intrazitívne sloveso (vintrans)

Počet slovíčok: 345
Test zo slovíčok: čítanie | písanie | význam
kandži kana preklad náhodnýchObnoviť
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4
勝つ katsu vyhrát, zvítězitgodan, jlpt4, sport, verb, vintrans
立つ tatsu stát, vstátgodan, jlpt3, jlpt5, verb, vintrans
薄れる usureru slábnout, blednout, mizet, vytrácet seadj, ichidan, verb, vintrans
競う kisou soupeřit, soutěžitgodan, verb, vintrans
成る naru stát se, utvářet segodan, verb, vintrans
下がる sagaru klesnout, spadnout, visetgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
別れる wakareru rozdělit, oddělitjlpt4, verb, vintrans
零す kobosu rozlít (něco)jlpt3, verb, vintrans
怒る okoru dostat vztek, zlobit segodan, jlpt4, verb, vintrans
返る kaeru vrátit segodan, verb, vintrans
乾く kawaku vyschnout, vysušit segodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
違う chigau lišit se, být jinakgodan, jlpt5, verb, vintrans
薄らぐ usuragu slábnoutgodan, verb, vintrans
盛り上がる moriagaru vřít, být ve varu, "rozjet se"godan, verb, vintrans
費える tsuieru být opotřebovaný, promrhanýichidan, verb, vintrans
即する sokusuru souhlasit s někýmverb, vintrans
沸く waku přijít do varu, vřítgodan, jlpt3, jlpt4, ryouri, verb, vintrans
片付く kataduku být dán do pořádku, být uklizen, být urovnán, být dokončengodan, jlpt3, verb, vintrans
踊る odoru tančit, tancovatgodan, jlpt4, verb, vintrans
助かる tasukaru zachránit se, přežít, být zachráněngodan, jlpt3, verb, vintrans
変わる kawaru změnit (se), být změněngodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans, vtrans
疲れる tsukareru unavit seichidan, jlpt5, verb, vintrans
薄まる usumaru řídnoutgodan, verb, vintrans
及ぶ oyobu dosáhnout, rozšířitgodan, verb, vintrans
老ける fukeru stárnoutichidan, verb, vintrans
足りる tariru stačit, být dostichidan, jlpt3, verb, vintrans
笑う warau smát segodan, jlpt4, verb, vintrans
剥ける mukeru sloupnout se, stáhnout se, srolovat se, loupat sejlpt3, verb, vintrans
驚く odoroku být překvapengodan, jlpt4, verb, vintrans
刺さる sasaru ulpět, být zaražengodan, jlpt3, verb, vintrans
聞こえる kikoeru slyšet, být slyšet, být schopen slyšetichidan, jlpt4, leda1, verb, vintrans
出かける dekakeru vyrazit, jít ven (např. na výlet)ichidan, jlpt5, verb, vintrans
怠ける namakeru flákat se, ulívat seichidan, verb, vintrans
応じる oujiru reagovatichidan, verb, vintrans
老いる oiru stárnoutichidan, verb, vintrans
含まれる fukumareru být obsažen, skládat se zichidan, verb, vintrans
割れる wareru rozbít se, prasknoutichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
滑る suberu lyžovat, bruslit, klouzat se, vyklouznout, smeknout se, uklouznoutgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
通う kayou dojíždětgodan, jlpt3, jlpt4, ryokou, verb, vintrans
隠れる kakureru schovat se, skrýt se, být skrytýichidan, jlpt3, verb, vintrans
決まる kimaru být rozhodnutogodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
出る deru objevit se, odejítichidan, jlpt5, verb, vintrans
受かる ukaru udělat (test)godan, verb, vintrans
備わる sonawaru být vybavengodan, verb, vintrans
洗い場 araiba umývárna, místo pro umytígodan, verb, vintrans
冷める sameru zchladit se, vychladnout, ochladnout (zájem), ztratit nadšeníichidan, jlpt3, verb, vintrans
過ぎる sugiru překročit, přejít přes limit, příliš mnoho, jet kolem, míjetgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
