intrazitívne sloveso (vintrans)

Počet slovíčok: 349
Test zo slovíčok: čítanie | písanie | význam
kandži kana preklad náhodnýchObnoviť
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4
嘆く nageku pozvdechnout, truchlitgodan, verb, vintrans
怖がる kowagaru bát se, mít strachgodan, verb, vintrans
離れる hanareru být odloučen, být oddělen, odejítichidan, jlpt3, verb, vintrans
余る amaru zbýtgodan, verb, vintrans
決まる kimaru být rozhodnutogodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
代わる kawaru nahradit (někoho)godan, jlpt3, leda1, verb, vintrans
生かす ikasu nejlépe využítgodan, verb, vintrans, vtrans
零す kobosu rozlít (něco)jlpt3, verb, vintrans
住まう sumau žít, bydlet, obývatgodan, leda1, verb, vintrans
散る chiru opadatgodan, jlpt3, verb, vintrans
答える kotaeru odpovědětichidan, jlpt5, leda1, verb, vintrans
遊ぶ asobu bavit se, hrát si, zajít na návštěvugodan, jlpt5, verb, vintrans
開ける hadakeru obnažit, odhalit, odkrýtichidan, verb, vintrans, vtrans
縮む chidimu scvrknout jegodan, verb, vintrans
似合う niau pasovat, souhlasit, být podobnýgodan, jlpt3, verb, vintrans
生える haeru vznikat, vyrůstichidan, jlpt3, verb, vintrans
浮く uku plavat ve vodě, vznést segodan, verb, vintrans
暮れる kureru zamračit se, zatáhnout seichidan, jlpt4, verb, vintrans
外れる hazureru odchýlit se, rozepnout se, vysmeknout seichidan, jlpt3, leda1, verb, vintrans
振り返る furikaeru ohlédnout se, otočit hlavu, kouknout přes rameno, kouknout zpětgodan, verb, vintrans
片付く kataduku být dán do pořádku, být uklizen, být urovnán, být dokončengodan, jlpt3, verb, vintrans
仕上がる shiagaru být dokončengodan, leda1, verb, vintrans
炊ける takeru vařit se (rýže), být uvařenichidan, jlpt3, verb, vintrans
困る komaru být ustaraný, obávat segodan, jlpt5, verb, vintrans
生まれる umareru narodit seichidan, jlpt3, jlpt5, verb, vintrans
照る teru svítit (slunce)godan, verb, vintrans
替わる kawaru vyměnit se, změnit segodan, jlpt3, verb, vintrans, vtrans
載る noru být zaznamenán, objevit segodan, jlpt3, verb, vintrans
敗れる yabureru být poraženichidan, verb, vintrans
込む komu být přeplněný, přelidněnýgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
高まる takamaru zvyšovat se, růstgodan, jlpt3, leda1, verb, vintrans
伴う tomonau doprovázetgodan, verb, vintrans
剥ける mukeru sloupnout se, stáhnout se, srolovat se, loupat sejlpt3, verb, vintrans
終わる owaru končit, skončitgodan, leda1, verb, vintrans
煮える nieru povařit se, být vařen na mírném ohniichidan, jlpt3, verb, vintrans
帰る kaeru jít domů, vrátit segodan, jlpt5, verb, vintrans
優れる sugureru překonat, vyniknoutichidan, verb, vintrans
換わる kawaru vyměnit se, změnit segodan, jlpt3, verb, vintrans
上る noboru vystoupat, vystoupit, vylézt, postoupitgodan, jlpt3, verb, vintrans
陥る ochiiru upadnoutgodan, verb, vintrans
明く aku být otevřený, zeti prázdnotougodan, leda1, verb, vintrans
嫁ぐ totsugu vdát se (za někoho)godan, verb, vintrans
滑る suberu lyžovat, bruslit, klouzat se, vyklouznout, smeknout se, uklouznoutgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
身ごもる migomoru otěhotnětgodan, leda1, verb, vintrans
潜る moguru potápět segodan, verb, vintrans
死ぬ shinu zemřítgodan, jlpt5, leda1, verb, vintrans
差す sasu natáhnout ruce, otevřít deštník, aplikovat (oční kapky)godan, jlpt3, jlpt5, verb, vintrans
