jednokmenové sloveso, ichidan (ichidan)

Počet slovíček: 324
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4
老ける fukeru stárnoutichidan, verb, vintrans
老いる oiru stárnoutichidan, verb, vintrans
建てる tateru stavětichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
照れる tereru stydět se, cítit se divněichidan, verb, vintrans
超伝導 choudendou supravodivostichidan, suru, verb, vtrans
締める shimeru svázatichidan, jlpt5, verb, vtrans
繋げる tsunageru svázat s, propojitichidan, jlpt3, verb, vtrans
委ねる yudaneru svěřit (věc), přenechatichidan, verb, vtrans
任せる makaseru svěřit, pověřit, nechat na někomichidan, jlpt3, verb, vtrans
乗せる noseru svézt někoho, naložit, nechat někoho účastnit seichidan, jlpt3, verb, vtrans
丸める marumeru svinout, stočit, vyrolovatichidan, verb, vtrans
苛める ijimeru šikanovat, týratichidan, jlpt3, verb, vtrans
広める hiromeru šířit (něco), rozšiřovat (něco)ichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
吠える hoeru štěkat, výt, řvát, skučet, bučet, hulákatichidan, verb, vintrans
懲りる koriru učit se ze zkušenostiichidan, verb, vintrans
間違える machigaeru udělat chybu, pokazit, spléstichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
雪を丸める yukiwomarumeru udělat sněhovou kouliichidan, verb
見せる miseru ukázatichidan, jlpt5, verb, vtrans
鍛える kitaeru ukáznit, upevnit, posílitichidan, verb, vtrans
片付ける katadukeru uklízetichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
終える oeru ukončitichidan, leda1, verb, vtrans
寝かせる nekaseru uložit ke spaníichidan, verb, vtrans
据える sueru umístitichidan, verb, vtrans
疲れる tsukareru unavit seichidan, jlpt5, verb, vintrans
漏れる moreru unikat, vytékat, projít skrzichidan, verb, vintrans
求める motomeru usilovat o, vyhledávat, toužit poichidan, verb, vtrans
慰める nagusameru utěšitichidan, verb, vtrans
攻める semeru útočitichidan, verb, vtrans
溺れる oboreru utopit seichidan, verb, vintrans
例を挙げる reiwoageru uvést příkladichidan, verb
茹でる yuderu vařit (cca 10 min.)ichidan, jlpt3, ryouri, verb, vtrans
炊ける takeru vařit se (rýže), být uvařenichidan, jlpt3, verb, vintrans
供える sonaeru věnovatichidan, verb, vtrans
納める osameru věnovat, platitichidan, verb, vtrans
信じる shinjiru věřit (v)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
通じる tsuujiru vést k, být rozumět, dokončit, dodělat, komunikovatichidan, jlpt3, verb, vintrans
下げる sageru viset, zklamatichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
治める osameru vládnoutichidan, verb, vtrans
入れる ireru vložit, přidatichidan, jlpt5, verb, vtrans
起きる okiru vstát, stoupatichidan, jlpt3, jlpt5, verb, vintrans
見かける mikakeru všimnout si, zpozorovat, zahlédnoutichidan, jlpt3, verb, vtrans
載せる noseru vydat, publikovatichidan, jlpt3, verb, vtrans
避ける yokeru vyhnout se (někomu)ichidan, verb, vtrans
避ける sakeru vyhnout se (situaci)ichidan, verb, vtrans
棄てる suteru vyhoditichidan, verb, vtrans
捨てる suteru vyhoditichidan, jlpt4, verb, vtrans
育てる sodateru vychovávatichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
表われる arawareru vyjádřit emoce, objevit se (ve tváři)ichidan, jlpt3, verb, vintrans
買い占める kaishimeru vykoupit, skoupit všechnoichidan, verb, vtrans
取り替える torikaeru vyměnitichidan, jlpt4, verb, vtrans
換える kaeru vyměnitichidan, verb, vtrans
代える kaeru vyměnit, nahraditichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
替える kaeru vyměnit, zaměnit, nahraditichidan, jlpt3, verb, vtrans
絶える taeru vymíratichidan, verb, vintrans
廃れる sutareru vymřít, vyjít z módyichidan, verb, vintrans
似る niru vypadat jako, připomínat, podobat se, být podobnýichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
抜ける nukeru vypadávat, unikat, utíkat (vzduch), chybětichidan, jlpt3, verb, vintrans
打ち寄せる uchiyoseru vyplavit na pobřežíichidan, verb
空ける akeru vyprázdnit (láhev)ichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
問い合わせる toiawaseru vyptávat seichidan, verb
借りる kariru vypůjčit, pronajmout siichidan, jlpt5, verb, vtrans
弾ける hajikeru vyrazit ven, vyhrknout, vyrazit venichidan, verb, vintrans
出かける dekakeru vyrazit, jít ven (např. na výlet)ichidan, jlpt5, verb, vintrans
涸れる kareru vyschnout (pramen, rybník), dojítichidan, verb, vintrans
間に合わせる maniawaseru vystačit si, spokojit seichidan, jlpt3, verb
降りる oriru vystoupit, sestoupit (např. v horách)ichidan, jlpt3, jlpt5, verb, vintrans
冷える hieru vystydnout, ochladit seichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
調べる shiraberu vyšetřovat, prozkoumat, vyhledatichidan, jlpt4, verb, vtrans
役立てる yakudateru využít (něčeho k něčemu)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
ばれる bareru vyzradit, prokouknoutichidan, verb, vintrans
諦める akirameru vzdát seichidan, verb, vtrans
見上げる miageru vzhlížet, zvednout oči, obdivovatichidan, verb, vtrans
取り上げる toriageru vzít, zvednoutichidan, verb, vtrans
生える haeru vznikat, vyrůstichidan, jlpt3, verb, vintrans
初める someru začítichidan, verb
始める hajimeru začít (něco)ichidan, jlpt4, leda1, verb, vtrans
出始める dehajimeru začít se objevovatichidan, verb
退ける shirizokeru zahnat, odsunout, odmítnoutichidan, verb, vtrans
暖める atatameru zahřát, ohřátichidan, jlpt3, verb, vtrans
温める atatameru zahřát, ohřátichidan, jlpt3, verb, vtrans
助ける tasukeru zachránitichidan, jlpt3, verb, vtrans
禁じる kinjiru zakázatichidan, verb, vtrans
暮れる kureru zamračit se, zatáhnout seichidan, jlpt4, verb, vintrans
切り捨てる kirisuteru zaokrouhlit dolůichidan, math, verb, vtrans
切り上げる kiriageru zaokrouhlit nahoruichidan, math, verb, vtrans
つける tsukeru zapnoutichidan, jlpt5, verb
かける kakeru zapnout, vytočit (telefon)ichidan, jlpt5, verb
忘れる wasureru zapomenoutichidan, jlpt5, verb, vtrans
叶える kanaeru zařídit, splnit (přání)ichidan, verb, vtrans
映える haeru zářit, vypadat pěkněichidan, verb, vintrans
止める yameru zastavit (něco)ichidan, jlpt4, verb, vtrans
止める tomeru zastavit něcoichidan, jlpt4, leda1, verb, vtrans
汚れる yogoreru zašpinit seichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
電話を掛ける denwawokakeru zavolat si telefonemichidan, verb
閉める shimeru zavřítichidan, jlpt5, verb, vtrans
閉じる tojiru zavřít (knihu, oči)ichidan, jlpt3, verb
薄める usumeru zeslabit, slábnoutichidan, verb, vtrans
痩せる yaseru zeštíhlet, zhubnoutichidan, verb, vintrans
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4