jednokmenové sloveso, ichidan (ichidan)

Počet slovíček: 324
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
kandži kowareru být rozbitý
kandži yokeru vyhnout se (někomu)
kandži hirogeru rozprostřít (látku), roztáhnout (křídla, ruce), rozšířit (území)
kandži yaseru hubnout
kandži kuraberu srovnávat, porovnávat
kandži majiru smíchat se, vmísit se
kandži tewoageru zvednout ruku
kandži niseru napodobovat, imitovat
kandži iru razit (mince)
kandži zonjiru myslet si, vědět (skromně)
kandži ageru fritovat
kandži motomeru usilovat o, vyhledávat, toužit po
kandži taeru vymírat
kandži kanaeru splnit (podmínku)
kandži komeru obsáhnout
kandži hiromeru šířit (něco), rozšiřovat (něco)
kandži ateru narazit (něčím)
kandži usureru slábnout, blednout, mizet, vytrácet se
kandži nameru lízat, ochutnat, dělat si z někoho srandu, podceňovat
kandži yabureru být poražen
kandži kitaeru ukáznit, upevnit, posílit
kandži togeru dosáhnout
kandži mikakeru všimnout si, zpozorovat, zahlédnout
kandži takeru vařit se (rýže), být uvařen
kandži tasukeru zachránit