sloveso (verb)

Počet slovíček: 1060
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
討つ うつ zaútočiť, rozdrviť, sťaťgodan, verb
好奇心猫を殺す こうきしんねこをころす curiosity killed the catgodan, verb
競る せる merať sily, prihadzovať v aukciigodan, verb, vtrans
妨げる さまたげる brániť, byť na prekážkuichidan, verb, vtrans
茂る しげる bujne rásťgodan, verb, vintrans
染まる そまる byť ofarbenýgodan, verb, vintrans
載せる のせる naložiť, položiťichidan, verb, vtrans
亘る わたる prekonať, prejsťgodan, verb, vintrans
企む たくらむ plánovať, kuť, snovaťgodan, verb, vtrans
推す おす to infer, to conclude, to supportgodan, verb, vtrans
企てる くわだてる plánovať, chystaťichidan, verb, vtrans
超える こえる presiahnuť (medze)ichidan, verb, vintrans
赴く おもむく vydať sa na miesto určenia, vyvíjať sa (smerom)godan, verb, vintrans
帯びる おびる pripásať si, pripnúť si ichidan, verb, vtrans
嘲る あざける (uk) to scoff, to laugh at, to make fun of, to ridicule, to jeer atgodan, verb, vtrans
唄う うたう (1)to sing, (2)to sing (one's praises in a poem, etc.), to compose a poem, to recite a poem godan, verb, vtrans
召し入れる めしいれる to call inichidan, verb, vtrans
召す めす (1)(hon) to call, to invite, to send for, to summon, (2)to eat, to drink, (3)to put on, to wear, (4)to ride, (5)to catch (a cold), to take (a bath), to tickle (one's fancy), to put on (years), to godan, verb, vtrans
貢ぐ みつぐ to support, to financegodan, verb, vtrans
賄う まかなう zaplatiťgodan, verb, vtrans
貫く つらぬく (1)to go through, to pierce, to penetrate, (2)to persist, to stick to godan, verb, vtrans
妬む そねむ; そねむ; ねたむ (uk) to be jealous of, to envy, to begrudge; to be jealous, to be envious; (uk) to be jealous of, to envy, to begrudgegodan, verb, vtrans
巡る めぐる pohybovať sa (okolo), obchádzať (miesta)godan, verb, vintrans
訴える うったえる apelovat, obrátit se naichidan, verb, vtrans
怖る おそる bát se, mít strachgodan, verb
怖がる こわがる bát se, mít strachgodan, verb, vintrans
遊ぶ あそぶ bavit se, hrát si, zajít na návštěvugodan, jlpt5, verb, vintrans
走る はしる běžet, jet (o dopr. prostředcích)godan, jlpt5, leda1, verb, vintrans
近づく ちかづく blížit se, přibližovat segodan, jlpt3, verb, vintrans
戦う たたかう bojovat, zápasitgodan, sensou, verb, vintrans
痛む いたむ boletemo, godan, verb
防ぐ ふせぐ bránit proti, ochránit, zabránit, odvrátitgodan, verb, vtrans
薬を飲む くすりをのむ brát lékybyouki, godan, verb
研ぐ とぐ brousit, ostřitgodan, verb, vtrans
住む すむ bydlet, žít, sídlit, obývatgodan, jlpt5, leda1, verb, vintrans
富む とむ být bohatý, zbohatnoutgodan, verb, vintrans
片付く かたづく být dán do pořádku, být uklizen, být urovnán, být dokončengodan, jlpt3, verb, vintrans
割り切れる わりきれる být dělitelnýichidan, math, verb
仕上がる しあがる být dokončengodan, leda1, verb, vintrans
写る うつる být focen, být promítán, fotit segodan, jlpt3, verb, vintrans
捕まる つかまる být chycet, být uvězněn, držet se, vytrvatgodan, jlpt3, verb, vintrans
見つかる みつかる být nalezengodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
病む やむ být nemocnýgodan, verb
浮つく うわつく být nestálý, neklidnýgodan, verb
含まれる ふくまれる být obsažen, skládat se zichidan, verb, vintrans
離れる はなれる být odloučen, být oddělen, odejítichidan, jlpt3, verb, vintrans
延びる のびる být odložen, odsunut, opožděnichidan, jlpt3, verb, vintrans
取れる とれる být odstraněný, utrženýichidan, verb, vintrans, vtrans
