jednokmenové sloveso, ichidan (ichidan)

Počet slovíček: 323
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
kandži teniireru získat, sehnat
kandži oboreru utopit se
kandži kaerimiru ohlédnout se
kandži meshiireru to call in
kandži toraeru chytit, dopadnout
kandži kikoeru slyšet, být slyšet, být schopen slyšet
kandži usumeru zeslabit, slábnout
kandži makeru prohrát
kandži kuwadateru plánovať, chystať
kandži norikaeru přestupovat
kandži kakeru krát, násobit
kandži kokoromiru zkusit, pokusit se
kandži homeru chválit
kandži oreru zlomit, být přeložen
kandži naraberu seřadit
kandži sameru zchladit se, vychladnout, ochladnout (zájem), ztratit nadšení
kandži yogoreru zašpinit se
kandži tsunageru svázat s, propojit
kandži niru povařit, podusit (1-2 hod.)
kandži hiromeru šířit (něco), rozšiřovat (něco)
kandži eru získat, nabýt
kandži kiru nosit, obléct (od ramen dolů)
kandži sadameru rozhodnout, určit
kandži shiainiyabureru prohrát hru
kandži kanaeru zařídit, splnit (přání)