JLPT N5 (jlpt5)

Počet slovíčok: 722
Test zo slovíčok: čítanie | písanie | význam
kandži kana preklad náhodnýchObnoviť
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
来年 rainen příští rokjlpt5, leda1, toki
建物 tatemono budovajlpt5, uchi
丈夫 joubu dobrý zdravotní stav, odolný, kvalitníadj, jlpt5
kawa řekajlpt5, shizen
~など ~nado a tak podobně, atd., nebo tak nějakjlpt5
ほう hou používá se při srovnáníjlpt5
タクシー takushi- taxijlpt5, ryokou
じゃ ja tak tedy, takžejlpt5
コート ko-to kurtjlpt5, sport
勉強 benkyou studium, učenígakkou, jlpt5
kita severjlpt5, leda1
木曜日 mokuyoubi čtvrtekjlpt5
マッチ macchi zápasjlpt5, sport
出かける dekakeru vyrazit, jít ven (např. na výlet)ichidan, jlpt5, verb, vintrans
渡す watasu předatjlpt5, verb, vtrans
電話 denwa telefondenki, jlpt5, leda1, uchi
座る suwaru sedětgodan, jlpt5, verb, vintrans
はい hai anojlpt5
五つ itsutsu pětjlpt5
hito člověk, osobahito, jlpt5
叔父 oji strýc (mladší než rodič)jlpt5, kazoku
ラジオ rajio rádiodenki, jlpt3, jlpt5
醤油 shouyu sójová omáčkajlpt5, ryouri
七つ nanatsu sedmjlpt5
~ぐらい ~gurai asi, kolemjlpt5
出す dasu odevzdatgodan, jlpt5, verb, vtrans
シャワー shawa- sprchajlpt5, uchi
ここ koko zde, tadyjlpt5
ほう hou směr, cestajlpt5
学生 gakusei studentgakkou, jlpt5, leda1, shigoto
ギター gita- kytarajlpt5
もしもし moshimoshi dobrý den (na telefonu)jlpt5
mado oknojlpt5, uchi
手紙 tegami dopisjlpt5
渡る wataru jít napříč, přejítjlpt5
to dveře (japonský styl)jlpt5, uchi
どうして doushite pročjlpt5
生徒 seito žákgakkou, jlpt5, shigoto
~杯 ~hai numerativ pro hrníčky, skleničky, lžičkycounter, jlpt5
ima teďjlpt5, toki
ペット petto domácí mazlíčekjlpt3, jlpt5
おじいさん ojiisan dědeček, starší mužjlpt5, kazoku
教える oshieru vyučovat, informovat, poučit, učit (někoho)jlpt5, verb, vtrans
頼む tanomu žádat, požádatgodan, jlpt5, verb
食堂 shokudou kavárna, jídelna (doma i třeba školní)jlpt5, mise, uchi
ki strom, dřevojlpt5, shokubutsu
七日 nanoka sedmého, sedm dníjlpt5, toki
~ごろ ~goro čas, okolo, zhrubajlpt5
~たち ~tachi množné číslo (lidi a někdy zvířata)jlpt5
shiro bílá (barva)iro, jlpt5
午後 gogo odpolednejlpt5, leda1, toki
帽子 boushi klobouk, čepicefuku, jlpt3, jlpt5, leda1
~か月 ~kagetsu měsíc(e) (časový interval)jlpt5, toki
切手 kitte známka (na dopis)jlpt5, leda1
もちろん mochiron jistě, samozřejmějlpt3, jlpt5
できる dekiru moci, dokázat, být schopnýichidan, jlpt5, verb
~度 ~do stupně, krátjlpt5
ああ aa Á, ahjlpt5
セーター se-ta- svetr, mikinafuku, jlpt5
灰皿 haizara popelníkjlpt5, uchi
意味 imi smysl, významjlpt5
勉強する benkyousuru studovat, učit segakkou, jlpt5, suru, verb
iya nepříjemný, neochotný, fujjlpt5
たばこ tabako cigaretajlpt5
知る shiru znát, rozumět, vědětgodan, jlpt5, verb, vtrans
黄色 kiiro žlutá (barva)iro, jlpt5
名前 namae jménojlpt5, leda1
ラジオカセット rajiokasetto kazeťákjlpt5
立つ tatsu stát, vstátgodan, jlpt3, jlpt5, verb, vintrans
九日 kokonoka devátého, devět dníjlpt5, toki
ボールペン bo-rupen kuličkové perojlpt5
かける kakeru zapnout, vytočit (telefon)ichidan, jlpt5, verb
昨日 kinou včerajlpt5, toki
持つ motsu mít, vlastnitjlpt5
出口 deguchi východ, brána, výjezd, únik, otvorjlpt5, leda1, ryokou
空く aku být prázdný, vyprázdnit, uvolnit se (něco)godan, jlpt3, jlpt5, leda1, verb, vintrans
どう dou jakjlpt5
会う au setkat segodan, jlpt5, verb, vintrans
石鹸 sekken mýdlojlpt5, leda1
入る hairu vstoupitgodan, jlpt5, verb
背広 sebiro oblekfuku, jlpt5
葉書 hagaki pohlednicejlpt3, jlpt5
入口 iriguchi vstup, vchodjlpt5
hima volný čas, volnojlpt5
お茶 ocha čaj (zelený)jlpt5, ryouri
たぶん tabun možná, pravděpodobně, asijlpt5
新聞 shinbun novinyjlpt5, leda1
並ぶ narabu seřadit se, stát v řaděgodan, jlpt5, verb, vintrans
毎年 maitoshi každý rok, ročnějlpt5, leda1, toki
se výškajlpt5
九つ kokonotsu devětjlpt5
hoka jiný, další, jindejlpt5
牛肉 gyuuniku hovězí masoadj, jlpt5, leda1, ryouri
もっと motto více, vícjlpt3, jlpt5
man 10 000, deset tisícjlpt5
砂糖 satou cukrjlpt5, ryouri
テスト tesuto testjlpt5
あげる ageru dát (někomu něco)jlpt5
どうぞ douzo prosímjlpt5
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8