intrazitívne sloveso (vintrans)

Počet slovíčok: 352
Test zo slovíčok: čítanie | písanie | význam
kandži kana preklad náhodnýchObnoviť
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4
喋る shaberu mluvit, povídat si, pokecatgodan, verb, vintrans
薄まる usumaru řídnoutgodan, verb, vintrans
答える kotaeru odpovědětichidan, jlpt5, leda1, verb, vintrans
変わる kawaru změnit (se), být změněngodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans, vtrans
入り組む irikumu komplikovatgodan, leda1, verb, vintrans
現れる arawareru objevit se, ukázat se, zjevit seichidan, jlpt3, verb, vintrans
挑む idomu vyzvat, usilovat ogodan, verb, vintrans
倒れる taoreru zhroutit se, zřítit se, spadnout, zkolabovatichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
笑う warau smát segodan, jlpt4, verb, vintrans
剥ける mukeru sloupnout se, stáhnout se, srolovat se, loupat sejlpt3, verb, vintrans
交わる majiwaru stýkat se, křížit segodan, verb, vintrans
混む komu být přeplněn, být ucpángodan, verb, vintrans
近づく chikaduku blížit se, přibližovat segodan, jlpt3, verb, vintrans
怠ける namakeru flákat se, ulívat seichidan, verb, vintrans
困る komaru být ustaraný, obávat segodan, jlpt5, verb, vintrans
聞こえる kikoeru slyšet, být slyšet, být schopen slyšetichidan, jlpt4, leda1, verb, vintrans
細る hosoru zeštíhletgodan, leda1, verb, vintrans
表われる arawareru vyjádřit emoce, objevit se (ve tváři)ichidan, jlpt3, verb, vintrans
遡る sakanoboru vrátit se, jít proti proudugodan, verb, vintrans
付く tsuku být připojený, vybavenýgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
割れる wareru rozbít se, prasknoutichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
滑る suberu lyžovat, bruslit, klouzat se, vyklouznout, smeknout se, uklouznoutgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
怖がる kowagaru bát se, mít strachgodan, verb, vintrans
受かる ukaru udělat (test)godan, verb, vintrans
決まる kimaru být rozhodnutogodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
次ぐ tsugu zaujímat místo, následovatgodan, leda1, verb, vintrans
散る chiru opadatgodan, jlpt3, verb, vintrans
呟く tsubuyaku mumlat, šeptatgodan, verb, vintrans
泊まる tomaru ubytovat se, bydletgodan, jlpt4, verb, vintrans
冷める sameru zchladit se, vychladnout, ochladnout (zájem), ztratit nadšeníichidan, jlpt3, verb, vintrans
暖まる atatamaru zahřát se, zteplat, ohřát segodan, jlpt3, verb, vintrans
似合う niau pasovat, souhlasit, být podobnýgodan, jlpt3, verb, vintrans
実る minoru plodit, nést ovocegodan, verb, vintrans
死ぬ shinu zemřítgodan, jlpt5, leda1, verb, vintrans
暮れる kureru zamračit se, zatáhnout seichidan, jlpt4, verb, vintrans
取れる toreru být odstraněný, utrženýichidan, verb, vintrans, vtrans
炊ける takeru vařit se (rýže), být uvařenichidan, jlpt3, verb, vintrans
潜む hisomu číhatgodan, verb, vintrans
温まる atatamaru zahřát se, zteplat, ohřát segodan, jlpt3, verb, vintrans
替わる kawaru vyměnit se, změnit segodan, jlpt3, verb, vintrans, vtrans
絶える taeru vymíratichidan, verb, vintrans
閉まる shimaru uzavřít, uzavřít segodan, jlpt5, verb, vintrans
込む komu být přeplněný, přelidněnýgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
関わる kakawaru být ovlivněngodan, verb, vintrans
破れる yabureru obnosit, být roztrženichidan, jlpt3, verb, vintrans
