Slovíčka


よく yoku častojlpt5

» Další příklady
彼はよく苛められる karehayokuijimerareru Často ho trápia / posmievajú sa mu
若いころ,兄弟でよく競った wakaikoro,kyoodaideyokukisotta V mladosti sme s bratom často súťažili.
「よく見えるために」と狼が答えました。 「yoku mieru tame ni」 to ookami ga kotaemashita. Abych lépe viděla, odpověděl vlk.akazukinchan
「赤頭巾ちゃんをよく聞くために」と狼が答えました。 「akazukinchan wo yoku kiku tame ni」 to ookami ga kotaemashita. Abych tě lépe slyšela, odpověděl vlk.akazukinchan
「君をよく食うために!」と狼が答えて、赤頭巾ちゃんを食べました。 「kimi wo yoku kuu tame ni!」 to ookami ga kotaete,akazukinchan wo tabemashita. Abych tě mohl sežrat, odpověděl vlk a Karkulku snědl.akazukinchan
よく旅行をして、絵葉書を集めることが好きです。 yoku ryokou wo shite,ehagaki wo atsumeru koto ga suki desu. Často cestuje a rád sbírá pohlednice.byousha1
私はよく近所の公園を散歩します。 watashi ha yoku kinjo no kouen wo sanpo shimasu. Často se procházím blízkým parkem.mix
弱いやつほどよく叫ぶんだ。 yowai yatsu hodo yoku sakebun da. Čím slabší, tím víc křičí.mix
絵に顔を近づけて、よく見る。 e ni kao wo chikadukete , yoku miru. Dal jsem hlavu blíž obrazu a lépe vidím.mix
よく、いらっしゃいました。 yoku,irasshaimashita. Jak milé, že jste přišel.jlpt4
仕事が終わった後、よく焼肉を食べに行きます。 shigoto ga owatta ato,yoku yakiniku wo tabe ni ikimasu. Když skončí v práci, často chodí jíst grilované maso.byousha
温泉の水は体によくて、40度ぐらいです。 onsen no mizu ha karada ni yokute,40 do gurai desu. Onseny jsou dobré pro tělo a mají kolem 40 stupňů.onsen
その肉をよく焼いて下さい。 sono niku wo yoku yaite kudasai. Propeč to maso dobře.mix
不景気のため雇用情勢はよくありません。 fukeiki no tame koyoujousei hayokuarimasen. Stav zaměstnanosti je kvůli recesi špatný.mix
あの女はよくホストクラブへ遊びに行きます。 ano onna ha yoku hosutokurabu he asobi ni ikimasu. Ta žena se často chodí pobavit do hostitelského klubu.mix