jednokmenové sloveso, ichidan (ichidan)

Počet slovíček: 322
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
kandži marumeru svinout, stočit, vyrolovat
kandži kiriageru zaokrouhlit nahoru
kandži osaeru položit ruce na něco, podržet otevřené
kandži kaeru vyměnit
kandži torikaeru vyměnit
kandži tomeru zastavit něco
kandži norikaeru přestupovat
kandži fukeru stárnout
kandži shiainiyabureru prohrát hru
kandži tsukaeru sloužit
kandži suteru vyhodit
kandži tsutomeru snažit se, zkoušet
kandži yakunitateru být užitečný
kandži tsudukeru pokračovat, postupovat
kandži moushiageru říct (zdvořile)
kandži toraeru chytit, dopadnout
kandži hajimeru začít (něco)
kandži tateru stavět
kandži nagameru hledět na, zírat
kandži yukiwomarumeru udělat sněhovou kouli
kandži taeru snášet
kandži uttaeru apelovat, obrátit se na
kandži mitsukeru najít (něco), objevit
kandži atsumeru sesbírat, sbírat do sbírky
kandži mochiiru používat, využívat,