曲がる まがる být ohnutý, zahnout, ohnout se, změnit směr, být nakřivogodan, jlpt3, verb, vintrans
費える ついえる být opotřebovaný, promrhanýichidan, verb, vintrans
直る なおる být opravenýgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
命に関わる いのちにかかわる být otázkou života a smrtigodan, verb
開く あく být otevřen, být zahájengodan, jlpt5, verb, vintrans
明く あく být otevřený, zeti prázdnotougodan, leda1, verb, vintrans
世話が焼ける せわがやける být otravný, působit problémy, potřebovat pomoc ostatníchichidan, verb
関わる かかわる být ovlivněngodan, verb, vintrans
満ちる みちる být plnýichidan, verb, vintrans
纏まる まとまる být pohromadě, být jednotný, být dokončen, být zdárně vyřešengodan, jlpt3, verb, vintrans
埋まる うまる být pohřben, pohřbít segodan, jlpt3, verb, vintrans
流行る はやる být populární, přijít do módy, být běžnýgodan, jlpt3, verb, vintrans
敗れる やぶれる být poraženichidan, verb, vintrans
出来る できる být postaven, udělat, zvládnout, dokázatichidan, jlpt3, verb, vintrans
欠ける かける být poškozený, chybět, ubývatichidan, verb, vintrans
遅れる おくれる být pozděichidan, jlpt4, verb, vintrans
空く あく být prázdný, vyprázdnit, uvolnit se (něco)godan, jlpt3, jlpt5, leda1, verb, vintrans
伸びる のびる být prodloužen, stát se delším, zlepšit seichidan, jlpt3, verb, vintrans
びっくりする být překvapenjlpt4, suru, verb
驚く おどろく být překvapengodan, jlpt4, verb, vintrans
混む こむ být přeplněn, být ucpángodan, verb, vintrans
込む こむ být přeplněný, přelidněnýgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
付く つく být připojený, vybavenýgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
威張る いばる být pyšný, pohrdatgodan, verb, vintrans
壊れる こわれる být rozbitýichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
決まる きまる být rozhodnutogodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
零れる こぼれる být rozlitý, rozlít se, ronit (slzy)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
切れる きれる být rozřezán, být nakrájen, rozřezat se, vypršet, dojít ichidan, jlpt3, leda1, verb, vintrans
千切れる ちぎれる být roztrženýichidan, verb
晴れる はれる být slunečno, vyjasnit seichidan, jlpt5, tenki, verb, vintrans
貯まる たまる být spořen (peníze), být hromaděn, hromadit segodan, jlpt3, verb, vintrans
子を宿す こをやどす být těhotná, mít dítěgodan, verb
教わる おそわる být učen, být naučengodan, jlpt3, verb, vtrans
効く きく být účinný, být efektivní, fungovat dobřegodan, jlpt3, verb, vintrans
利く きく být účinný, efektivnígodan, verb, vintrans
定まる さだまる být určen, rozhodnutgodan, verb, vintrans
困る こまる být ustaraný, obávat segodan, jlpt5, verb, vintrans
役に立てる やくにたてる být užitečnýichidan, jlpt3, verb
役立つ やくだつ být užitečný, být pomocný, sloužit účelugodan, jlpt3, verb
治まる おさまる být v míru, zmírnit, zakročit proti něčemugodan, verb, vintrans
備わる そなわる být vybavengodan, verb, vintrans
疲れ切る つかれきる být vyčerpaný (úplně moc)godan, verb
怯える おびえる být vystrašenýemo, ichidan, verb, vintrans
霧に包まれる きりにつつまれる být zahalen v mlzeichidan, verb
載る のる být zaznamenán, objevit segodan, jlpt3, verb, vintrans
おる být zde (zdvořile)godan, jlpt4, verb
戸惑う とまどう být zmatengodan, verb, vintrans
滅ぶ ほろぶ být zničengodan, verb
飽きる あきる být znuděný, být otrávenýemo, ichidan, jlpt3, verb, vintrans
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11