jednokmenové sloveso, ichidan (ichidan)

Počet slovíček: 318
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4
縮める chidimeru zkrátit (něco)ichidan, verb, vtrans
試みる kokoromiru zkusit, pokusit seichidan, verb, vtrans
折れる oreru zlomit, být přeloženichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
緩める yurumeru zpomalit, zvolnitichidan, verb, vtrans
迷惑をかける meiwaku wo kakeru způsobovat (někomu) problémy, otravovat někohoichidan, verb
傷つける kizutsukeru zranit, ublížit (někomu)ichidan, verb, vtrans
設ける moukeru zřídit, založitichidan, verb, vtrans
手を挙げる tewoageru zvednout rukuichidan, verb
電話に出る denwanideru zvednout telefonichidan, verb
濡れる nureru zvlhnout, promočitichidan, jlpt3, verb, vintrans
慣れる nareru zvyknout si, být ochočenýichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
高める takameru zvýšitichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
立てる tateru zvýšit, vztyčit, vytvořit (plán)ichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
生きる ikiru žít, existovatichidan, jlpt4, verb, vintrans
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4