富む tomu být bohatý, zbohatnoutgodan, verb, vintrans
返る kaeru vrátit segodan, verb, vintrans
延びる nobiru být odložen, odsunut, opožděnichidan, jlpt3, verb, vintrans
競う kisou soupeřit, soutěžitgodan, verb, vintrans
騒ぐ sawagu dělat hluk, hlučitgodan, jlpt4, verb, vintrans
歩む ayumu jít, chodit, šlapatgodan, leda1, verb, vintrans
到る itaru dorazit, dostat segodan, verb, vintrans
冷める sameru zchladit se, vychladnout, ochladnout (zájem), ztratit nadšeníichidan, jlpt3, verb, vintrans
切れる kireru být rozřezán, být nakrájen, rozřezat se, vypršet, dojít ichidan, jlpt3, leda1, verb, vintrans
成る naru stát se, utvářet segodan, verb, vintrans
閉まる shimaru uzavřít, uzavřít segodan, jlpt5, verb, vintrans
乗る noru nastoupit, jet (něčím)godan, jlpt3, jlpt5, verb, vintrans
澄む sumu vyčistit se (obloha), zprůhlednětgodan, verb, vintrans
助かる tasukaru zachránit se, přežít, být zachráněngodan, jlpt3, verb, vintrans
伸びる nobiru být prodloužen, stát se delším, zlepšit seichidan, jlpt3, verb, vintrans
盛り上がる moriagaru vřít, být ve varu, "rozjet se"godan, verb, vintrans
済む sumu skončit, vystačit si (s)godan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
走り回る hashirimawaru obíhatgodan, leda1, verb, vintrans
和らぐ yawaragu zmírnitgodan, verb, vintrans
暖まる atatamaru zahřát se, zteplat, ohřát segodan, jlpt3, verb, vintrans
回る mawaru otáčet se, obtáčet, objíždětgodan, verb, vintrans
費える tsuieru být opotřebovaný, promrhanýichidan, verb, vintrans
座る suwaru sedětgodan, jlpt5, verb, vintrans
始まる hajimaru začít, začínat, být zahájengodan, jlpt5, leda1, verb, vintrans
宿る yadoru přebývat, bydletgodan, verb, vintrans
関わる kakawaru být ovlivněngodan, verb, vintrans
刺さる sasaru ulpět, být zaražengodan, jlpt3, verb, vintrans
交わる majiwaru stýkat se, křížit segodan, verb, vintrans
及ぶ oyobu dosáhnout, rozšířitgodan, verb, vintrans
続く tsuduku pokračovat, vytrvatgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
偽る itsuwaru napodobovat, falšovatverb, vintrans
響く hibiku ozývat se (ozvěna)godan, verb, vintrans
温まる atatamaru zahřát se, zteplat, ohřát segodan, jlpt3, verb, vintrans
入り組む irikumu komplikovatgodan, leda1, verb, vintrans
老ける fukeru stárnoutichidan, verb, vintrans
立つ tatsu stát, vstátgodan, jlpt3, jlpt5, verb, vintrans
違う chigau lišit se, být jinakgodan, jlpt5, verb, vintrans
集る atsumaru nasbírat, shromáždit segodan, jlpt4, verb, vintrans
利く kiku být účinný, efektivnígodan, verb, vintrans
近付く chikazuku; chikaduku přiblížit segodan, verb, vintrans
隠れる kakureru schovat se, skrýt se, být skrytýichidan, jlpt3, verb, vintrans
混む komu být přeplněn, být ucpángodan, verb, vintrans
応じる oujiru reagovatichidan, verb, vintrans
通る tooru míjet, stavit se (někde)jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
戦う tatakau bojovat, zápasitgodan, sensou, verb, vintrans
舞う mau tančitgodan, verb, vintrans
強まる tsuyomaru zesílit se, získat sílu, nabrat na intenzitěgodan, jlpt3, verb, vintrans
細る hosoru zeštíhletgodan, leda1, verb, vintrans
老いる oiru stárnoutichidan, verb, vintrans
次ぐ tsugu zaujímat místo, následovatgodan, leda1, verb, vintrans
疲れる tsukareru unavit seichidan, jlpt5, verb, vintrans
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4