JLPT N5 (jlpt5)

Počet slovíčok: 722
Test zo slovíčok: čítanie | písanie | význam
kandži kana preklad náhodnýchObnoviť
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
音楽 おんがく hudbajlpt5, leda1, ongaku
こちら tato osoba, tento směrjlpt5
乗る のる nastoupit, jet (něčím)godan, jlpt3, jlpt5, verb, vintrans
たまご vejce, jikryjlpt5, ryouri
要る いる potřebovatgodan, jlpt5, verb, vintrans
zubhito, jlpt5
すぐに hned, okamžitějlpt5
また znovu, a, takéjlpt3, jlpt5
背広 せびろ oblekfuku, jlpt5
質問 しつもん otázka, úkolgakkou, jlpt5, leda1, suru
野菜 やさい zeleninajlpt5, ryouri
かぎ klíčjlpt5
封筒 ふうとう obálkajlpt3, jlpt5
デパート obchodní důmjlpt5
あめ déšťjlpt5, leda1, tenki
飛ぶ とぶ skákat, létatgodan, jlpt3, jlpt5, verb, vintrans
あげる dát (někomu něco)jlpt5
čtyři (číslo)jlpt5, mix
~時 ~じ hodinajlpt5, toki
おんな ženahito, jlpt5
今年 ことし letosjlpt5, toki
始まる はじまる začít, začínat, být zahájengodan, jlpt5, leda1, verb, vintrans
~側 ~かわ boční část, stranajlpt5
入れる いれる vložit, přidatichidan, jlpt5, verb, vtrans
少し すこし trochu, málojlpt5, leda1
まだ ještě nejlpt3, jlpt5
取る とる vzít, brát, zvednoutgodan, jlpt5, leda1, verb, vtrans
風邪 かぜ nachlazeníbyouki, jlpt5
でも ale, nicménějlpt5
止まる とまる zastavit se, státgodan, jlpt5, leda1, verb, vintrans
あか červená (barva)iro, jlpt5
土曜日 どようび sobotajlpt5, toki
女の子 おんなのこ dívkahito, jlpt5
言葉 ことば slovo, věta, jazyk, řečjlpt5, leda1
夕方 ゆうがた večer, podvečerjlpt5, leda1, toki
初めて はじめて poprvéjlpt5, mix
誕生日 たんじょうび narozeninyjlpt5, leda1
漢字 かんじ čínské znaky, kandžibunpou, jlpt5, leda1
待つ まつ čekatgodan, jlpt5, verb, vintrans, vtrans
住む すむ bydlet, žít, sídlit, obývatgodan, jlpt5, leda1, verb, vintrans
かた způsob dělání něčehojlpt5
フォーク vidlička, folkjlpt3, jlpt5, ryouri
出る でる objevit se, odejítichidan, jlpt5, verb, vintrans
椅子 いす židlejlpt5, uchi
とり pták, kuře, drůbeždoubutsu, jlpt5, leda1
遊ぶ あそぶ bavit se, hrát si, zajít na návštěvugodan, jlpt5, verb, vintrans
~回 ~かい počítadlo událostí (poprvé, podruhé…)jlpt5
子供 こども dítěhito, jlpt5, kazoku, leda1
昨夜 ゆうべ včera večer, včera v nocijlpt5, toki
はなし vyprávění, příběh, povídání, promluva, řečjlpt5, leda1
黄色い きいろい žlutýiro, jlpt5
うえ nad, na vrchu, nahoře, vršek, povrchjlpt5
~杯 ~はい numerativ pro hrníčky, skleničky, lžičkycounter, jlpt5
~ずつ každý, jednotlivějlpt5
まっすぐ rovně, vpředjlpt5
先月 せんげつ minulý měsícjlpt5, leda1, toki
休み やすみ odpočinek, dovolená, prázdninyjlpt5
撮る とる vyfotit, natočitgodan, jlpt5, verb, vtrans
辞書 じしょ slovníkjlpt5
~階 ~かい (první, druhé, …) podlažíjlpt5
話す はなす mluvit, povídat sigodan, jlpt5, leda1, verb, vtrans
消える きえる zmizetichidan, jlpt5, verb, vintrans
うしろ zajlpt5
灰皿 はいざら popelníkjlpt5, uchi
先週 せんしゅう minulý týden, týden předjlpt5, leda1, toki
番号 ばんごう číslo (pokoje, telefonu)jlpt5, leda1
休む やすむ odpočívat, chybět ve škole, odejít do důchodu, mít volnogodan, jlpt5, leda1, verb, vintrans
家庭 かてい domácnostjlpt3, jlpt5
コピーする zkopírovat, kopírovatjlpt5, suru, verb
どれ který (ze tří nebo více)jlpt5
あに starší bratr (skromně)jlpt5, kazoku, leda1
した pod, níže nežjlpt5
外国 がいこく cizí země, cizinajlpt5, leda1, ryokou
御飯 ごはん rýže (uvařená), jídlojlpt5, ryouri
違う ちがう lišit se, být jinakgodan, jlpt5, verb, vintrans
聞く きく poslouchat, ptát se, žádatgodan, jlpt5, leda1, verb, vtrans
入る はいる vstoupitgodan, jlpt5, verb
まど oknojlpt5, uchi
先生 せんせい učitel, profesor, mistr, doktorgakkou, jlpt5, leda1, shigoto
使う つかう používat, užívatgodan, jlpt5, leda1, verb, vtrans
八つ やっつ osmjlpt5
差す さす natáhnout ruce, otevřít deštník, aplikovat (oční kapky)godan, jlpt3, jlpt5, verb, vintrans
豚肉 ぶたにく vepřové masojlpt5, ryouri
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8