煮える nieru povařit se, být vařen na mírném ohniichidan, jlpt3, verb, vintrans
終息 shuusoku ustat, skončitsuru, vintrans
残る nokoru zůstat, zbýtgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
強まる tsuyomaru zesílit se, získat sílu, nabrat na intenzitěgodan, jlpt3, verb, vintrans
換わる kawaru vyměnit se, změnit segodan, jlpt3, verb, vintrans
溺れる oboreru utopit seichidan, verb, vintrans
座る suwaru sedětgodan, jlpt5, verb, vintrans
近付く chikazuku; chikaduku přiblížit segodan, verb, vintrans
上がる agaru vystoupat, stoupnout, zvýšit segodan, verb, vintrans
潜る moguru potápět segodan, verb, vintrans
支える sasaeru podpořit, zadržetichidan, verb, vintrans, vtrans
光る hikaru zazářit, třpytit segodan, jlpt4, verb, vintrans
恥じる hajiru cítit se zahanbeněichidan, verb, vintrans
返る kaeru vrátit segodan, verb, vintrans
栄える sakaeru prosperovatichidan, verb, vintrans
立つ tatsu stát, vstátgodan, jlpt3, jlpt5, verb, vintrans
騒ぐ sawagu dělat hluk, hlučitgodan, jlpt4, verb, vintrans
飛び出す tobidasu vyskočit, vylétnoutgodan, verb, vintrans
下がる sagaru klesnout, spadnout, visetgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
成る naru stát se, utvářet segodan, verb, vintrans
稼ぐ kasegu vydělávatgodan, verb, vintrans
降り出す furidasu začít pršetgodan, jlpt4, verb, vintrans
乗り越える norikoeru překonat, zdolatichidan, verb, vintrans
助かる tasukaru zachránit se, přežít, být zachráněngodan, jlpt3, verb, vintrans
辿り着く tadoritsuku trápit se s něčím, prokousávat se nečím, konečně se někam dostatgodan, verb, vintrans
違う chigau lišit se, být jinakgodan, jlpt5, verb, vintrans
済む sumu skončit, vystačit si (s)godan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
沈む shizumu potopit se, zapadnoutgodan, verb, vintrans
即する sokusuru souhlasit s někýmverb, vintrans
費える tsuieru být opotřebovaný, promrhanýichidan, verb, vintrans
廃れる sutareru vymřít, vyjít z módyichidan, verb, vintrans
懲りる koriru učit se ze zkušenostiichidan, verb, vintrans
向かう mukau směřovat, jít naproti, jít směrem kgodan, jlpt4, leda1, verb, vintrans
繰り返す kurikaesu opakovat, udělat něco znovugodan, jlpt3, verb, vintrans, vtrans
刺さる sasaru ulpět, být zaražengodan, jlpt3, verb, vintrans
背く somuku odporovatgodan, verb, vintrans
発つ tatsu odjet, odcestovat (letadlem, vlakem, ...)godan, verb, vintrans
疲れる tsukareru unavit seichidan, jlpt5, verb, vintrans
続く tsuduku pokračovat, vytrvatgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
転ぶ korobu spadnout, upadnoutgodan, verb, vintrans
足りる tariru stačit, být dostichidan, jlpt3, verb, vintrans
老ける fukeru stárnoutichidan, verb, vintrans
老いる oiru stárnoutichidan, verb, vintrans
映える haeru zářit, vypadat pěkněichidan, verb, vintrans
止む yamu zastavit, přestat, být pogodan, jlpt4, verb, vintrans
群がる muragaru rojit se, proudit, hrnout segodan, verb, vintrans
隠れる kakureru schovat se, skrýt se, být skrytýichidan, jlpt3, verb, vintrans
戸惑う tomadou být zmatengodan, verb, vintrans
出かける dekakeru vyrazit, jít ven (např. na výlet)ichidan, jlpt5, verb, vintrans
通る tooru míjet, stavit se (někde)jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
誤る ayamaru udělat chybugodan, verb, vintrans
含まれる fukumareru být obsažen, skládat se zichidan, verb, vintrans
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4