煌めく kirameku třpytit se, blyštit segodan, verb, vintrans
埋まる umaru být pohřben, pohřbít segodan, jlpt3, verb, vintrans
詰まる tsumaru nacpat se, zanést segodan, jlpt3, verb, vintrans
暮れる kureru zamračit se, zatáhnout seichidan, jlpt4, verb, vintrans
飛ぶ tobu skákat, létatgodan, jlpt3, jlpt5, verb, vintrans
実る minoru plodit, nést ovocegodan, verb, vintrans
誇る hokoru chlubit segodan, verb, vintrans
寝入る neiru usnoutgodan, verb, vintrans
暖まる atatamaru zahřát se, zteplat, ohřát segodan, jlpt3, verb, vintrans
進む susumu postupovat, dělat krokygodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
踞る uzukumaru krčit se, choulit se, dřepětgodan, verb, vintrans
間違う machigau udělat chybu, být špatněgodan, jlpt3, verb, vintrans, vtrans
込む komu být přeplněný, přelidněnýgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
関わる kakawaru být ovlivněngodan, verb, vintrans
止まる tomaru zastavit se, státgodan, jlpt5, leda1, verb, vintrans
絶える taeru vymíratichidan, verb, vintrans
絡む karamu zamotat, vyvolat hádkugodan, verb, vintrans
欠ける kakeru být poškozený, chybět, ubývatichidan, verb, vintrans
温まる atatamaru zahřát se, zteplat, ohřát segodan, jlpt3, verb, vintrans
倒れる taoreru zhroutit se, zřítit se, spadnout, zkolabovatichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
治まる osamaru být v míru, zmírnit, zakročit proti něčemugodan, verb, vintrans
漏れる moreru unikat, vytékat, projít skrzichidan, verb, vintrans
建つ tatsu postavit se (budova), být postaven (budova), stavět segodan, jlpt3, verb, vintrans
壊れる kowareru být rozbitýichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
近付く chikazuku; chikaduku přiblížit segodan, verb, vintrans
並ぶ narabu seřadit se, stát v řaděgodan, jlpt5, verb, vintrans
溺れる oboreru utopit seichidan, verb, vintrans
傷む itamu být zraněngodan, verb, vintrans
分かれる wakareru rozvětvit, rozdvojit, rozdělitichidan, jlpt3, vintrans
強まる tsuyomaru zesílit se, získat sílu, nabrat na intenzitěgodan, jlpt3, verb, vintrans
付く tsuku být připojený, vybavenýgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
泊まる tomaru ubytovat se, bydletgodan, jlpt4, verb, vintrans
填まる hamaru hodit se, pasovat, jít do něčeho godan, verb, vintrans
育つ sodatsu růst, školit, vyučit, vyškolitgodan, jlpt3, verb, vintrans
騒ぐ sawagu dělat hluk, hlučitgodan, jlpt4, verb, vintrans
飛び出す tobidasu vyskočit, vylétnoutgodan, verb, vintrans
寝る neru lehnout si, spátichidan, jlpt5, verb, vintrans
栄える sakaeru prosperovatichidan, verb, vintrans
醒める sameru probudit seichidan, verb, vintrans
弱まる yowamaru polevit, slábnoutgodan, jlpt3, verb, vintrans
恥じる hajiru cítit se zahanbeněichidan, verb, vintrans
乗り越える norikoeru překonat, zdolatichidan, verb, vintrans
むかつく mukatsuku cítit se zle, cítit se naštvaný, cítit se uraženýgodan, verb, vintrans
流れる nagareru proudit, unášet, být smytýichidan, jlpt3, verb, vintrans
済む sumu skončit, vystačit si (s)godan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
沈む shizumu potopit se, zapadnoutgodan, verb, vintrans
登る noboru šplhat, léztgodan, jlpt5, verb, vintrans
辿り着く tadoritsuku trápit se s něčím, prokousávat se nečím, konečně se někam dostatgodan, verb, vintrans
仕える tsukaeru sloužitichidan, verb, vintrans
繰り返す kurikaesu opakovat, udělat něco znovugodan, jlpt3, verb, vintrans, vtrans
残る nokoru zůstat, zbýtgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4