vintrans
耐える taeru snést, odolávatichidan, verb, vintrans, vtrans
載る noru být zaznamenán, objevit segodan, jlpt3, verb, vintrans
別れる wakareru rozdělit, oddělitjlpt4, verb, vintrans
上る noboru vystoupat, vystoupit, vylézt, postoupitgodan, jlpt3, verb, vintrans
沸く waku přijít do varu, vřítgodan, jlpt3, jlpt4, ryouri, verb, vintrans
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4