jednokmenové sloveso, ichidan (ichidan)

Počet slovíček: 324
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
kandži yabureru být poražen
kandži kanaeru splnit (podmínku)
kandži yabureru obnosit, být roztržen
kandži kuraberu srovnávat, porovnávat
kandži noseru naložiť, položiť
kandži toriageru vzít, zvednout
kandži tsukekuwaeru dodat, přidat
kandži tomeru zastavit něco
kandži okonawareru konat se
kandži kazoeru spočítat, vyčíslit
kandži yaseru zeštíhlet, zhubnout
kandži makaseru svěřit, pověřit, nechat na někom
kandži moushiageru říct (zdvořile)
kandži mazeru smíchat, přimíchat, vmísit se
kandži kanaeru zařídit, splnit (přání)
kandži atatameru zahřát, ohřát
kandži tsutomeru pracovat
kandži yowameru oslabit, zeslabovat, snižovat, ředit
kandži kaeru vyměnit
kandži kaeru vyměnit, nahradit
kandži kakeru krát, násobit
kandži oriru klesat, padat
kandži nureru namočit se, zvlhnout
kandži tereru stydět se, cítit se divně
kandži hareru opuchnout, zduřet