jednokmenové sloveso, ichidan (ichidan)

Počet slovíček: 324
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
kandži mitomeru rozeznat, schválit
kandži toraeru chytit, dopadnout
kandži shimeru zavřít
kandži kireru být rozřezán, být nakrájen, rozřezat se, vypršet, dojít
kandži kirisuteru zaokrouhlit dolů
kandži miru dívat se
kandži samatageru brániť, byť na prekážku
kandži tsutomeru snažit se, zkoušet
kandži moeru hořet
kandži miageru vzhlížet, zvednout oči, obdivovat
kandži shiiru při/nutit
kandži awaseru sloučit, spojit, dát dohromady
kandži tonaeru recitovat, zpívat, pět, křičet, hájit
kandži osameru věnovat, platit
kandži yabureru být poražen
kandži zonjiru myslet si, vědět (skromně)
kandži nureru namočit se, zvlhnout
kandži matomeru dát dohromady, sjednotit, sesbírat
kandži iru být, mít (životné věci)
kandži oboreru utopit se
kandži ukaberu nechat plout, vypustit (na vodu)
kandži niseru napodobovat, imitovat
kandži mikakeru všimnout si, zpozorovat, zahlédnout
kandži yameru zastavit (něco)
kandži hajikeru vyrazit ven, vyhrknout, vyrazit ven